Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

471/10003/18

14 września

wpisania programu rewitalizacji do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa podkarpackiego.

471/10004/18

14 września

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2018 r.