Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

Posiedzenie Nr 341 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 30 listopada 2021 r.

 
Numer uchwały: Data posiedzenia: Przedmiot - w sprawie:

341/6660/21

30.11.2021 r.

przyjęcia Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na 2022 rok.

341/6661/21

30.11.2021 r.

zmiany Uchwały Nr 49/1087/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

341/6662/21

30.11.2021 r.

zmiany Uchwały Nr 27/657/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. koordynacji opracowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2027.

341/6663/21

30.11.2021 r.

wydania opinii do decyzji lokalizacyjnej dla zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany odcinka gazociągu DN300/DN400 Jarosław-Lubaczów na przekroczeniu rzeki San w Jarosławiu”.

341/6664/21

30.11.2021 r.

przyjęcia Raportu z wypełnienia przez Województwo Podkarpackie warunku podstawowego pn. Dobre zarządzanie krajową lub regionalną strategią inteligentnej specjalizacji dla Celu Polityki 1 Bardziej inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej w ramach Polityki Spójności 2021-2027.

341/6665/21

30.11.2021 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament Rozwoju Regionalnego w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2021 r.

341/6666/21

30.11.2021 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

341/6667/21

30.11.2021 r.

zmiany Uchwały Nr 292/5757/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie z przeznaczeniem na dofinasowanie zakupu ambulansu sanitarnego z wyposażeniem dla potrzeb Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.

341/6668/21

30.11.2021 r.

przeprowadzenia kontroli w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

341/6669/21

30.11.2021 r.

wydania opinii do projektu dokumentu pt.: „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Zarzecze na lata 2021 – 2036 z perspektywą do roku 2040”.

341/6670/21

30.11.2021 r.

zaakceptowania przedłożonego przez Małopolski Zakład POLREGIO cennika biletów jednorazowych w ofercie pozataryfowej „Połączenie w Dobrej Cenie” do stosowania od 12 grudnia 2021 r.

341/6671/21

30.11.2021 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

341/6672/21

30.11.2021 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

341/6673/21

30.11.2021 r.

wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków finansowych.

341/6674/21

30.11.2021 r.

zmiany Uchwały Nr 257/5112/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia planu realizacji budów chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2021 roku.

341/6675/21

30.11.2021 r.

udzielenia pożyczki Muzeum Okręgowemu w Rzeszowie.

341/6676/21

30.11.2021 r.

powołania Komisji stypendialnej w ramach projektu pn. „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2021/2022”.

341/6677/21

30.11.2021 r.

powołania Komisji stypendialnej w ramach projektu pn. „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2021/2022”.

341/6678/21

30.11.2021 r.

ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

341/6679/21

30.11.2021 r.

rozliczenia dotacji przyznanych Uchwałą Nr 274/5448/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia
4 maja 2021 r. w sprawie podziału środków budżetu województwa stanowiących dochód z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej w roku 2021 (z późn. zm.).

341/6680/21

30.11.2021 r.

udzielenia upoważnienia.

341/6681/21

30.11.2021 r.

uznania za celową realizację zadania publicznego pod nazwą „Pomoc żywnościowa dla mieszkańców Podkarpacia”.

341/6682/21

30.11.2021 r.

udzielenia dotacji z budżetu Województwa Podkarpackiego Gminie Przeworsk – instytucji tworzącej Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Chałupkach z przeznaczeniem na pierwsze wyposażenie Centrum.

341/6683/21

30.11.2021 r.

zatwierdzenia preliminarza kosztów działania na rok 2022 Zakładu Aktywności Zawodowej "Aktywni Mimo Wszystko" w Rzeszowie.

341/6684/21

30.11.2021 r.

zatwierdzenia preliminarza kosztów działania na rok 2022 Zakładu Aktywności Zawodowej w Rzeszowie, którego organizatorem jest Polski Związek Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej.

341/6685/21

30.11.2021 r.

zatwierdzenia preliminarza kosztów działania na rok 2022 Zakładu Aktywności Zawodowej Nr 1 w Krośnie.

341/6686/21

30.11.2021 r.

zatwierdzenia preliminarza kosztów działania na rok 2022 Zakładu Aktywności Zawodowej Nr 2 w Krośnie.

341/6687/21

30.11.2021 r.

zatwierdzenia preliminarza kosztów działania na rok 2022 Zakładu Aktywności Zawodowej "Centrum Natura" w Budach Głogowskich.

341/6688/21

30.11.2021 r.

zatwierdzenia preliminarza kosztów działania na rok 2022 Zakładu Aktywności Zawodowej w Jarosławiu.

341/6689/21

30.11.2021 r.

zatwierdzenia preliminarza kosztów działania na rok 2022 Zakładu Aktywności Zawodowej w Maliniu.

341/6690/21

30.11.2021 r.

zatwierdzenia preliminarza kosztów działania na rok 2022 Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie.

341/6691/21

30.11.2021 r.

zatwierdzenia preliminarza kosztów działania na rok 2022 Zakładu Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju.

341/6692/21

30.11.2021 r.

zatwierdzenia preliminarza kosztów działania na rok 2022 Zakładu Aktywności Zawodowej w Starych Oleszycach.

341/6693/21

30.11.2021 r.

zatwierdzenia preliminarza kosztów działania na rok 2022 Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Dalszej.

341/6694/21

30.11.2021 r.

zatwierdzenia preliminarza kosztów działania na rok 2022 Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej.

341/6695/21

30.11.2021 r.

zatwierdzenia preliminarza kosztów działania na rok 2022 Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej.

341/6696/21

30.11.2021 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r.

341/6697/21

30.11.2021 r.

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Województwu Podkarpackiemu ustawami na 2021 r.

341/6698/21

30.11.2021 r.

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

341/6699/21

30.11.2021 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie uchwalenia „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2022”.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Uchwała Nr 341_6660_21.zip)Uchwała Nr 341_6660_21.zip[KZ] Karolina Ciołek349 kB2021-12-08 09:332021-12-08 09:33
Pobierz plik (Uchwała Nr 341_6661_21.zip)Uchwała Nr 341_6661_21.zip[KZ] Karolina Ciołek292 kB2021-12-08 09:332021-12-08 09:33
Pobierz plik (Uchwała Nr 341_6662_21.pdf)Uchwała Nr 341_6662_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek166 kB2021-12-08 09:332021-12-08 09:33
Pobierz plik (Uchwała Nr 341_6663_21.pdf)Uchwała Nr 341_6663_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek155 kB2021-12-08 09:342021-12-08 09:34
Pobierz plik (Uchwała Nr 341_6664_21.zip)Uchwała Nr 341_6664_21.zip[KZ] Karolina Ciołek1067 kB2021-12-08 09:342021-12-08 09:34
Pobierz plik (Uchwała Nr 341_6665_21.zip)Uchwała Nr 341_6665_21.zip[KZ] Karolina Ciołek326 kB2021-12-08 09:342021-12-08 09:34
Pobierz plik (Uchwała Nr 341_6666_21.pdf)Uchwała Nr 341_6666_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek123 kB2021-12-08 09:362021-12-08 09:36
Pobierz plik (Uchwała Nr 341_6667_21.pdf)Uchwała Nr 341_6667_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek140 kB2021-12-08 09:362021-12-08 09:36
Pobierz plik (Uchwała Nr 341_6668_21.pdf)Uchwała Nr 341_6668_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek130 kB2021-12-08 09:362021-12-08 09:36
Pobierz plik (Uchwała Nr 341_6669_21.pdf)Uchwała Nr 341_6669_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek166 kB2021-12-08 09:372021-12-08 09:37
Pobierz plik (Uchwała Nr 341_6670_21.zip)Uchwała Nr 341_6670_21.zip[KZ] Karolina Ciołek247 kB2021-12-08 09:372021-12-08 09:37
Pobierz plik (Uchwała Nr 341_6671_21.pdf)Uchwała Nr 341_6671_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek133 kB2021-12-08 09:372021-12-08 09:37
Pobierz plik (Uchwała Nr 341_6672_21.pdf)Uchwała Nr 341_6672_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek132 kB2021-12-08 09:382021-12-08 09:38
Pobierz plik (Uchwała Nr 341_6673_21.pdf)Uchwała Nr 341_6673_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek127 kB2021-12-08 09:382021-12-08 09:38
Pobierz plik (Uchwała Nr 341_6674_21.zip)Uchwała Nr 341_6674_21.zip[KZ] Karolina Ciołek221 kB2021-12-08 09:382021-12-08 09:38
Pobierz plik (Uchwała Nr 341_6675_21.pdf)Uchwała Nr 341_6675_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek124 kB2021-12-08 09:392021-12-08 09:39
Pobierz plik (Uchwała Nr 341_6676_21.pdf)Uchwała Nr 341_6676_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek133 kB2021-12-08 09:392021-12-08 09:39
Pobierz plik (Uchwała Nr 341_6677_21.pdf)Uchwała Nr 341_6677_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek133 kB2021-12-08 09:392021-12-08 09:39
Pobierz plik (Uchwała Nr 341_6678_21.zip)Uchwała Nr 341_6678_21.zip[KZ] Karolina Ciołek265 kB2021-12-08 09:402021-12-08 09:40
Pobierz plik (Uchwała Nr 341_6679_21.pdf)Uchwała Nr 341_6679_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek130 kB2021-12-08 09:402021-12-08 09:40
Pobierz plik (Uchwała Nr 341_6680_21.pdf)Uchwała Nr 341_6680_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek125 kB2021-12-08 09:412021-12-08 09:41
Pobierz plik (Uchwała Nr 341_6681_21.pdf)Uchwała Nr 341_6681_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek128 kB2021-12-08 09:412021-12-08 09:41
Pobierz plik (Uchwała Nr 341_6682_21.pdf)Uchwała Nr 341_6682_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek128 kB2021-12-08 09:412021-12-08 09:41
Pobierz plik (Uchwała Nr 341_6683_21.pdf)Uchwała Nr 341_6683_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek172 kB2021-12-08 09:412021-12-08 09:41
Pobierz plik (Uchwała Nr 341_6684_21.pdf)Uchwała Nr 341_6684_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek173 kB2021-12-08 09:412021-12-08 09:41
Pobierz plik (Uchwała Nr 341_6685_21.pdf)Uchwała Nr 341_6685_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek171 kB2021-12-08 09:422021-12-08 09:42
Pobierz plik (Uchwała Nr 341_6686_21.pdf)Uchwała Nr 341_6686_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek171 kB2021-12-08 09:422021-12-08 09:42
Pobierz plik (Uchwała Nr 341_6687_21.pdf)Uchwała Nr 341_6687_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek169 kB2021-12-08 09:422021-12-08 09:42
Pobierz plik (Uchwała Nr 341_6688_21.pdf)Uchwała Nr 341_6688_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek169 kB2021-12-08 09:492021-12-08 09:49
Pobierz plik (Uchwała Nr 341_6689_21.pdf)Uchwała Nr 341_6689_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek168 kB2021-12-08 09:492021-12-08 09:49
Pobierz plik (Uchwała Nr 341_6690_21.pdf)Uchwała Nr 341_6690_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek170 kB2021-12-08 09:492021-12-08 09:49
Pobierz plik (Uchwała Nr 341_6691_21.pdf)Uchwała Nr 341_6691_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek169 kB2021-12-08 09:492021-12-08 09:49
Pobierz plik (Uchwała Nr 341_6692_21.pdf)Uchwała Nr 341_6692_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek169 kB2021-12-08 09:492021-12-08 09:49
Pobierz plik (Uchwała Nr 341_6693_21.pdf)Uchwała Nr 341_6693_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek169 kB2021-12-08 09:502021-12-08 09:50
Pobierz plik (Uchwała Nr 341_6694_21.pdf)Uchwała Nr 341_6694_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek171 kB2021-12-08 09:512021-12-08 09:51
Pobierz plik (Uchwała Nr 341_6695_21.pdf)Uchwała Nr 341_6695_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek172 kB2021-12-08 09:522021-12-08 09:52
Pobierz plik (Uchwała Nr 341_6696_21.zip)Uchwała Nr 341_6696_21.zip[KZ] Karolina Ciołek288 kB2021-12-08 09:532021-12-08 09:53
Pobierz plik (Uchwała Nr 341_6697_21.zip)Uchwała Nr 341_6697_21.zip[KZ] Karolina Ciołek276 kB2021-12-08 09:542021-12-08 09:54
Pobierz plik (Uchwała Nr 341_6698_21.pdf)Uchwała Nr 341_6698_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek129 kB2021-12-08 09:542021-12-08 09:54
Pobierz plik (Uchwała Nr 341_6699_21.zip)Uchwała Nr 341_6699_21.zip[KZ] Karolina Ciołek791 kB2021-12-08 09:542021-12-08 09:54

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

Copyright © 2011-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Realizacja © Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi