Mapa strony

Open / Close Offcanvas sidebar

Posiedzenie Nr 317 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 4 października 2021 r.

 
Numer uchwały: Data posiedzenia: Przedmiot - w sprawie:

317/6333/21

04.10.2021 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

317/6334/21

04.10.2021 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

317/6335/21

04.10.2021 r.

zmiany Uchwały Nr 249/4905/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 2 lutego 2021r. w sprawie przyjęcia planu realizacji remontów chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2021 roku.

317/6336/21

04.10.2021 r.

zmiany Uchwały Nr 249/4906/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia planu realizacji odnów dróg wojewódzkich w 2021 roku.

317/6337/21

04.10.2021 r.

nieodpłatnego użyczenia przewoźnikowi kolejowemu POLREGIO Sp. z o.o. w dniu 13 października 2021 r. pojazdu szynowego, celem zorganizowania przejazdu okazjonalnego na linii nr 25 w relacji Dębica – Mielec – Dębica dla przedstawicieli oraz liderów opinii publicznej w ramach wyjazdu studyjnego związanego z projektami zrealizowanymi z Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim

317/6338/21

04.10.2021 r.

przyjęcia projektu Rozkładu Jazdy i Rocznego Planu Finansowego na 2022 rok w ramach realizacji przewozów regionalnych oraz PKA, na podstawie umowy wieloletniej na świadczenie kolejowych przewozów pasażerskich na lata 2021–2025.

317/6339/21

04.10.2021 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji Projektu nr RPPK.01.04.01-18-0141/19 realizowanego przez Zakład Stolarski „DREMAR” Marcin Socha w ramach osi priorytetowej
I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

317/6340/21

04.10.2021 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

317/6341/21

04.10.2021 r.

zaopiniowania Projektu Strategii Rozwoju Gminy Narol na lata 2021-2030.

317/6342/21

04.10.2021 r.

promocji Województwa Podkarpackiego oraz Regionalnej Strategii Innowacji.

317/6343/21

04.10.2021 r.

zawarcia Umowy z Gminą Radymno.

317/6344/21

04.10.2021 r.

zawarcia Umowy z Miastem Radymno.

317/6345/21

04.10.2021 r.

zmiany Uchwały Nr 263/5203/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie przyznania dotacji podmiotowej dla Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie promocji zdrowia.

317/6346/21

04.10.2021 r.

wyboru podmiotów uprawnionych do przeprowadzenia badań rocznych sprawozdań finansowych podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami dla, których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Podkarpackiego.

317/6347/21

04.10.2021 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna.

317/6348/21

04.10.2021 r.

zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2021 r.

317/6349/21

04.10.2021 r.

wyznaczenia nauczyciela do zastępowania pełniącej obowiązki dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu.

317/6350/21

04.10.2021 r.

przyznania nagród Województwa Podkarpackiego dla nauczycieli.

317/6351/21

04.10.2021 r.

przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Muzeum Podkarpackiego w Krośnie.

317/6352/21

04.10.2021 r.

przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.

317/6353/21

04.10.2021 r.

przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Filharmonii Podkarpackiej im. A. Malawskiego w Rzeszowie.

317/6354/21

04.10.2021 r.

przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu.

317/6355/21

04.10.2021 r.

przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.

317/6356/21

04.10.2021 r.

przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu.

317/6357/21

04.10.2021 r.

przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Centrum Kulturalnego w Przemyślu.

317/6358/21

04.10.2021 r.

przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.

317/6359/21

04.10.2021 r.

przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach.

317/6360/21

04.10.2021 r.

wyrażenia opinii o projekcie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Jasielskiego na lata 2021-2024 z Perspektywą do 2028 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

317/6361/21

04.10.2021 r.

wydania opinii do dokumentu pn. „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Tuszów Narodowy na lata 2021-2024 z perspektywą do 2036”.

317/6362/21

04.10.2021 r.

zmiany Uchwały Nr 274/5448/21 z dnia 4 maja 2021 r. o podziale środków budżetu Województwa stanowiących dochód z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej w roku 2021 z późn. zm.

317/6363/21

04.10.2021 r.

przeprowadzenia kontroli w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli.

317/6364/21

04.10.2021 r.

wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczeń przez Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

317/6365/21

04.10.2021 r.

przeprowadzenia prezentacji i promocji podkarpackiej żywności wysokiej jakości jako element dziedzictwa kulturowego i kulinarnego Województwa Podkarpackiego.

317/6366/21

04.10.2021 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 292/5775/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie wyboru ofert i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w dyspozycji Samorządu Województwa Podkarpackiego, na realizację w 2021 roku zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym.

317/6367/21

04.10.2021 r.

wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na organizację w 2021 roku szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

317/6368/21

04.10.2021 r.

wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację w 2021 roku zadań publicznych określonych w Wojewódzkim Programie Pomocy Społecznej na lata 2016-2023.

317/6369/21

04.10.2021 r.

wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację w 2021 roku zadań publicznych określonych w programie Samorząd dla Rodziny Wojewódzki Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021-2030.

317/6370/21

04.10.2021 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r.

317/6371/21

04.10.2021 r.

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

317/6372/21

04.10.2021 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

317/6373/21

04.10.2021 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego Gminie Błażowa w 2021 roku.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Uchwała Nr 317_6333_21.pdf)Uchwała Nr 317_6333_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek133 kB2021-10-11 09:332021-10-11 09:33
Pobierz plik (Uchwała Nr 317_6334_21.pdf)Uchwała Nr 317_6334_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek133 kB2021-10-11 09:352021-10-11 09:35
Pobierz plik (Uchwała Nr 317_6335_21.zip)Uchwała Nr 317_6335_21.zip[KZ] Karolina Ciołek221 kB2021-10-11 09:352021-10-11 09:35
Pobierz plik (Uchwała Nr 317_6336_21.zip)Uchwała Nr 317_6336_21.zip[KZ] Karolina Ciołek280 kB2021-10-11 09:362021-10-11 09:36
Pobierz plik (Uchwała Nr 317_6337_21.pdf)Uchwała Nr 317_6337_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek127 kB2021-10-11 09:362021-10-11 09:36
Pobierz plik (Uchwała Nr 317_6338_21.pdf)Uchwała Nr 317_6338_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek126 kB2021-10-11 09:362021-10-11 09:36
Pobierz plik (Uchwała Nr 317_6339_21.pdf)Uchwała Nr 317_6339_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek191 kB2021-10-11 09:362021-10-11 09:36
Pobierz plik (Uchwała Nr 317_6340_21.pdf)Uchwała Nr 317_6340_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek132 kB2021-10-11 09:372021-10-11 09:37
Pobierz plik (Uchwała Nr 317_6341_21.pdf)Uchwała Nr 317_6341_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek202 kB2021-10-11 09:372021-10-11 09:37
Pobierz plik (Uchwała Nr 317_6342_21.pdf)Uchwała Nr 317_6342_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek195 kB2021-10-11 09:372021-10-11 09:37
Pobierz plik (Uchwała Nr 317_6343_21.pdf)Uchwała Nr 317_6343_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek151 kB2021-10-11 09:372021-10-11 09:37
Pobierz plik (Uchwała Nr 317_6344_21.pdf)Uchwała Nr 317_6344_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek173 kB2021-10-11 09:382021-10-11 09:38
Pobierz plik (Uchwała Nr 317_6345_21.pdf)Uchwała Nr 317_6345_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek135 kB2021-10-11 09:382021-10-11 09:38
Pobierz plik (Uchwała Nr 317_6346_21.pdf)Uchwała Nr 317_6346_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek139 kB2021-10-11 09:382021-10-11 09:38
Pobierz plik (Uchwała Nr 317_6347_21.pdf)Uchwała Nr 317_6347_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek122 kB2021-10-11 09:382021-10-11 09:38
Pobierz plik (Uchwała Nr 317_6348_21.zip)Uchwała Nr 317_6348_21.zip[KZ] Karolina Ciołek357 kB2021-10-11 09:532021-10-11 09:53
Pobierz plik (Uchwała Nr 317_6349_21.pdf)Uchwała Nr 317_6349_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek145 kB2021-10-11 09:532021-10-11 09:53
Pobierz plik (Uchwała Nr 317_6350_21.pdf)Uchwała Nr 317_6350_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek129 kB2021-10-11 09:532021-10-11 09:53
Pobierz plik (Uchwała Nr 317_6351_21.pdf)Uchwała Nr 317_6351_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek123 kB2021-10-11 09:532021-10-11 09:53
Pobierz plik (Uchwała Nr 317_6352_21.pdf)Uchwała Nr 317_6352_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek123 kB2021-10-11 09:532021-10-11 09:53
Pobierz plik (Uchwała Nr 317_6353_21.pdf)Uchwała Nr 317_6353_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek123 kB2021-10-11 09:542021-10-11 09:54
Pobierz plik (Uchwała Nr 317_6354_21.pdf)Uchwała Nr 317_6354_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek124 kB2021-10-11 09:542021-10-11 09:54
Pobierz plik (Uchwała Nr 317_6355_21.pdf)Uchwała Nr 317_6355_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek124 kB2021-10-11 09:542021-10-11 09:54
Pobierz plik (Uchwała Nr 317_6356_21.pdf)Uchwała Nr 317_6356_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek124 kB2021-10-11 09:542021-10-11 09:54
Pobierz plik (Uchwała Nr 317_6357_21.pdf)Uchwała Nr 317_6357_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek123 kB2021-10-11 09:552021-10-11 09:55
Pobierz plik (Uchwała Nr 317_6358_21.pdf)Uchwała Nr 317_6358_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek124 kB2021-10-11 09:552021-10-11 09:55
Pobierz plik (Uchwała Nr 317_6359_21.pdf)Uchwała Nr 317_6359_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek125 kB2021-10-11 09:552021-10-11 09:55
Pobierz plik (Uchwała Nr 317_6360_21.pdf)Uchwała Nr 317_6360_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek125 kB2021-10-11 09:562021-10-11 09:56
Pobierz plik (Uchwała Nr 317_6361_21.pdf)Uchwała Nr 317_6361_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek168 kB2021-10-11 09:562021-10-11 09:56
Pobierz plik (Uchwała Nr 317_6362_21.zip)Uchwała Nr 317_6362_21.zip[KZ] Karolina Ciołek436 kB2021-10-11 09:562021-10-11 09:56
Pobierz plik (Uchwała Nr 317_6363_21.pdf)Uchwała Nr 317_6363_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek146 kB2021-10-11 09:562021-10-11 09:56
Pobierz plik (Uchwała Nr 317_6364_21.pdf)Uchwała Nr 317_6364_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek127 kB2021-10-11 09:562021-10-11 09:56
Pobierz plik (Uchwała Nr 317_6365_21.pdf)Uchwała Nr 317_6365_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek125 kB2021-10-11 09:572021-10-11 09:57
Pobierz plik (Uchwała Nr 317_6366_21.pdf)Uchwała Nr 317_6366_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek136 kB2021-10-11 09:572021-10-11 09:57
Pobierz plik (Uchwała Nr 317_6367_21.pdf)Uchwała Nr 317_6367_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek143 kB2021-10-11 09:572021-10-11 09:57
Pobierz plik (Uchwała Nr 317_6368_21.zip)Uchwała Nr 317_6368_21.zip[KZ] Karolina Ciołek284 kB2021-10-11 09:572021-10-11 09:57
Pobierz plik (Uchwała Nr 317_6369_21.zip)Uchwała Nr 317_6369_21.zip[KZ] Karolina Ciołek278 kB2021-10-11 09:582021-10-11 09:58
Pobierz plik (Uchwała Nr 317_6370_21.zip)Uchwała Nr 317_6370_21.zip[KZ] Karolina Ciołek350 kB2021-10-11 09:582021-10-11 09:58
Pobierz plik (Uchwała Nr 317_6371_21.pdf)Uchwała Nr 317_6371_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek135 kB2021-10-11 09:582021-10-11 09:58
Pobierz plik (Uchwała Nr 317_6372_21.pdf)Uchwała Nr 317_6372_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek140 kB2021-10-11 09:582021-10-11 09:58
Pobierz plik (Uchwała Nr 317_6373_21.pdf)Uchwała Nr 317_6373_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek157 kB2021-10-11 10:062021-10-11 10:06

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Realizacja © Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi