Posiedzenie Nr 300 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 23 lipca 2021 r.

Podczas posiedzenia nie podjęto uchwał.