Numer Uchwały: Data posiedzenia: Pzedmiot - w sprawie:

193/3973/20

28.08.2020 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

193/3974/20

28.08.2020 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

193/3975/20

28.08.2020 r.

przedstawienia informacji o przebiegu wykonania za I półrocze 2020 r. planów finansowych instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa.

193/3976/20

28.08.2020 r.

zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez Departament Ochrony Środowiska w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

193/3977/20

28.08.2020 r.

zmiany Uchwały Nr 150/3337/20 z dnia 5 maja 2020 r. o podziale środków budżetu Województwa stanowiących dochód z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej w roku 2020 (z późn. zm.).

193/3978/20

28.08.2020 r.

przyjęcia „Programu upowszechniania wśród rolników znajomości przepisów ustawy o ochronie zwierząt w województwie podkarpackim na lata 2021-2024”.

193/3979/20

28.08.2020 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie na zbycie pojazdu sanitarnego Fiat Doblo-2.

193/3980/20

28.08.2020 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Komańcza.