Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

Posiedzenie Nr 392 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 31 maja 2022 r.

 
Numer uchwały: Data posiedzenia: Przedmiot - w sprawie:

392/7854/22

31.05.2022 r.

zmiany uchwały Nr 76/1709/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

392/7855/22

31.05.2022 r.

przyjęcia zaktualizowanej Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

392/7856/22

31.05.2022 r.

zatwierdzenia zaktualizowanej Instrukcji Wykonawczej IP WUP w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

392/7857/22

31.05.2022 r.

przyjęcia Instrukcji realizacji projektów w osiach priorytetowych: X Pomoc techniczna i XII Pomoc techniczna React - EU RPO WP na lata 2014-2020.

392/7858/22

31.05.2022 r.

zasad udzielania zaliczek beneficjentom realizującym projekty współfinansowane ze środków Instrumentu REACT-EU w ramach osi priorytetowej XI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

392/7859/22

31.05.2022 r.

zaopiniowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Lubenia do roku 2030.

392/7860/22

31.05.2022 r.

wydania opinii do decyzji lokalizacyjnej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Podłączenie odwiertu Bratkowice 6K-KGZ Czarna Sędziszowska”.

392/7861/22

31.05.2022 r.

zmiany Uchwały Nr 360/7255/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja i rozbudowa Budynku Nr 1”.

392/7862/22

31.05.2022 r.

zmiany Uchwały Nr 355/7117/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na realizację zadania „Przebudowa Kliniki Neurologii Dzieci wraz z wyposażeniem medycznym i niemedycznym”.

392/7863/22

31.05.2022 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu SPZOZ na przyjęcie darowizn.

392/7864/22

31.05.2022 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu SPZOZ na zakup karetki specjalistycznej z wyposażeniem.

392/7865/22

31.05.2022 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu SPZOZ na zakup defibrylatorów zewnętrznych AED.

392/7866/22

31.05.2022 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

392/7867/22

31.05.2022 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

392/7868/22

31.05.2022 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

392/7869/22

31.05.2022 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

392/7870/22

31.05.2022 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

392/7871/22

31.05.2022 r.

przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Tryńcza.

392/7872/22

31.05.2022 r.

wyrażenia zgody Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na dokonanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa.

392/7873/22

31.05.2022 r.

zaakceptowania przedłożonego przez Małopolski Zakład POLREGIO cennika biletów jednorazowych w ofercie pozataryfowej „Połączenie w Dobrej Cenie” do stosowania od 12 czerwca 2022 r.

392/7874/22

31.05.2022 r.

ogłoszenia konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Podkarpackiego pn. „NGO Wysokich Lotów”.

392/7875/22

31.05.2022 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Podkarpackiego Centrum Innowacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

392/7876/22

31.05.2022 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o.

392/7877/22

31.05.2022 r.

apelu Rady Miejskiej w Rymanowie dotyczącego nieodpłatnego przejęcia przez samorząd Gminy Rymanów akcji spółki „Uzdrowisko Rymanów” S.A. w Rymanowie-Zdroju.

392/7878/22

31.05.2022 r.

zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2022 r.

392/7879/22

31.05.2022 r.

zawarcia porozumienia z Samorządowym Krajem Preszowskim.

392/7880/22

31.05.2022 r.

wyrażenia woli realizacji projektu Polskiej pomocy rozwojowej 2022.

392/7881/22

31.05.2022 r.

zmiany uchwały dotyczącej ustalenia planów finansowych dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych.

392/7882/22

31.05.2022 r.

produkcji i emisji programów promujących PROW 2014-2020.

392/7883/22

31.05.2022 r.

złożenia wniosku o dofinansowanie zadania.

392/7884/22

31.05.2022 r.

wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację w 2022 roku zadań publicznych określonych w programie „Samorząd dla Rodziny - Wojewódzki Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021-2030”.

392/7885/22

31.05.2022 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2022 r.

392/7886/22

31.05.2022 r.

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

392/7887/22

31.05.2022 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia woli przyjęcia przez Województwo Podkarpackie z dniem 1 stycznia 2023 roku roli współorganizatora instytucji kultury – Muzeum Kresów w Lubaczowie.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Uchwała Nr 392_7854_22.zip)Uchwała Nr 392_7854_22.zip[KZ] Karolina Ciołek21721 kB2022-06-23 13:122022-06-23 13:12
Pobierz plik (Uchwała Nr 392_7855_22.zip)Uchwała Nr 392_7855_22.zip[KZ] Karolina Ciołek15730 kB2022-06-23 13:172022-06-23 13:17
Pobierz plik (Uchwała Nr 392_7856_22.zip)Uchwała Nr 392_7856_22.zip[KZ] Karolina Ciołek19634 kB2022-06-23 13:172022-06-23 13:17
Pobierz plik (Uchwała Nr 392_7857_22.zip)Uchwała Nr 392_7857_22.zip[KZ] Karolina Ciołek3281 kB2022-06-23 13:182022-06-23 13:18
Pobierz plik (Uchwała Nr 392_7858_22.pdf)Uchwała Nr 392_7858_22.pdf[KZ] Karolina Ciołek148 kB2022-06-23 13:182022-06-23 13:18
Pobierz plik (Uchwała Nr 392_7859_22.pdf)Uchwała Nr 392_7859_22.pdf[KZ] Karolina Ciołek219 kB2022-06-23 13:182022-06-23 13:18
Pobierz plik (Uchwała Nr 392_7860_22.pdf)Uchwała Nr 392_7860_22.pdf[KZ] Karolina Ciołek143 kB2022-06-23 13:192022-06-23 13:19
Pobierz plik (Uchwała Nr 392_7861_22.pdf)Uchwała Nr 392_7861_22.pdf[KZ] Karolina Ciołek141 kB2022-06-23 13:192022-06-23 13:19
Pobierz plik (Uchwała Nr 392_7862_22.pdf)Uchwała Nr 392_7862_22.pdf[KZ] Karolina Ciołek237 kB2022-06-23 13:192022-06-23 13:19
Pobierz plik (Uchwała Nr 392_7863_22.pdf)Uchwała Nr 392_7863_22.pdf[KZ] Karolina Ciołek127 kB2022-06-23 13:192022-06-23 13:19
Pobierz plik (Uchwała Nr 392_7864_22.pdf)Uchwała Nr 392_7864_22.pdf[KZ] Karolina Ciołek126 kB2022-06-23 13:192022-06-23 13:19
Pobierz plik (Uchwała Nr 392_7865_22.pdf)Uchwała Nr 392_7865_22.pdf[KZ] Karolina Ciołek129 kB2022-06-23 13:202022-06-23 13:20
Pobierz plik (Uchwała Nr 392_7866_22.pdf)Uchwała Nr 392_7866_22.pdf[KZ] Karolina Ciołek104 kB2022-06-23 13:212022-06-23 13:21
Pobierz plik (Uchwała Nr 392_7867_22.pdf)Uchwała Nr 392_7867_22.pdf[KZ] Karolina Ciołek134 kB2022-06-23 13:212022-06-23 13:21
Pobierz plik (Uchwała Nr 392_7868_22.pdf)Uchwała Nr 392_7868_22.pdf[KZ] Karolina Ciołek136 kB2022-06-23 13:212022-06-23 13:21
Pobierz plik (Uchwała Nr 392_7869_22.pdf)Uchwała Nr 392_7869_22.pdf[KZ] Karolina Ciołek134 kB2022-06-23 13:212022-06-23 13:21
Pobierz plik (Uchwała Nr 392_7870_22.pdf)Uchwała Nr 392_7870_22.pdf[KZ] Karolina Ciołek132 kB2022-06-23 13:222022-06-23 13:22
Pobierz plik (Uchwała Nr 392_7871_22.pdf)Uchwała Nr 392_7871_22.pdf[KZ] Karolina Ciołek127 kB2022-06-23 13:232022-06-23 13:23
Pobierz plik (Uchwała Nr 392_7872_22.pdf)Uchwała Nr 392_7872_22.pdf[KZ] Karolina Ciołek129 kB2022-06-23 13:242022-06-23 13:24
Pobierz plik (Uchwała Nr 392_7873_22.zip)Uchwała Nr 392_7873_22.zip[KZ] Karolina Ciołek246 kB2022-06-23 13:302022-06-23 13:30
Pobierz plik (Uchwała Nr 392_7874_22.pdf)Uchwała Nr 392_7874_22.pdf[KZ] Karolina Ciołek128 kB2022-06-23 13:302022-06-23 13:30
Pobierz plik (Uchwała Nr 392_7875_22.pdf)Uchwała Nr 392_7875_22.pdf[KZ] Karolina Ciołek138 kB2022-06-23 13:302022-06-23 13:30
Pobierz plik (Uchwała Nr 392_7876_22.pdf)Uchwała Nr 392_7876_22.pdf[KZ] Karolina Ciołek159 kB2022-06-23 13:302022-06-23 13:30
Pobierz plik (Uchwała Nr 392_7877_22.pdf)Uchwała Nr 392_7877_22.pdf[KZ] Karolina Ciołek136 kB2022-06-23 13:302022-06-23 13:30
Pobierz plik (Uchwała Nr 392_7878_22.zip)Uchwała Nr 392_7878_22.zip[KZ] Karolina Ciołek284 kB2022-06-23 13:312022-06-23 13:31
Pobierz plik (Uchwała Nr 392_7879_22.zip)Uchwała Nr 392_7879_22.zip[KZ] Karolina Ciołek245 kB2022-06-23 13:312022-06-23 13:31
Pobierz plik (Uchwała Nr 392_7880_22.pdf)Uchwała Nr 392_7880_22.pdf[KZ] Karolina Ciołek145 kB2022-06-23 13:312022-06-23 13:31
Pobierz plik (Uchwała Nr 392_7881_22.zip)Uchwała Nr 392_7881_22.zip[KZ] Karolina Ciołek363 kB2022-06-23 13:312022-06-23 13:31
Pobierz plik (Uchwała Nr 392_7882_22.pdf)Uchwała Nr 392_7882_22.pdf[KZ] Karolina Ciołek126 kB2022-06-23 13:322022-06-23 13:32
Pobierz plik (Uchwała Nr 392_7883_22.pdf)Uchwała Nr 392_7883_22.pdf[KZ] Karolina Ciołek123 kB2022-06-23 13:322022-06-23 13:32
Pobierz plik (Uchwała Nr 392_7884_22.zip)Uchwała Nr 392_7884_22.zip[KZ] Karolina Ciołek302 kB2022-06-23 13:322022-06-23 13:32
Pobierz plik (Uchwała Nr 392_7885_22.zip)Uchwała Nr 392_7885_22.zip[KZ] Karolina Ciołek296 kB2022-06-23 13:332022-06-23 13:33
Pobierz plik (Uchwała Nr 392_7886_22.pdf)Uchwała Nr 392_7886_22.pdf[KZ] Karolina Ciołek147 kB2022-06-23 13:332022-06-23 13:33
Pobierz plik (Uchwała Nr 392_7887_22.pdf)Uchwała Nr 392_7887_22.pdf[KZ] Karolina Ciołek165 kB2022-06-23 13:332022-06-23 13:33

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

Copyright © 2011-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Realizacja © Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi