Posiedzenie Nr 295 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 5 lipca 2021 r.

Podczas posiedzenia nie podjęto uchwał.