Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

251/6109/13

18.07.2013 r.

upoważnienia do dokonywania uzgodnień z wykonawcą trójczłonowego zespołu trakcyjnego z napędem elektrycznym.

251/6110/13

18.07.2013 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

251/6111/13

18.07.2013 r.

udzielenia pełnomocnictwa.