Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

Posiedzenie Nr 412 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 9 sierpnia 2022 r.

 
Numer uchwały: Data posiedzenia: Przedmiot - w sprawie:

412/8321/22

09.08.2022 r.

przyjęcia projektu zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

412/8322/22

09.08.2022 r.

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.06.02.01-18-0001/19 pn. „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń medycznych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie”, realizowanego przez Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

412/8323/22

09.08.2022 r.

promocji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego.

412/8324/22

09.08.2022 r.

wyrażenia zgody na zawarcie przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie umowy najmu pomieszczeń.

412/8325/22

09.08.2022 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie na przyjęcie darowizny.

412/8326/22

09.08.2022 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie na zakup aparatury i sprzętu medycznego.

412/8327/22

09.08.2022 r.

zmiany Uchwały Nr 355/7113/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie na realizację zadania „Profilaktyka, diagnostyka i kompleksowe leczenie chorób układu oddechowego z chirurgicznym i chemicznym leczeniem nowotworów klatki piersiowej na oddziałach klinicznych oraz rehabilitacją”.

412/8328/22

09.08.2022 r.

przyznania dotacji podmiotowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu na realizację zadania „Poprawa stanu technicznego obiektów użytkowych Szpitala poprzez modernizację systemu sygnalizacji pożaru i monitoringu pożarowego w budynku F1”.

412/8329/22

09.08.2022 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

412/8330/22

09.08.2022 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

412/8331/22

09.08.2022 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

412/8332/22

09.08.2022 r.

zmiany Uchwały Nr 378/7548/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia planu realizacji odnów dróg wojewódzkich w 2022 roku.

412/8333/22

09.08.2022 r.

zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2022 r.

412/8334/22

09.08.2022 r.

rozwiązania umowy nr DO-I.3041.13.1.2022 z dnia 18 marca 2022 r., zawartej z Muzeum – Zamek w Łańcucie na realizację zadania pn. „Instalacja systemu monitoringu parametrów klimatu w budynku Zamku i Biblioteki, Kasyna, Stajni i Powozowni”.

412/8335/22

09.08.2022 r.

zmieniająca Uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie udzielenia dotacji na realizację działań w ramach zadania mającego na celu podnoszenie poziomu sportowego zawodników Województwa Podkarpackiego w 2022 roku.

412/8336/22

09.08.2022 r.

udzielenia dotacji na realizację działań w ramach zadania mającego na celu podnoszenie poziomu sportowego zawodników Województwa Podkarpackiego w 2022 roku.

412/8337/22

09.08.2022 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2022 r.

412/8338/22

09.08.2022 r.

odmowy przywrócenia terminu do wykonania przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy określonych czynności w toku postępowania w sprawie o przyznanie pomocy.

412/8339/22

09.08.2022 r.

realizacji operacji „Moja Smart Wieś Podkarpacka”.

412/8340/22

09.08.2022 r.

udzielenia upoważnienia.

412/8341/22

09.08.2022 r.

przeprowadzenia prezentacji i promocji podkarpackiej żywności wysokiej jakości jako elementu dziedzictwa kulturowego i kulinarnego Województwa Podkarpackiego.

412/8342/22

09.08.2022 r.

przeprowadzenia prezentacji i promocji podkarpackiej żywności wysokiej jakości jako elementu dziedzictwa kulturowego i kulinarnego Województwa Podkarpackiego.

412/8343/22

09.08.2022 r.

uznania za celową realizację zadania publicznego pod nazwą: VI Bieszczadzkie Trzeźwe Wesele – Myczkowce 2022 przez Stowarzyszenie Wesele Wesel.

412/8344/22

09.08.2022 r.

powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie profilaktyki uzależnień.

412/8345/22

09.08.2022 r.

unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych określonych w programie „Samorząd dla Rodziny - Wojewódzki Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021-2030” ogłoszonego Uchwała Nr 404/8120/22 z dnia 05 lipca 2022 r. Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

412/8346/22

09.08.2022 r.

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022 zadań publicznych określonych w programie Samorząd dla Rodziny - Wojewódzki Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021 - 2030.

412/8347/22

09.08.2022 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2022 r.

412/8348/22

09.08.2022 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2022 r.

412/8349/22

09.08.2022 r.

zmiany Uchwały Nr 394/7926/22 z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych.

412/8350/22

09.08.2022 r.

zmiany Uchwały Nr 348/6934/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie planu wydatków na zakup środków żywności i usług cateringowo – gastronomicznych ujętych w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2022 r.

412/8351/22

09.08.2022 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zaliczenia odcinka drogi do kategorii dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego.

412/8352/22

09.08.2022 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie pozbawienia odcinka drogi wojewódzkiej swojej kategorii na terenie województwa podkarpackiego.

412/8353/22

09.08.2022 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego.

412/8354/22

09.08.2022 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu w Województwie Podkarpackim.

412/8355/22

09.08.2022 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie lokali mieszkalnych

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Uchwała Nr 412_8321_22.zip)Uchwała Nr 412_8321_22.zip[KZ] Karolina Ciołek-Krauz22071 kB2022-08-29 10:422022-08-29 10:42
Pobierz plik (Uchwała Nr 412_8322_22.pdf)Uchwała Nr 412_8322_22.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz153 kB2022-08-29 10:422022-08-29 10:42
Pobierz plik (Uchwała Nr 412_8323_22.zip)Uchwała Nr 412_8323_22.zip[KZ] Karolina Ciołek-Krauz309 kB2022-08-29 10:432022-08-29 10:43
Pobierz plik (Uchwała Nr 412_8324_22.pdf)Uchwała Nr 412_8324_22.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz122 kB2022-08-29 10:432022-08-29 10:43
Pobierz plik (Uchwała Nr 412_8325_22.pdf)Uchwała Nr 412_8325_22.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz129 kB2022-08-29 10:432022-08-29 10:43
Pobierz plik (Uchwała Nr 412_8326_22.pdf)Uchwała Nr 412_8326_22.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz127 kB2022-08-29 10:432022-08-29 10:43
Pobierz plik (Uchwała Nr 412_8327_22.pdf)Uchwała Nr 412_8327_22.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz140 kB2022-08-29 10:432022-08-29 10:43
Pobierz plik (Uchwała Nr 412_8328_22.pdf)Uchwała Nr 412_8328_22.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz179 kB2022-08-29 10:442022-08-29 10:44
Pobierz plik (Uchwała Nr 412_8329_22.pdf)Uchwała Nr 412_8329_22.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz131 kB2022-08-29 10:442022-08-29 10:44
Pobierz plik (Uchwała Nr 412_8330_22.pdf)Uchwała Nr 412_8330_22.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz131 kB2022-08-29 10:442022-08-29 10:44
Pobierz plik (Uchwała Nr 412_8331_22.pdf)Uchwała Nr 412_8331_22.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz131 kB2022-08-29 10:442022-08-29 10:44
Pobierz plik (Uchwała Nr 412_8332_22.zip)Uchwała Nr 412_8332_22.zip[KZ] Karolina Ciołek-Krauz259 kB2022-08-29 10:442022-08-29 10:44
Pobierz plik (Uchwała Nr 412_8333_22.zip)Uchwała Nr 412_8333_22.zip[KZ] Karolina Ciołek-Krauz292 kB2022-08-29 10:452022-08-29 10:45
Pobierz plik (Uchwała Nr 412_8334_22.zip)Uchwała Nr 412_8334_22.zip[KZ] Karolina Ciołek-Krauz202 kB2022-08-29 10:562022-08-29 10:56
Pobierz plik (Uchwała Nr 412_8335_22.pdf)Uchwała Nr 412_8335_22.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz131 kB2022-08-29 10:562022-08-29 10:56
Pobierz plik (Uchwała Nr 412_8336_22.pdf)Uchwała Nr 412_8336_22.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz187 kB2022-08-29 10:562022-08-29 10:56
Pobierz plik (Uchwała Nr 412_8337_22.zip)Uchwała Nr 412_8337_22.zip[KZ] Karolina Ciołek-Krauz432 kB2022-08-29 10:562022-08-29 10:56
Pobierz plik (Uchwała Nr 412_8338_22.pdf)Uchwała Nr 412_8338_22.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz125 kB2022-08-29 10:562022-08-29 10:56
Pobierz plik (Uchwała Nr 412_8339_22.pdf)Uchwała Nr 412_8339_22.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz398 kB2022-08-29 10:572022-08-29 10:57
Pobierz plik (Uchwała Nr 412_8340_22.pdf)Uchwała Nr 412_8340_22.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz144 kB2022-08-29 10:572022-08-29 10:57
Pobierz plik (Uchwała Nr 412_8341_22.pdf)Uchwała Nr 412_8341_22.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz123 kB2022-08-29 10:572022-08-29 10:57
Pobierz plik (Uchwała Nr 412_8342_22.pdf)Uchwała Nr 412_8342_22.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz123 kB2022-08-29 10:582022-08-29 10:58
Pobierz plik (Uchwała Nr 412_8343_22.pdf)Uchwała Nr 412_8343_22.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz131 kB2022-08-29 10:592022-08-29 10:59
Pobierz plik (Uchwała Nr 412_8344_22.pdf)Uchwała Nr 412_8344_22.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz144 kB2022-08-29 10:592022-08-29 10:59
Pobierz plik (Uchwała Nr 412_8345_22.pdf)Uchwała Nr 412_8345_22.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz127 kB2022-08-29 10:592022-08-29 10:59
Pobierz plik (Uchwała Nr 412_8346_22.zip)Uchwała Nr 412_8346_22.zip[KZ] Karolina Ciołek-Krauz656 kB2022-08-29 11:002022-08-29 11:00
Pobierz plik (Uchwała Nr 412_8347_22.zip)Uchwała Nr 412_8347_22.zip[KZ] Karolina Ciołek-Krauz420 kB2022-08-29 11:002022-08-29 11:00
Pobierz plik (Uchwała Nr 412_8348_22.zip)Uchwała Nr 412_8348_22.zip[KZ] Karolina Ciołek-Krauz248 kB2022-08-29 11:002022-08-29 11:00
Pobierz plik (Uchwała Nr 412_8349_22.zip)Uchwała Nr 412_8349_22.zip[KZ] Karolina Ciołek-Krauz292 kB2022-08-29 11:012022-08-29 11:01
Pobierz plik (Uchwała Nr 412_8350_22.zip)Uchwała Nr 412_8350_22.zip[KZ] Karolina Ciołek-Krauz568 kB2022-08-29 11:012022-08-29 11:01
Pobierz plik (Uchwała Nr 412_8351_22.zip)Uchwała Nr 412_8351_22.zip[KZ] Karolina Ciołek-Krauz768 kB2022-08-29 11:012022-08-29 11:01
Pobierz plik (Uchwała Nr 412_8352_22.zip)Uchwała Nr 412_8352_22.zip[KZ] Karolina Ciołek-Krauz769 kB2022-08-29 11:022022-08-29 11:02
Pobierz plik (Uchwała Nr 412_8353_22.zip)Uchwała Nr 412_8353_22.zip[KZ] Karolina Ciołek-Krauz340 kB2022-08-29 11:032022-08-29 11:03
Pobierz plik (Uchwała Nr 412_8354_22.pdf)Uchwała Nr 412_8354_22.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz247 kB2022-08-29 11:042022-08-29 11:04
Pobierz plik (Uchwała Nr 412_8355_22.pdf)Uchwała Nr 412_8355_22.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz161 kB2022-08-29 11:042022-08-29 11:04

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi