Mapa strony

Open / Close Offcanvas sidebar

Posiedzenie Nr 335 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 16 listopada 2021 r.

 
Numer uchwały: Data posiedzenia: Przedmiot - w sprawie:

335/6574/21

16.11.2021 r.

zmieniająca Uchwałę nr 74/1621/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie do wykonywania wszelkich czynności związanych z pełnieniem przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie roli Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

335/6575/21

16.11.2021 r.

przyjęcia zaktualizowanej Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

335/6576/21

16.11.2021 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 192/3948/20 z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (nabór nr RPPK.01.04.01-IZ.00-18-007/19 regionalna pomoc inwestycyjna).

335/6577/21

16.11.2021 r.

zatwierdzenia kwartalnego zestawienia nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej.

335/6578/21

16.11.2021 r.

zakończenia kadencji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

335/6579/21

16.11.2021 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu na przyjęcie darowizn.

335/6580/21

16.11.2021 r.

zmiany Uchwały Nr 251/4963/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie zlecenia realizacji zadań z zakresu medycyny pracy w roku 2021.

335/6581/21

16.11.2021 r.

przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Bukowsko.

335/6582/21

16.11.2021 r.

zmiany Uchwały Nr 249/4906/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 2 lutego 2021r. w sprawie przyjęcia planu realizacji odnów dróg wojewódzkich w 2021 roku.

335/6583/21

16.11.2021 r.

uruchomienia dodatkowych połączeń na linii kolejowej nr 25 w rozkładzie jazdy pociągów edycji 2021/2022.

335/6584/21

16.11.2021 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

335/6585/21

16.11.2021 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

335/6586/21

16.11.2021 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

335/6587/21

16.11.2021 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

335/6588/21

16.11.2021 r.

wyrażenia zgody na przeprowadzenie głosowania pisemnego w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez POLREGIO Sp. z o.o.

335/6589/21

16.11.2021 r.

zwiększenia minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego.

335/6590/21

16.11.2021 r.

udzielenia dotacji na realizację działań w ramach zadania mającego na celu podnoszenie poziomu sportowego zawodników Województwa Podkarpackiego w 2021 roku.

335/6591/21

16.11.2021 r.

przystąpienia do „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0”.

335/6592/21

16.11.2021 r.

informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021.

335/6593/21

16.11.2021 r.

przyjęcia protokołu z przebiegu konsultacji projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2022 roku w województwie podkarpackim.

335/6594/21

16.11.2021 r.

przeprowadzenia prezentacji i promocji podkarpackiej żywności wysokiej jakości jako elementu dziedzictwa kulturowego i kulinarnego Województwa Podkarpackiego.

335/6595/21

16.11.2021 r.

przeprowadzenia prezentacji i promocji podkarpackiej żywności wysokiej jakości jako elementu dziedzictwa kulturowego i kulinarnego Województwa Podkarpackiego.

335/6596/21

16.11.2021 r.

nabycia prawa wieczystego użytkowania wraz z własnością usytuowanych na gruncie składników budowlanych, ustanowionego na nieruchomości położonej w Mielcu.

335/6597/21

16.11.2021 r.

wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń przez Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.

335/6598/21

16.11.2021 r.

udzielenia upoważnienia.

335/6599/21

16.11.2021 r.

przeprowadzenia prezentacji i promocji podkarpackiej żywności wysokiej jakości jako elementu dziedzictwa kulturowego i kulinarnego Województwa Podkarpackiego.

335/6600/21

16.11.2021 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r.

335/6601/21

16.11.2021 r.

zmiany Uchwały Nr 253/5003/21 z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi finansowanych.

335/6602/21

16.11.2021 r.

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie przyjęcia „Apelu Sejmiku Województwa Podkarpackiego do Komisji Europejskiej o niezwłoczne zatwierdzenie polskiego Krajowego Planu Odbudowy po pandemii COVID-19”.

335/6603/21

16.11.2021 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego.

335/6604/21

16.11.2021 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie powierzenia Miastu Leżajsk prowadzenia zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ul. Michałka na skrzyżowanie typu rondo w m. Leżajsk”.

335/6605/21

16.11.2021 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

335/6606/21

16.11.2021 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

335/6607/21

16.11.2021 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2022 roku w województwie podkarpackim.

335/6608/21

16.11.2021 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/562/21 z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Uchwała Nr 355_6574_21.pdf)Uchwała Nr 355_6574_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek146 kB2021-11-25 14:492021-11-25 14:49
Pobierz plik (Uchwała Nr 355_6575_21.zip)Uchwała Nr 355_6575_21.zip[KZ] Karolina Ciołek15708 kB2021-11-25 14:502021-11-25 14:50
Pobierz plik (Uchwała Nr 355_6576_21.zip)Uchwała Nr 355_6576_21.zip[KZ] Karolina Ciołek595 kB2021-11-25 14:502021-11-25 14:50
Pobierz plik (Uchwała Nr 355_6577_21.zip)Uchwała Nr 355_6577_21.zip[KZ] Karolina Ciołek268 kB2021-11-25 14:502021-11-25 14:50
Pobierz plik (Uchwała Nr 355_6578_21.pdf)Uchwała Nr 355_6578_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek161 kB2021-11-25 14:502021-11-25 14:50
Pobierz plik (Uchwała Nr 355_6579_21.pdf)Uchwała Nr 355_6579_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek128 kB2021-11-25 14:502021-11-25 14:50
Pobierz plik (Uchwała Nr 355_6580_21.pdf)Uchwała Nr 355_6580_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek182 kB2021-11-25 14:512021-11-25 14:51
Pobierz plik (Uchwała Nr 355_6581_21.pdf)Uchwała Nr 355_6581_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek127 kB2021-11-25 14:512021-11-25 14:51
Pobierz plik (Uchwała Nr 355_6582_21.zip)Uchwała Nr 355_6582_21.zip[KZ] Karolina Ciołek257 kB2021-11-25 14:512021-11-25 14:51
Pobierz plik (Uchwała Nr 355_6583_21.pdf)Uchwała Nr 355_6583_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek126 kB2021-11-25 14:522021-11-25 14:52
Pobierz plik (Uchwała Nr 355_6584_21.pdf)Uchwała Nr 355_6584_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek132 kB2021-11-25 14:522021-11-25 14:52
Pobierz plik (Uchwała Nr 355_6585_21.pdf)Uchwała Nr 355_6585_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek132 kB2021-11-25 14:522021-11-25 14:52
Pobierz plik (Uchwała Nr 355_6586_21.pdf)Uchwała Nr 355_6586_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek130 kB2021-11-25 14:522021-11-25 14:52
Pobierz plik (Uchwała Nr 355_6587_21.pdf)Uchwała Nr 355_6587_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek135 kB2021-11-25 14:522021-11-25 14:52
Pobierz plik (Uchwała Nr 355_6588_21.pdf)Uchwała Nr 355_6588_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek149 kB2021-11-25 14:532021-11-25 14:53
Pobierz plik (Uchwała Nr 355_6589_21.pdf)Uchwała Nr 355_6589_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek124 kB2021-11-25 14:532021-11-25 14:53
Pobierz plik (Uchwała Nr 355_6590_21.pdf)Uchwała Nr 355_6590_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek150 kB2021-11-25 14:532021-11-25 14:53
Pobierz plik (Uchwała Nr 355_6591_21.pdf)Uchwała Nr 355_6591_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek141 kB2021-11-25 14:542021-11-25 14:54
Pobierz plik (Uchwała Nr 355_6592_21.pdf)Uchwała Nr 355_6592_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek734 kB2021-11-25 14:542021-11-25 14:54
Pobierz plik (Uchwała Nr 355_6593_21.zip)Uchwała Nr 355_6593_21.zip[KZ] Karolina Ciołek309 kB2021-11-25 14:542021-11-25 14:54
Pobierz plik (Uchwała Nr 355_6594_21.pdf)Uchwała Nr 355_6594_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek126 kB2021-11-25 14:542021-11-25 14:54
Pobierz plik (Uchwała Nr 355_6595_21.pdf)Uchwała Nr 355_6595_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek125 kB2021-11-25 14:552021-11-25 14:55
Pobierz plik (Uchwała Nr 355_6596_21.pdf)Uchwała Nr 355_6596_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek128 kB2021-11-26 08:072021-11-26 08:07
Pobierz plik (Uchwała Nr 355_6597_21.pdf)Uchwała Nr 355_6597_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek126 kB2021-11-25 14:552021-11-25 14:55
Pobierz plik (Uchwała Nr 355_6598_21.pdf)Uchwała Nr 355_6598_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek125 kB2021-11-25 14:552021-11-25 14:55
Pobierz plik (Uchwała Nr 355_6599_21.pdf)Uchwała Nr 355_6599_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek125 kB2021-11-25 14:552021-11-25 14:55
Pobierz plik (Uchwała Nr 355_6600_21.zip)Uchwała Nr 355_6600_21.zip[KZ] Karolina Ciołek269 kB2021-11-25 14:562021-11-25 14:56
Pobierz plik (Uchwała Nr 355_6601_21.zip)Uchwała Nr 355_6601_21.zip[KZ] Karolina Ciołek225 kB2021-11-25 14:562021-11-25 14:56
Pobierz plik (Uchwała Nr 355_6602_21.pdf)Uchwała Nr 355_6602_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek147 kB2021-11-25 14:562021-11-25 14:56
Pobierz plik (Uchwała Nr 355_6603_21.zip)Uchwała Nr 355_6603_21.zip[KZ] Karolina Ciołek261 kB2021-11-25 14:562021-11-25 14:56
Pobierz plik (Uchwała Nr 355_6604_21.zip)Uchwała Nr 355_6604_21.zip[KZ] Karolina Ciołek246 kB2021-11-25 14:562021-11-25 14:56
Pobierz plik (Uchwała Nr 355_6605_21.pdf)Uchwała Nr 355_6605_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek136 kB2021-11-25 14:572021-11-25 14:57
Pobierz plik (Uchwała Nr 355_6606_21.pdf)Uchwała Nr 355_6606_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek135 kB2021-11-25 14:572021-11-25 14:57
Pobierz plik (Uchwała Nr 355_6607_21.pdf)Uchwała Nr 355_6607_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek269 kB2021-11-25 14:572021-11-25 14:57
Pobierz plik (Uchwała Nr 355_6608_21.pdf)Uchwała Nr 355_6608_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek172 kB2021-11-26 07:252021-11-26 07:25

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Realizacja © Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi