Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

487/10309/18

24 października

zmieniająca uchwałę nr 404/8481/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez Departament Edukacji, Nauki i Sportu oraz nadzorowanych jednostek budżetowych w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na rok 2018.

487/10310/18

24 października

zwolnienia cudzoziemca z opłaty za naukę w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku.

487/10311/18

24 października

zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania stypendiów dla słuchaczy uczących się w szkołach prowadzonych przez Województwo Podkarpackie.

487/10312/18

24 października

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

487/10313/18

24 października

zmiany Uchwały Nr 396/8323/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie planu wydatków na zakup środków żywności i usług cateringowo – gastronomicznych ujętych w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2018 r.