Numer Uchwały: Data posiedzenia: Przedmiot -  w sprawie:

162/3467/20

29.05.2020 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

162/3468/20

29.05.2020 r.

obniżenia wynagrodzenia dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Przemyślu.