Posiedzenie Nr 274 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 4 maja 2021 r.

 
Numer Uchwały: Data posiedzenia: Przedmiot - w sprawie:

274/5429/21

04.05.2021 r.

przyjęcia Sprawozdania rocznego z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 za rok 2020.

274/5430/21

04.05.2021 r.

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.04.04.00-18-0050/16 pn. „Prace budowlane, konserwatorskie i zakup wyposażenia służących zachowaniu zabytkowego kościoła parafialnego i starej plebani Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Mikołaja bp w Lubli”, realizowanego przez Parafię Rzymskokatolicką p.w. Św. Mikołaja bp w Lubli, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

274/5431/21

04.05.2021 r.

zatwierdzenia Listy ocenionego projektu oraz wyboru projektu do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego działania 4.5 Różnorodność biologiczna – projekty dotyczące opracowania i wdrożenia w okresie 2021-2027 zrównoważonych rozwiązań w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz oczyszczania ścieków w obszarach cennych przyrodniczo na terenie województwa podkarpackiego RPO WP na lata 2014-2020, nabór nr RPPK.04.05.00-IZ.00-18-004/21.

274/5432/21

04.05.2021 r.

przyznania dotacji podmiotowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie na realizację zadania: „Zakup narzędzi i akcesoriów do zabiegów metodą chirurgii robotycznej".

274/5433/21

04.05.2021 r.

wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z nabyciem gruntów oraz odszkodowaniami z tego tytułu dla zadania pn.: „Przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Bełżec na odcinku od m. Zapałów do m. Oleszyce”.

274/5434/21

04.05.2021 r.

wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z nabyciem gruntów oraz odszkodowaniami z tego tytułu dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy Narola w ciągu DW 865”.

274/5435/21

04.05.2021 r.

zmiany uchwały Nr 246/4859/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Piątkowiec przez m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka”.

274/5436/21

04.05.2021 r.

stanowiska Zarządu Województwa Podkarpackiego dotyczącego pozbawienia dróg powiatowych swojej kategorii celem zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych, na terenie powiatu przeworskiego.

274/5437/21

04.05.2021 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki „Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna.

274/5438/21

04.05.2021 r.

głosowania na kandydata na Członka Rady Nadzorczej POLREGIO Sp. z o.o.

274/5439/21

04.05.2021 r.

powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Podkarpackiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2021 r. pt. Akademia Małych Zdobywców.

274/5440/21

04.05.2021 r.

złożenia wniosku o dofinansowanie zadania.

274/5441/21

04.05.2021 r.

złożenia wniosku o dofinansowanie zadania.

274/5442/21

04.05.2021 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

274/5443/21

04.05.2021 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

274/5444/21

04.05.2021 r.

udzielenia pełnomocnictwa dla Zastępcy dyrektora Departamentu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem do składania oświadczeń woli dotyczących administrowania nieruchomościami Województwa Podkarpackiego.

274/5445/21

04.05.2021 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

274/5446/21

04.05.2021 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

274/5447/21

04.05.2021 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

274/5448/21

04.05.2021 r.

podziału środków budżetu Województwa stanowiących dochód z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej w roku 2021.

274/5449/21

04.05.2021 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r.

274/5450/21

04.05.2021 r.

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

274/5451/21

04.05.2021 r.

wystąpienia o uzyskanie opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Uchwała Nr 274_5429_21.zip)Uchwała Nr 274_5429_21.zip[KZ] Karolina Ciołek6321 kB2021-05-14 11:332021-05-14 11:33
Pobierz plik (Uchwała Nr 274_5430_21.pdf)Uchwała Nr 274_5430_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek166 kB2021-05-14 11:442021-05-14 11:44
Pobierz plik (Uchwała Nr 274_5431_21.pdf)Uchwała Nr 274_5431_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek164 kB2021-05-14 11:452021-05-14 11:45
Pobierz plik (Uchwała Nr 274_5432_21.pdf)Uchwała Nr 274_5432_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek176 kB2021-05-14 11:472021-05-14 11:47
Pobierz plik (Uchwała Nr 274_5433_21.pdf)Uchwała Nr 274_5433_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek129 kB2021-05-14 11:472021-05-14 11:47
Pobierz plik (Uchwała Nr 274_5434_21.pdf)Uchwała Nr 274_5434_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek128 kB2021-05-14 11:472021-05-14 11:47
Pobierz plik (Uchwała Nr 274_5435_21.pdf)Uchwała Nr 274_5435_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek131 kB2021-05-14 11:472021-05-14 11:47
Pobierz plik (Uchwała Nr 274_5436_21.pdf)Uchwała Nr 274_5436_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek126 kB2021-05-14 11:472021-05-14 11:47
Pobierz plik (Uchwała Nr 274_5437_21.pdf)Uchwała Nr 274_5437_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek124 kB2021-05-14 11:482021-05-14 11:48
Pobierz plik (Uchwała Nr 274_5438_21.pdf)Uchwała Nr 274_5438_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek122 kB2021-05-14 11:482021-05-14 11:48
Pobierz plik (Uchwała Nr 274_5439_21.pdf)Uchwała Nr 274_5439_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek134 kB2021-05-14 11:492021-05-14 11:49
Pobierz plik (Uchwała Nr 274_5440_21.pdf)Uchwała Nr 274_5440_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek124 kB2021-05-14 11:492021-05-14 11:49
Pobierz plik (Uchwała Nr 274_5441_21.pdf)Uchwała Nr 274_5441_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek123 kB2021-05-14 11:492021-05-14 11:49
Pobierz plik (Uchwała Nr 274_5442_21.pdf)Uchwała Nr 274_5442_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek124 kB2021-05-14 11:502021-05-14 11:50
Pobierz plik (Uchwała Nr 274_5443_21.pdf)Uchwała Nr 274_5443_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek126 kB2021-05-14 11:502021-05-14 11:50
Pobierz plik (Uchwała Nr 274_5444_21.pdf)Uchwała Nr 274_5444_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek126 kB2021-05-14 11:502021-05-14 11:50
Pobierz plik (Uchwała Nr 274_5445_21.pdf)Uchwała Nr 274_5445_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek125 kB2021-05-14 11:502021-05-14 11:50
Pobierz plik (Uchwała Nr 274_5446_21.pdf)Uchwała Nr 274_5446_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek125 kB2021-05-14 11:502021-05-14 11:50
Pobierz plik (Uchwała Nr 274_5447_21.pdf)Uchwała Nr 274_5447_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek127 kB2021-05-14 11:502021-05-14 11:50
Pobierz plik (Uchwała Nr 274_5448_21.zip)Uchwała Nr 274_5448_21.zip[KZ] Karolina Ciołek1376 kB2021-05-14 11:512021-05-14 11:51
Pobierz plik (Uchwała Nr 274_5449_21.zip)Uchwała Nr 274_5449_21.zip[KZ] Karolina Ciołek409 kB2021-05-14 11:512021-05-14 11:51
Pobierz plik (Uchwała Nr 274_5450_21.pdf)Uchwała Nr 274_5450_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek125 kB2021-05-14 11:512021-05-14 11:51
Pobierz plik (Uchwała Nr 274_5451_21.zip)Uchwała Nr 274_5451_21.zip[KZ] Karolina Ciołek333 kB2021-05-14 11:512021-05-14 11:51