Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

 Wykaz uchwał podjętych podczas 421 posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 13 września 2022 r.

Tabelaryczne zestawienie podjętych uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego
Nr uchwały Data posiedzenia Przedmiot uchwały - w sprawie:

421/8509/22

13.09.2022 r.

zaopiniowania Projektu Strategii Rozwoju Gminy Radymno na lata 2022-2030.

421/8510/22

13.09.2022 r.

zatwierdzenia kwartalnego zestawienia nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej.

421/8511/22

13.09.2022 r.

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu przeznaczeniem na zadanie pn. „Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz uruchomienie e-usług dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu”.

421/8512/22

13.09.2022 r.

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie z przeznaczeniem na zadanie: „Zakup aparatu angio-OCT".

421/8513/22

13.09.2022 r.

zmiany Uchwały Nr 374/7462/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia
29 marca 2022 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie z przeznaczeniem na zadanie: „Wymiana przyłącza elektrycznego wraz z modernizacją rozdzielni elektrycznej w budynku przy ul. Warzywnej 3”.

421/8514/22

13.09.2022 r.

zmiany Uchwały Nr 355/7106/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia
1 lutego 2022 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Podkarpackiego Centrum Medycznego w Rzeszowie SPZOZ z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie poprzez termomodernizację i zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii”.

421/8515/22

13.09.2022 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu na zakup wielopłaszczyznowego zewnętrznego stabilizatora kości.

421/8516/22

13.09.2022 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

421/8517/22

13.09.2022 r.

zmiany uchwały Nr 364/7316/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 8 marca 2022 r. na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z nabyciem gruntów oraz odszkodowaniami z tego tytułu w ramach zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 878 Stobierna – Rzeszów – Dylągówka, na odcinku od ul. Lubelskiej w m. Rzeszów, do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 869 Droga 19 – Droga 9, w m. Jasionka (lokalny km od 0+020,65 do km 5+013,55) wraz z odcinkami nawiązania, z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych”.

421/8518/22

13.09.2022 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

421/8519/22

13.09.2022 r.

przeprowadzenia kontroli w Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy.

421/8520/22

13.09.2022 r.

zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2022 r.

421/8521/22

13.09.2022 r.

uchylenia uchwały Nr 419/8502/22 w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasto Dębica z budżetu Województwa Podkarpackiego w roku 2022.

421/8522/22

13.09.2022 r.

złożenia wniosków o dofinansowanie zadań.

421/8523/22

13.09.2022 r.

zmieniająca uchwałę nr 354/7078/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez Departament Edukacji, Nauki i Sportu oraz nadzorowane jednostki budżetowe w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na rok 2022, zmienioną uchwałami Zarządu Województwa Podkarpackiego nr 358/7210/22 z dnia 15 lutego 2022 r. i nr 364/7335/22 z dnia 8 marca 2022 r.

421/8524/22

13.09.2022 r.

wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie-Zdroju.

421/8525/22

13.09.2022 r.

wydania opinii do dokumentu pn.: „Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Dębica”.

421/8526/22

13.09.2022 r.

złożenia wniosku o dofinansowanie zadania.

421/8527/22

13.09.2022 r.

realizacji zadań przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2022 r.

421/8528/22

13.09.2022 r.

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2022 r. zgodnych z założeniami Programu „Podkarpacki Naturalny Wypas III”

421/8529/22

13.09.2022 r.

przeznaczenia do sprzedaży w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych w Krośnie przy ul. Żółkiewskiego 10.

421/8530/22

13.09.2022 r.

przeprowadzenia prezentacji i promocji podkarpackiej żywności wysokiej jakości jako element dziedzictwa kulturowego i kulinarnego Województwa Podkarpackiego.

421/8531/22

13.09.2022 r.

przeprowadzenia prezentacji i promocji podkarpackiej żywności wysokiej jakości jako element dziedzictwa kulturowego i kulinarnego Województwa Podkarpackiego.

421/8532/22

13.09.2022 r.

przeprowadzenia prezentacji i promocji podkarpackiej żywności wysokiej jakości jako element dziedzictwa kulturowego i kulinarnego Województwa Podkarpackiego.

421/8533/22

13.09.2022 r.

przeprowadzenia prezentacji i promocji podkarpackiej żywności wysokiej jakości jako element dziedzictwa kulturowego i kulinarnego Województwa Podkarpackiego.

421/8534/22

13.09.2022 r.

uznania za celową realizację zadania publicznego pod nazwą „XI Przegląd Małych Form Teatralnych”.

421/8535/22

13.09.2022 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2022 r.

421/8536/22

13.09.2022 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasto Dębica z budżetu Województwa Podkarpackiego w roku 2022.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Uchwała Nr 421_8509_22.pdf)Uchwała Nr 421_8509_22.pdf[KZ] Robert Kłak216 kB2022-09-21 09:122022-09-21 09:12
Pobierz plik (Uchwała Nr 421_8510_22.pdf)Uchwała Nr 421_8510_22.pdf[KZ] Robert Kłak158 kB2022-09-21 09:122022-09-21 09:12
Pobierz plik (Uchwała Nr 421_8511_22.pdf)Uchwała Nr 421_8511_22.pdf[KZ] Robert Kłak157 kB2022-09-21 09:122022-09-21 09:12
Pobierz plik (Uchwała Nr 421_8512_22.pdf)Uchwała Nr 421_8512_22.pdf[KZ] Robert Kłak177 kB2022-09-21 09:122022-09-21 09:12
Pobierz plik (Uchwała Nr 421_8513_22.pdf)Uchwała Nr 421_8513_22.pdf[KZ] Robert Kłak135 kB2022-09-21 09:132022-09-21 09:13
Pobierz plik (Uchwała Nr 421_8514_22.pdf)Uchwała Nr 421_8514_22.pdf[KZ] Robert Kłak135 kB2022-09-21 09:132022-09-21 09:13
Pobierz plik (Uchwała Nr 421_8515_22.pdf)Uchwała Nr 421_8515_22.pdf[KZ] Robert Kłak127 kB2022-09-21 09:132022-09-21 09:13
Pobierz plik (Uchwała Nr 421_8516_22.pdf)Uchwała Nr 421_8516_22.pdf[KZ] Robert Kłak134 kB2022-09-21 09:132022-09-21 09:13
Pobierz plik (Uchwała Nr 421_8517_22.pdf)Uchwała Nr 421_8517_22.pdf[KZ] Robert Kłak135 kB2022-09-21 09:132022-09-21 09:13
Pobierz plik (Uchwała Nr 421_8518_22.pdf)Uchwała Nr 421_8518_22.pdf[KZ] Robert Kłak138 kB2022-09-21 09:132022-09-21 09:13
Pobierz plik (Uchwała Nr 421_8519_22.pdf)Uchwała Nr 421_8519_22.pdf[KZ] Robert Kłak132 kB2022-09-21 09:142022-09-21 09:14
Pobierz plik (Uchwała Nr 421_8520_22.zip)Uchwała Nr 421_8520_22.zip[KZ] Robert Kłak293 kB2022-09-21 09:142022-09-21 09:14
Pobierz plik (Uchwała Nr 421_8521_22.pdf)Uchwała Nr 421_8521_22.pdf[KZ] Robert Kłak146 kB2022-09-21 09:142022-09-21 09:14
Pobierz plik (Uchwała Nr 421_8522_22.pdf)Uchwała Nr 421_8522_22.pdf[KZ] Robert Kłak189 kB2022-09-21 09:142022-09-21 09:14
Pobierz plik (Uchwała Nr 421_8523_22.zip)Uchwała Nr 421_8523_22.zip[KZ] Robert Kłak713 kB2022-09-21 09:142022-09-21 09:14
Pobierz plik (Uchwała Nr 421_8524_22.pdf)Uchwała Nr 421_8524_22.pdf[KZ] Robert Kłak143 kB2022-09-21 09:142022-09-21 09:14
Pobierz plik (Uchwała Nr 421_8525_22.pdf)Uchwała Nr 421_8525_22.pdf[KZ] Robert Kłak161 kB2022-09-21 09:152022-09-21 09:15
Pobierz plik (Uchwała Nr 421_8526_22.pdf)Uchwała Nr 421_8526_22.pdf[KZ] Robert Kłak127 kB2022-09-21 09:152022-09-21 09:15
Pobierz plik (Uchwała Nr 421_8527_22.pdf)Uchwała Nr 421_8527_22.pdf[KZ] Robert Kłak127 kB2022-09-21 09:152022-09-21 09:15
Pobierz plik (Uchwała Nr 421_8528_22.zip)Uchwała Nr 421_8528_22.zip[KZ] Robert Kłak419 kB2022-09-21 09:152022-09-21 09:15
Pobierz plik (Uchwała Nr 421_8529_22.pdf)Uchwała Nr 421_8529_22.pdf[KZ] Robert Kłak131 kB2022-09-21 09:152022-09-21 09:15
Pobierz plik (Uchwała Nr 421_8530_22.pdf)Uchwała Nr 421_8530_22.pdf[KZ] Robert Kłak124 kB2022-09-21 09:162022-09-21 09:16
Pobierz plik (Uchwała Nr 421_8531_22.pdf)Uchwała Nr 421_8531_22.pdf[KZ] Robert Kłak123 kB2022-09-21 09:162022-09-21 09:16
Pobierz plik (Uchwała Nr 421_8532_22.pdf)Uchwała Nr 421_8532_22.pdf[KZ] Robert Kłak123 kB2022-09-21 09:162022-09-21 09:16
Pobierz plik (Uchwała Nr 421_8533_22.pdf)Uchwała Nr 421_8533_22.pdf[KZ] Robert Kłak123 kB2022-09-21 09:162022-09-21 09:16
Pobierz plik (Uchwała Nr 421_8534_22.pdf)Uchwała Nr 421_8534_22.pdf[KZ] Robert Kłak134 kB2022-09-21 09:162022-09-21 09:16
Pobierz plik (Uchwała Nr 421_8535_22.zip)Uchwała Nr 421_8535_22.zip[KZ] Robert Kłak442 kB2022-09-21 09:172022-09-21 09:17
Pobierz plik (Uchwała Nr 421_8536_22.pdf)Uchwała Nr 421_8536_22.pdf[KZ] Robert Kłak159 kB2022-09-21 09:172022-09-21 09:17

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

Copyright © 2011-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Realizacja © Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi