http://www.bip.gov.pl/ Strona główna

Kontrast

Posiedzenie Nr 249 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 11 lipca 2013 r.

[KZ] Adriana Wojdon

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

249/6037/13

11.07.2013 r.

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego zmieniającej uchwałę numer II/8/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 14 grudnia 2010 r. /ze zm./ w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

249/6038/13

11.07.2013 r.

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego zmieniającej uchwałę numer II/9/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia  14 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu, Mienia i Finansów Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

249/6039/13

11.07.2013 r.

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego zmieniającej uchwałę numer II/10/10 z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Regionalnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

249/6040/13

11.07.2013 r.

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego zmieniającej uchwałę numer II/11/10  z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

249/6041/13

11.07.2013 r.

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego zmieniającej uchwałę numer II/12/10 z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Gospodarki i Infrastruktury Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

249/6042/13

11.07.2013 r.

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego zmieniającej uchwałę numer II/13/10 z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

249/6043/13

11.07.2013 r.

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego zmieniającej uchwałę numer II/14/10 z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

249/6044/13

11.07.2013 r.

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego zmieniającej uchwałę numer II/16/10  z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

249/6045/13

11.07.2013 r.

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego zmieniającej uchwałę numer II/17/10 z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Głównej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

249/6046/13

11.07.2013 r.

zmiany składu Zespołu Koordynującego ds. opracowania Wojewódzkiego Programu Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa Podkarpackiego.

249/6047/13

11.07.2013 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2013 r.