Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

472/10005/18

17 września

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu pn. „Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2018/2019”.

472/10006/18

17 września

zmieniająca uchwałę Nr 468/9946/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 4 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia o naborze wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów i uczennic szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2018/2019.

472/10007/18

17 września

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2018/2019.

472/10008/18

17 września

zmieniająca uchwałę Nr 468/9947/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 4 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia o naborze wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów i uczennic ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2018/2019.

472/10009/18

17 września

przyjęcia Stanowiska Strony Samorządowej dotyczącego zmian w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Podkarpackiego.