Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

18/388/19

21.01.2019 r.

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie przyjęcia planu pracy Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2019 rok.

18/389/19

21.01.2019 r.

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Województwa Podkarpackiego.

18/390/19

21.01.2019 r.

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie ogłoszenia przez Sejmik Województwa Podkarpackiego roku 2019 na Podkarpaciu Rokiem Pułkownika Leopolda Lisa-Kuli.

18/391/19

21.01.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego w związku z 20. rocznicą powstania Samorządu Województwa Podkarpackiego.

18/392/19

21.01.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wskazania przedstawiciela Sejmiku Województwa Podkarpackiego do składu Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego.

18/393/19

21.01.2019 r.

organizacji w województwie podkarpackim wizyty studyjnej dla przedstawicieli UkrainaInvest.