Numer Uchwały: Data posiedzenia: Przedmiot - w sprawie:

123/2876/20

17.02.2020 r.

przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

123/2877/20

17.02.2020 r.

przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2020 - 2042.

123/2878/20

17.02.2020 r.

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie powołania składu osobowego Komisji Regulaminowej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

123/2879/20

17.02.2020 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia w 2020 roku z Budżetu Województwa Podkarpackiego pomocy finansowej w formie dotacji dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn. „Dofinansowanie zadań związanych z organizacją i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich” w relacji Kraków – Jasło i Nowy Sącz – Jasło na odcinku od granicy województw do stacji Jasło.

123/2880/20

17.02.2020 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie powierzenia do realizacji zadania w zakresie utrzymania i rozwoju Portalu w ramach projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”.

123/2881/20

17.02.2020 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomościach będących we władaniu Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.

123/2882/20

17.02.2020 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomościach będących we władaniu Klinicznego Szpitala Nr 2 im. Świętej Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

123/2883/20

17.02.2020 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomościach będących we władaniu Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

123/2884/20

17.02.2020 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych w roku budżetowym 2020.