Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

13/301/19

02.01.2019 r.

zawarcia z Ministrem Inwestycji i Rozwoju Aneksu nr 3 do Porozumienia z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach Centralnego systemu teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Nr RPPK/06/2015.

13/302/19

02.01.2019 r.

przyjęcia zaktualizowanego Uszczegółowienia Podręcznika Beneficjenta w zakresie obsługi SL2014 wraz z instrukcją wypełniania wniosku o płatność.

13/303/19

02.01.2019 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

13/304/19

02.01.2019 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

13/305/19

02.01.2019 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

13/306/19

02.01.2019 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

13/307/19

02.01.2019 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

13/308/19

02.01.2019 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

13/309/19

02.01.2019 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

13/310/19

02.01.2019 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

13/311/19

02.01.2019 r.

wyrażenia zgody Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na dokonanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa.

13/312/19

02.01.2019 r.

ustalenia wykazu jednostek organizacyjnych Województwa Podkarpackiego.

13/313/19

02.01.2019 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

13/314/19

02.01.2019 r.

wyrażenia zgody na ustalenie opłaty za kształcenie w formie pozaszkolnej w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łańcucie w roku szkolnym 2018/2019.

13/315/19

02.01.2019 r.

odpłatnego ustanowienia służebności przesyłu.

13/316/19

02.01.2019 r.

zabezpieczenia środków finansowych.

13/317/19

02.01.2019 r.

zabezpieczenia środków finansowych.