Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

Wykaz uchwał podjętych podczas 415 posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 23 sierpnia 2022 r.

Tabelaryczne zestawienie podjętych uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego
Nr uchwały Data posiedzenia Przedmiot uchwały - w sprawie:

415/8385/22

23.08.2022 r.

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.04.05.00-18-0001/18, pn. „Zachowanie bioróżnorodności Połoniny Wetlińskiej poprzez ochronę zagrożonych gatunków przed negatywnym oddziaływaniem turystyki” realizowanego przez Bieszczadzki Park Narodowy w ramach osi priorytetowej IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

415/8386/22

23.08.2022 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nrRPPK.01.02.00-18-0010/20 realizowanego przez ULTRATECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

415/8387/22

23.08.2022 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 192/3948/20 z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (nabór nr RPPK.01.04.01-IZ.00-18-007/19 regionalna pomoc inwestycyjna).

415/8388/22

23.08.2022 r.

wydania opinii do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji pn.: „Gazociąg DN 400 Sędziszów – Tarnów – budowa przekroczenia rzeki Wisłoka metodą przewiertu kierunkowego, L= 0,3 km”.

415/8389/22

23.08.2022 r.

zmiany Uchwały Nr 128/2982/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 2 marca 2020 r. dotyczącej upoważnienia osób do czynności związanych z realizacją projektu: „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA: Zakup taboru wraz z budową zaplecza technicznego” POIS.05.02.00-00-0021/17.

415/8390/22

23.08.2022 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

415/8391/22

23.08.2022 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

415/8392/22

23.08.2022 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Kancelarię Zarządu w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2022 r.

415/8393/22

23.08.2022 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna.

415/8394/22

23.08.2022 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Podkarpacki Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

415/8395/22

23.08.2022 r.

zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2022 r.

415/8396/22

23.08.2022 r.

powołania na drugą kadencję Naukową Radę Programową działającą przy Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie.

415/8397/22

23.08.2022 r.

zgody na odwołanie zastępcy dyrektora w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie.

415/8398/22

23.08.2022 r.

przyznania nagrody Województwa Podkarpackiego za osiągnięte wyniki sportowe.

415/8399/22

23.08.2022 r.

zmiany uchwały dotyczącej ustalenia planów finansowych dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych.

415/8400/22

23.08.2022 r.

wyrażenia opinii o projekcie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kolbuszowskiego na lata 2022-2025 z Perspektywą na lata 2026- 2029.

415/8401/22

23.08.2022 r.

zmiany zakresu rzeczowo – finansowego zadań realizowanych przez Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2022 r.

415/8402/22

23.08.2022 r.

zasad i trybu postępowania w zakresie dysponowania środkami związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

415/8403/22

23.08.2022 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2022 r.

415/8404/22

23.08.2022 r.

zmiany Uchwały Nr 348/6934/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie planu wydatków na zakup środków żywności i usług cateringowo – gastronomicznych ujętych w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2022 r.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Uchwała Nr 415_8385_22.pdf)Uchwała Nr 415_8385_22.pdf[KZ] Robert Kłak187 kB2022-09-06 10:152022-09-06 10:15
Pobierz plik (Uchwała Nr 415_8386_22.pdf)Uchwała Nr 415_8386_22.pdf[KZ] Robert Kłak192 kB2022-09-06 10:152022-09-06 10:15
Pobierz plik (Uchwała Nr 415_8387_22.zip)Uchwała Nr 415_8387_22.zip[KZ] Robert Kłak365 kB2022-09-06 10:152022-09-06 10:15
Pobierz plik (Uchwała Nr 415_8388_22.pdf)Uchwała Nr 415_8388_22.pdf[KZ] Robert Kłak144 kB2022-09-06 10:152022-09-06 10:15
Pobierz plik (Uchwała Nr 415_8389_22.pdf)Uchwała Nr 415_8389_22.pdf[KZ] Robert Kłak137 kB2022-09-06 10:162022-09-06 10:16
Pobierz plik (Uchwała Nr 415_8390_22.pdf)Uchwała Nr 415_8390_22.pdf[KZ] Robert Kłak135 kB2022-09-06 10:162022-09-06 10:16
Pobierz plik (Uchwała Nr 415_8391_22.pdf)Uchwała Nr 415_8391_22.pdf[KZ] Robert Kłak139 kB2022-09-06 10:162022-09-06 10:16
Pobierz plik (Uchwała Nr 415_8392_22.zip)Uchwała Nr 415_8392_22.zip[KZ] Robert Kłak299 kB2022-09-06 10:172022-09-06 10:17
Pobierz plik (Uchwała Nr 415_8393_22.pdf)Uchwała Nr 415_8393_22.pdf[KZ] Robert Kłak125 kB2022-09-06 10:172022-09-06 10:17
Pobierz plik (Uchwała Nr 415_8394_22.pdf)Uchwała Nr 415_8394_22.pdf[KZ] Robert Kłak126 kB2022-09-06 10:172022-09-06 10:17
Pobierz plik (Uchwała Nr 415_8395_22.zip)Uchwała Nr 415_8395_22.zip[KZ] Robert Kłak295 kB2022-09-06 10:172022-09-06 10:17
Pobierz plik (Uchwała Nr 415_8396_22.pdf)Uchwała Nr 415_8396_22.pdf[KZ] Robert Kłak131 kB2022-09-06 10:182022-09-06 10:18
Pobierz plik (Uchwała Nr 415_8397_22.pdf)Uchwała Nr 415_8397_22.pdf[KZ] Robert Kłak125 kB2022-09-06 10:182022-09-06 10:18
Pobierz plik (Uchwała Nr 415_8398_22.pdf)Uchwała Nr 415_8398_22.pdf[KZ] Robert Kłak124 kB2022-09-06 10:182022-09-06 10:18
Pobierz plik (Uchwała Nr 415_8399_22.zip)Uchwała Nr 415_8399_22.zip[KZ] Robert Kłak529 kB2022-09-06 10:182022-09-06 10:18
Pobierz plik (Uchwała Nr 415_8400_22.pdf)Uchwała Nr 415_8400_22.pdf[KZ] Robert Kłak125 kB2022-09-06 10:182022-09-06 10:18
Pobierz plik (Uchwała Nr 415_8401_22.zip)Uchwała Nr 415_8401_22.zip[KZ] Robert Kłak481 kB2022-09-06 10:192022-09-06 10:19
Pobierz plik (Uchwała Nr 415_8402_22.zip)Uchwała Nr 415_8402_22.zip[KZ] Robert Kłak228 kB2022-09-06 10:192022-09-06 10:19
Pobierz plik (Uchwała Nr 415_8403_22.zip)Uchwała Nr 415_8403_22.zip[KZ] Robert Kłak463 kB2022-09-06 10:192022-09-06 10:19
Pobierz plik (Uchwała Nr 415_8404_22.zip)Uchwała Nr 415_8404_22.zip[KZ] Robert Kłak570 kB2022-09-06 10:192022-09-06 10:19

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi