Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

Województwo Podkarpackie obecne jest w Brukseli od listopada 2006 r. Wtedy to do grona polskich Biur Regionalnych dołączyła reprezentacja naszego województwa.
W latach 2006 - 2009 biuro brukselskie funkcjonowało jako wojewódzka jednostka budżetowa. W listopadzie 2009 r. Władze Województwa podjęły decyzję o włączeniu zadań jednostki do struktur Urzędu Marszałkowskiego. Był to pierwszy z dwóch kroków, które miały na celu usprawnienie funkcjonowania Biura. Kolejnym, istotnym przedsięwzięciem było podpisanie w dniu 2 grudnia 2009 r. porozumienia w sprawie utworzenia Domu Polski Wschodniej. Pod dokumentem powołującym do życia wspólną, brukselską siedzibę pięciu polskich regionów, podpisali się Marszałkowie Województw Podkarpackiego, Lubelskiego, Podlaskiego, Świętokrzyskiego i Warmińsko-Mazurskiego. Uroczystość otwarcia Domu Polski Wschodniej odbyła się 22 lutego 2010 r. w Brukseli. Wśród znamienitych gości znaleźli się Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek, Luc Van den Brande - Przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów, Komisarz do spraw budżetu w Komisji Europejskiej - Janusz Lewandowski a także Stały Przedstawiciel RP przy Unii Europejskiej Jan Tombiński, Ambasador RP w Brukseli Sławomir Czarlewski i Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Krzysztof Hetman. 

Wspólne przedstawicielstwo „Dom Polski Wschodniej" umożliwia pełniejsze wykorzystanie atutów oraz głównych szans rozwojowych, w tym wspólnego potencjału inwestycyjnego województw Polski Wschodniej, a także pozwola skuteczniej zabiegać o wspólne interesy regionów w ramach Unii Europejskiej oraz przeciwdziałać wspólnym zagrożeniom.

Główne zadania Domu Polski Wschodniej:

  • Reprezentowanie interesów regionów przed instytucjami europejskimi,
  • Monitorowanie działań podejmowanych przez instytucje europejskie w sprawach ważnych z punktu widzenia interesów regionów,
  • Informowanie podmiotów w regionach o możliwościach aplikowania po środki w ramach Programów Wspólnotowych,
  • Promowanie Polski Wschodniej w Brukseli i w innych regionach Unii Europejskiej,
  • Lobbowanie na rzecz projektów złożonych w Brukseli przez władze samorządowe i instytucje z Polski Wschodniej.

Koordynatorami aktywności Domu Polski Wschodniej w zakresie wspólnych działań i reprezentacji na forum wszelkich instytucji Unii Europejskiej będą kolejno Marszałkowie poszczególnych województw. Pierwszym Marszałkiem-Koordynatorem Domu Polski Wschodniej jest Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, który będzie pełnił swoją funkcję do końca roku 2010. Kolejność piastowania tej funkcji ustalono zgodnie z porządkiem alfabetycznym nazw województw.

Eleme ntem łączącym wszystkich reprezentantów jest sekretariat odpowiedzialny za obsługę wspólnych inicjatyw, a także wspomagający pracę koordynatora.

Dom Polski Wschodniej powstał w celu pogłębienia współpracy i koordynacji działań pięciu przedstawicielstw regionalnych w Brukseli. Zjednoczone siły służą realizacji wielu wspólnych inicjatyw, nie oznacza to jednak braku samodzielności i autonomii poszczególnych reprezentacji regionalnych w realizacji zadań powierzonych im przez ich samorządy. Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego realizacja zadań z zakresu funkcjonowania przedstawicielstwa Województwa w Brukseli obejmuje:

a) utworzenie sieci bezpośrednich kontaktów z instytucjami unijnymi, biurami regionalnymi i innymi biurami lub przedstawicielstwami działającymi w Brukseli, b) wspieranie interesów Województwa wobec Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, c) przekazywanie Zarządowi informacji o planowanych kierunkach polityki Unii Europejskiej, uruchamianych unijnych programach i inicjatywach oraz ogłaszanych przetargach, d) poszukiwanie na terenie województwa podkarpackiego właściwych partnerów dla projektów zgłaszanych przez inne regiony, organizacje i instytucje oraz pozyskiwanie partnerów do projektów unijnych planowanych lub realizowanych przez samorządy, organizacje i instytucje z terenu województwa, e) prowadzenie działalności promocyjnej na rzecz Województwa poprzez organizowanie imprez promocyjnych adresowanych do różnych grup odbiorców, uczestnictwo w targach i imprezach promocyjnych i informacyjnych odbywających się, przede wszystkim, na terenie Brukseli, f) przygotowanie wizyt przedstawicieli samorządu Województwa (radnych województwa, członków zarządu oraz innych osób upoważnionych przez organy samorządu województwa) oraz ekspertów z terenu województwa, g) wspieranie przedstawicieli Województwa w Komitecie Regionów i innych instytucjach unijnych, h) funkcjonowanie jako punkt informacyjny dla przedstawicieli Województwa przyjeżdżających do Brukseli w sprawach dotyczących Unii Europejskiej, i) współpraca z biurami polskimi innych województw działającymi w Brukseli, tym w szczególności w ramach Domu Polski Wschodniej, j) ścisła współpraca z innymi biurami regionalnymi, w tym szczególnie z regionów partnerskich, w celu wykorzystania ich wiedzy i kanałów informacyjnych na rzecz Województwa.

DANE TELEADRESOWE

Przedstawicielstwo Województwa Podkarpackiego w Brukseli
East Poland House
Av. de Tervueren 48
1040 Brussels
tel. + 32 2 738 02 23
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi