Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony
Kontrole Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego (IZ RPO) w roku 2021
lp.
Program operacyjny
nr projektu
Beneficjent/podmiot kontrolowany
Tytuł projektu
Nazwa zamówienia/nr zamówienia
Wynik weryfikacji
Kwota korekty
Organ kontrolujący
Dokument kończący kontrolę
1 RPO WP RPPK.03.01.00-18-0496/17 Gmina Narol Montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na potrzeby budynków użyteczności publicznej w Gminie Narol Montaż instalacji odnawialnych żródeł energii na terenie Gminy Narol. ZP.271.6.2019 Stwierdzono nieprawidłowość związaną z naruszenie art. 40 ust. 3 ustawy Pzp 212393,75 IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 444.15 KB)
2 RPO WP RPPK.06.05.00-18-0001/19 Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego/Gmina Miasto Rzeszów Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF Roboty budowlane polegające na rewitalizacji oświetlenia na osiedlu Gen. Andersa w Rzeszowie - Wykonanie oświetlenia ulicy Sucharskiego w Rzeszowie/CZ-I.271.109.267.2018 Stwierdzono nieprawidłowość związaną z naruszeniem art. 30 ust 4 ustawy Pzp Ustawy Pzp 8952.14 IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 446.4 KB)
3 RPO WP RPPK.03.03.02-18-0004/18 Gmina Brzozów Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na wysokosprawne lub/i niskoemisyjne dla gospodarstw domowych na terenie Gminy Brzozów - Kotły na ekogroszek Wymiana kotłów centralnego ogrzewania na paliwo stałe na kotły na ekogroszek /ZP.271.19.2020 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 468.65 KB)
4 RPO WP RPPK.04.03.02-18-0021/18 Gmina Zarszyn Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Odrzechowa Realizacja Projektu Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Odrzechowa/ IDG.271.3.2020 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 424.38 KB)
5 RPO WP RPPK.03.03.01-18-0009/19 Gmina Miejska Lubaczów Budowa krytej pływalni przy ul. Ofiar Katynia w Lubaczowie Budowa krytej pływalni przy ul. Ofiar Katynia w Lubaczowie - etap II/ RIR.III.271.4.2020 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 425.52 KB)
6 RPO WP RPPK.06.02.01-18-0001/20 Województwo Podkarpackie/Szpital specjalistyczny w Sanoku Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa podkarpackiego w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 Dostawa sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku dla SP ZOZ Sanok SPOZ/PN/11/2019 Stwierdzono nieprawidłowość związaną z naruszeniem art. 7 ust. 1 Ustawy Pzp 3 601,26 IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 446.84 KB)
7 RPO WP RPPK.06.02.01-18-0001/20 Województwo Podkarpackie/Szpital specjalistyczny w Sanoku Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa podkarpackiego w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 Dostawa materiałów opatrunkowych oraz sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku dla SP ZOZ Sanok SPOZ/PN/10/2018 Stwierdzono nieprawidłowość związaną z naruszeniem art. 7 ust.1 oraz art.24 ust. 1 pkt 16-18 w związku z art. 26 ust. 3 Ustawy Pzp 4 336,20 IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 446.54 KB)
8 RPO WP RPPK.06.02.01-18-0001/20 Województwo PodkarpackieSzpital specjalistyczny w Sanoku Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa podkarpackiego w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 Dostawa sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku dla SP ZOZ Sanok SPOZ/PN/06/2018 Stwierdzono nieprawidłowość związaną z naruszeniem art. 7 ust. 1 Ustawy Pzp 139.97 IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 446.12 KB)
9 RPO WP RPPK.06.02.01-18-0001/20 Województwo PodkarpackieSzpital specjalistyczny w Sanoku Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa podkarpackiego w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 Dostawa sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku dla SP ZOZ Sanok SPOZ/PN/51/2017 Stwierdzono nieprawidłowość związaną z naruszeniem art. 7 ust. 1 Ustawy Pzp 1 412,64 IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 447.02 KB)
10 RPO WP RPPK.03.01.00-18-0488/17 Gmina Zagórz Wsparcie rozwoju OZE na terenie Gminy Zagórz poprzez wyposażenie budynków użyteczności publicznej w kotły na biomasę i panele fotowoltaiczne Wsparcie rozwoju OZE na terenie Gminy Zagórz poprzez wyposażenie budynków użyteczności publicznej w kotły na biomasę i panele fotowoltaiczne/ PZP.271.6.2020 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 425.58 KB)
11 RPO WP RPPK.03.01.00-18-0003/17 Gmina Korczyna Montaż Odnawialnych Źródeł Energii na terenie gminy Korczyna Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych płaskich i próżniowych, ogniw fotowoltaicznych oraz kotłów na pelet w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Korczyna/ EPP.271.7.2020 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 416.8 KB)
12 RPO WP RPPK.03.03.01-18-0003/18 Gmina Sanok Gmina Sanok bez smogu – wymiana kotłów c.o i pieców Gmina Sanok bez smogu - Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Sanok (zamówienie podzielone na dwie cześci; udzielono w jednej)/ GKI.271.10.2020 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 425.81 KB)
13 RPO WP RPPK.03.03.01-18-0003/18 Gmina Sanok Gmina Sanok bez smogu – wymiana kotłów c.o i pieców Dostawa, montaż i uruchomienie gazowych kotłów kondensacyjnych wraz z projektem i wykonaniem wewnętrznych instalacji gazowych w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Sanok (zamówienie dotyczy części nieudzielonej we wcześniejszym postępowaniu)/ GKI.271.23.2020 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 426.75 KB)
14 RPO WP RPPK.03.03.02-18-0003/18 Gmina Sanok Gmina Sanok bez smogu – wymiana kotłów c.o. i pieców Dostawa, montaż i uruchomienie kotłów opalanych ekogroszkiem w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Sanok (wolna ręka)/GKI.271.28.2020 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 422.6 KB)
15 RPO WP RPPK.06.03.00-18-0022/18 Gmina Miejska Przeworsk/Gmina Przeworsk Holistyczna rewitalizacja na terenie MOF Jarosław - Przeworsk Dostawa , montaż, uruchomienie wyposażenia oraz przeszkolenie pracowników warsztatu gastronomicznego w zakresie dostarczanych urządzeń dla CIS w miejscowości Chałupki / ROIX.271.7.11.2020 Stwierdzono nieprawidłowość związaną z naruszeniem art. art. 22 ust. 1a ustawy Pzp 6241.47 IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 420.97 KB)
16 RPO WP RPPK.03.03.01-18-0014/18 Związek Gmin Dorzecza Wisłoki Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.1 Wykonanie węzłów ciepłowniczych w 11 budynkach na terenie miasta Jasło , ZG.BO.271.4.2020 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 399.37 KB)
17 RPO WP RPPK.03.03.02-18-0002/18 Gmina Mielec Pozbądź się smogu w Gminie Mielec (kotły na ekogroszek Dostawa, montaż i uruchomienie kotłów opalanych ekogroszkiem w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Mielec/ ZPM.271.8.2020 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 425.39 KB)
18 RPO WP RPPK.06.03.00-18-0031/18 Gmina Kolbuszowa Ograniczenie problemów społecznych i gospodarczych w Gminie Kolbuszowa poprzez nadanie nowych funkcji lub przywrócenie funkcji zdegradowanym terenom i obiektom wraz z zagospodarowaniem ich otoczenia "Nadbudowa i przebudowa budynku PKP w Kolbuszowej na dworzec lokalny z częścią usługową i administracyjną, budowa zadaszenia nad przystankami autobusowymi i placem manewrowym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" nr ZP.271.1.24.2020 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 425.06 KB)
19 RPO WP RPPK.02.01.00-18-0037/16 Województwo Podkarpackie/powiat przemyski Podkarpacki System Informacji Przestrzennej Cyfracja materiałów żródłowych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Starostwa Powiatowego w Przemyślu - (część III)/ZP-20-65 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 417.65 KB)
20 RPO WP RPPK.04.03.02-18-0005/18 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.,ul. Leśna 1 lok. 10, 39-460 Nowa Dęba Poprawa zaopatrzenia w wodę i jej jakości dla gminy Nowa Dęba – etap II Poprawa zaopatrzenia w wodę i jej jakości dla gminy Nowa Dęba – etap II / ZP-1/SUW-II etap/N_D/2020 Stwierdzono nieprawidłowość związaną z naruszeniem art. 38 ust. 4a pkt 1) oraz art. 12a ust. 2 ustawy Pzp. 154985,35 IZ RPO WP pobierz plik, (PDF, 234.24 KB)
21 RPO WP RPPK.04.03.02-18-0016/18 Gmina Stubno Budowa, rozbudowa i przebudowa istniejącej Stacji Uzdatniania Wody w Stubnie Budowa, rozbudowa i przebudowa istniejącej Stacji Uzdatniania Wody w Stubnie / WI.7013.3.2020 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik, (PDF, 200.79 KB)
22 RPO WP RPPK.04.01.00-18-0002/18 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Trześniówka VII – rozbudowa prawego wału rzeki Trześniówka w km 0+000-7+678 na terenie m. Zalesie Gorzyckie i Trześń, gm. Gorzyce oraz na terenie m. Tarnobrzeg - etap 1 Trześniówka VII – rozbudowa prawego wału rzeki Trześniówka w km 0+000-7+678 na terenie m. Zalesie Gorzyckie i Trześń, gm. Gorzyce oraz na terenie m. Tarnobrzeg / RZ.ROZ.2810.22.2020 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik, (PDF, 201.85 KB)
23 RPO WP RPPK.04.01.00-18-0003/18 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Trześniówka VII – rozbudowa prawego wału rzeki Trześniówka w km 0+000-7+678 na terenie m. Zalesie Gorzyckie i Trześń, gm. Gorzyce oraz na terenie m. Tarnobrzeg - etap 2 Trześniówka VII – rozbudowa prawego wału rzeki Trześniówka w km 0+000-7+678 na terenie m. Zalesie Gorzyckie i Trześń, gm. Gorzyce oraz na terenie m. Tarnobrzeg / RZ.ROZ.2810.22.2020 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik, (PDF, 201.86 KB)
24 RPO WP RPPK.03.03.01-18-0006/18 Gmina Miasto Krosno Poprawa jakości powietrza w Krośnie - wymiana źródeł ciepła Poprawa jakości powietrza w Krośnie – wymiana źródeł ciepła” – zastosowanie ciepła sieciowego: Część 1 – Zaprojektowanie i wykonanie przyłączy ciepłowniczych do budynków wielorodzinnych na terenie Miasta Krosna Część 2 – Zaprojektowanie i wykonanie węzłów cieplnych, wewnętrznych instalacji rozprowadzających c.w.u. i c.o. oraz likwidacji piecyków gazowych w budynkach wielorodzinnych na terenie Miasta Krosna / ZP.271.49.2020 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik, (PDF, 306.41 KB)
25 RPO WP RPPK.04.01.00-18-0040/19 Gmina Zagórz Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Zagórz Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Zagórz/ PZP.271.9.2020 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 425.73 KB)
26 RPO WP RPPK.03.01.00-18-0018/17 Gmina Harasiuki Rozwój mikroinstalacji OZE na potrzeby gospodarstw domowych w gminie Harasiuki Rozwój mikroinstalacji OZE na potrzeby gospodarstw domowych w gminie Harasiuki RRG.III.271.5.2020 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 397.22 KB)
27 RPO WP RPPK.06.02.01-18-0001/19 Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie Poprawa jakości i dostępności do świadczeń medycznych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie Wykonanie robót budowlanychdla zadania: Nadbudowa, przebudowa i remont bloków operacyjnych i centralnej sterylizatorni wraz z infrastrukturą oraz przebudową agregatorni w Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie ZP250/006/2020 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 398.51 KB)
28 RPO WP RPPK.06.02.01-18-0001/19 Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie Poprawa jakości i dostępności do świadczeń medycznych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie "Przebudowa i remont pomieszczeń VI piętra wschodniego skrzydła bloku A1 na potrzeby kliniki gastroenterologii w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ZP250/102/2019 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 425.69 KB)
29 RPO WP RPPK.04.03.02-18-0060/18 Gmina Pruchnik Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Hawłowicach, gmina Pruchnik Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Hawłowicach / \nIZ 271/5/2020 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik, (PDF, 297.27 KB)
30 RPO WP RPPK.06.03.00-18-0012/18 Gmina Miejska Mielec/powiat mielecki Przebudowa zdegradowanych obiektów na terenie MOF Mielec w celu nadania im nowych funkcji społecznych Część nr 1: Instalacja sygnalizacji pożaru SSP i dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO; Część nr 2: Dostosowanie części istniejącego budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, WA.272.1.16.2020 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 418.06 KB)
31 RPO WP RPPK.04.03.02-18-0027/18 Gmina Jeżowe Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Jeżowem Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Jeżowem/ ZP 271.04.2020 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 416.92 KB)
32 RPO WP RPPK.03.03.01-18-0014/18 Związek Gmin Dorzecza Wisłoki Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.1 Wykonanie węzłów ciepłowniczych w 7 budynkach na terenie miasta Jasło , ZG.BO.271.6.2020 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 399.53 KB)
33 RPO WP RPPK.06.01.00-18-0018/17 Uzdrowisko Rymanów Spółka Akcyjna Przebudowa i rozbudowa Sanatorium Uzdrowiskowego Anna wraz z przebudową zabytkowego budynku fizykoterapii na obszarze Uzdrowiska Rymanów Zdrój Dostawa wyposażenia z przeznaczeniem do budynków"Anna" i "Fizykoterapia" EEZ- 06/20 kolejne zamówienie brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 425.35 KB)
34 RPO WP RPPK.06.03.00-18-0020/18 Gmina Baligród Rewitalizacja Centrum Baligrodu Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku wielorodzinnego z częścia handlową i rozbiórką części budynku/ IV.271.6.2020 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 417.39 KB)
35 RPO WP RPPK.06.03.00-18-0020/18 Gmina Baligród Rewitalizacja Centrum Baligrodu Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku wielorodzinnego z rozbiórką części budynku oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą / IV.271.7.2020 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik, (PDF, 297.43 KB)
36 RPO WP RPPK.06.03.00-18-0020/18 Gmina Baligród Rewitalizacja Centrum Baligrodu Budowa budynku toalet wraz z przebudową placu targowego / IV.271.8.2020 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 201.12 KB)
37 RPO WP RPPK.04.03.01-18-0023/17 Gmina Żurawica Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Maćkowice i Kosienice etap III wraz z ciągami uzupełniającymi w Gminie Żurawica Budowa sieci kanalizacji w miejscowości Buszkowice / ZPF.I.271.19.2019 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik, (PDF, 201.08 KB)
38 RPO WP RPPK.04.03.01-18-0023/17 Gmina Żurawica Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Maćkowice i Kosienice etap III wraz z ciągami uzupełniającymi w Gminie Żurawica Przepompownie ścieków w Orzechowcach IZP.II.271.1.2017 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 398.01 KB)
39 RPO WP RPPK.06.05.00-18-0001/19 Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego/Gmina Boguchwała Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF Dostawa sprzętu i wyposażenia do budynku Spichlerza na Rynku w Boguchwale w ramach realizacji zadania pn. Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF - zakup wyposażenia, przebudowa Spichlerza / RIZ.271.29.2020 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 201.2 KB)
40 RPO WP RPPK.06.03.00-18-0035/18 Gmina Krempna Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Krempnej na rzece Wisłoce Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Krempnej na rzece Wisłoce w ramach RPO WP na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VI. Spójność Przestrzenna i Społeczna Działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej / UG.271.1.16.2020 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik, (PDF, 306.59 KB)
41 RPO WP RPPK.04.02.00-18-0011/19 Gmina Osiek Jasielski Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Osieku Jasielskim Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Osieku Jasielskim/ OA.271.3.2019 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 425.65 KB)
42 RPO WP RPPK.06.03.00-18-0047/18 Gmina Miasta Dębica/Gmina Dębica Rewitalizacja fizyczna, gospodarcza i społeczna Dębicko – Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego Remont budynku socjalnego nr 47 w Pustkowie-Osiedlu wraz z wymianą i modernizacją instalacji wod-kan, c.o. i elektrycznej/ WI.271.15.2020 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 416.89 KB)
43 RPO WP RPPK.06.03.00-18-0022/18 Gmina Miejska Przeworsk Holistyczna rewitalizacja na terenie MOF Jarosław - Przeworsk Roboty konserwatorskie i budowlane na Zajeździe Pastewnik: Relokacja,kotłownia/ II.T.271.32.RB.2020 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 416.91 KB)
44 RPO WP RPPK.06.05.00-18-0001/19 Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego/Gmina Miasto Rzeszów Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF Roboty budowlane polegające na rewitalizacji oświetlenia na osiedlu Gen. Andersa w Rzeszowie (4 części)- zam dot ul. Spiechowicza, ul Broniewskiego ul. Skubisza i ul. Ofiar Katynia- udzielono we wszystkich częściach/CZ-I.271.58.149.2019 Stwierdzono nieprawidłowość związaną z naruszeniem art. 30 ust 4 ustawy Pzp Ustawy Pzp 48157.83 IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 446.4 KB)
45 RPO WP RPPK.06.05.00-18-0001/19 Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego/Gmina Miasto Rzeszów Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF Roboty budowlane polegające na rewitalizacji oświetlenia na osiedlu Gen. Andersa w Rzeszowie (2 części)- zam dot.- I cz. ul. Kopaczewskiego, II cz. ul Sucharskiego - udzielono dla I części/CZ-I.271.70.178.2018 Stwierdzono nieprawidłowość związaną z naruszeniem art. 30 ust 4 ustawy Pzp Ustawy Pzp 26984.31 IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 446.4 KB)
46 RPO WP RPPK.03.03.01-18-0003/20 Gmina Stalowa Wola Budowa integracyjnego przedszkola i żłobka w technologii pasywnej w Gminie Stalowa Wola Budowa integracyjnego przedszkola i żłobka w technologii pasywnej w Gminie Stalowa Wola / ZP-II.271.76.2020 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik, (PDF, 297.14 KB)
47 RPO WP RPPK.06.04.02-18-0001/17 Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno - Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu Rozbudowa bazy dydaktycznej PWSTE w Jarosławiu w celu dostosowania efektów kształcenia do wymogów stawianych przez rynek pracy Dostawa sprzętu i wyposażenia do Auli Centrum Kultury Akademickiej (CKA) i Auli Biblioteki PWSTE Jarosław wraz z niezbędnymi robotami budowlanymi / DAG/PN/6/20 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik, (PDF, 298.81 KB)
48 RPO WP RPPK.06.04.02-18-0001/17 Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno - Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu Rozbudowa bazy dydaktycznej PWSTE w Jarosławiu w celu dostosowania efektów kształcenia do wymogów stawianych przez rynek pracy Laboratorium fizyczne – doposażenie/ DAG/PN/18/20 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 400.41 KB)
49 RPO WP RPPK.06.04.02-18-0001/17 Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno - Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu Rozbudowa bazy dydaktycznej PWSTE w Jarosławiu w celu dostosowania efektów kształcenia do wymogów stawianych przez rynek pracy Dostawa i montaż sprzętu do laboratorium (Klaster obliczeniowy) oraz serwerowni/ DAG/PN/24/20 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 423.91 KB)
50 RPO WP RPPK.06.01.00-18-0013/17 Gmina Solina Utworzenie szlaku uzdrowiskowego wraz z budową dwóch pijalni wód mineralnych i Centrum Informacji Uzdrowiskowej w Polańczyku Przebudowa zieleni w Uzdrowisku Polańczyk w ramach projektu „Utworzenie szlaku uzdrowiskowego wraz z budową dwóch pijalni wód mineralnych i Centrum Informacji Uzdrowiskowej w Polańczyku” / WR.271.18.2020 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 417.58 KB)
51 RPO WP RPPK.04.03.02-18-0015/18 Gmina Żurawica Rozbudowa urządzeń wodociągowychna terenie gminy Żurawica Rozbudowa urządzeń wodociągowych na terenie gminy Żurawica / ZPF.I.271.22.2020 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik, (PDF, 200.75 KB)
52 RPO WP RPPK.04.03.02-18-0025/18 Gmina Narol Przebudowa ujęcia dla potrzeb wodociągu "Płazów" wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Huta Różaniecka Przebudowa istniejącego ujęcia wody dla potrzeb wodociągu Płazów / ZP.271.20.2020 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 425.05 KB)
53 RPO WP RPPK.04.03.01-18-0002/17 Gmina Cmolas Budowa czterech odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cmolas oraz zakup pomp i studni na pompownie ścieków w Ostrowach Tuszowskich i Jagodniku Budowa czterech odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cmolas. L.R.G.IV.271.18.2020 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 398.11 KB)
54 RPO WP RPPK.04.03.01-18-0002/17 Gmina Cmolas Budowa czterech odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cmolas oraz zakup pomp i studni na pompownie ścieków w Ostrowach Tuszowskich i Jagodniku Zakup i dostawa pomp zatapialnych do ścieków. L.R.G.IV.271.30.2020 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 404.13 KB)
55 RPO WP RPPK.02.01.00-18-0037/16 Powiat Jarosławski PSIP- zadanie realizowane przez Powiat Jarosławski - zadanie nr 3 Nadzór nad wykonaniem oraz odbiór zadań polegających na opracowaniu georeferencyjnych baz danych EGiB, GESUT, BDOT500 w powiecie jarosławskim, realizowanych w ramach\nprojektu PSIP, ZP.272.11.2020(2) brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 423.68 KB)
56 RPO WP RPPK.04.03.02-18-0015/18 Gmina Żurawica Rozbudowa urządzeń wodociągowych na terenie gminy Żurawica Rozbudowa urządzeń wodociągowych na terenie gminy Żurawica (Cz. III Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Batycze) ZPF.I.271.18.2020 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 427.08 KB)
57 RPO WP RPPK.06.03.00-18-0030/18 Gmina Miasta Sanoka/Gmina Lesko Kompleksowa rewitalizacja na terenie MOF Sanok-Lesko Dostawa i montaż wyposażenia do Klubu Seniora oraz Regionalnej Izby Pamięci w Lesku / PIK.271.14.2020 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 417.3 KB)
58 RPO WP RPPK.06.05.00-18-0001/19 Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego/ Gmina Czarna Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF Przebudowa drogi na działce nr ew. gr. 1456 położonej w miejscowości Medynia Głogowska / WI.271.2.6.2020 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (417.47 KB)
59 RPO WP RPPK.03.02.00-18-0025/18 Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu Modernizacja energetyczna budynków SP ZOZ Jarosław Nadzór inwestorski na zadaniu "Modernizacja i rozbudowa Budynku Nr 8 połączona z modernizacją energetyczną budynku w ramach RPO WP na lata 2014-2020, 31/ZP/2020 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 398.64 KB)
60 RPO WP RPPK.06.03.00-18-0019/18 Gmina Miasto Krosno/zamówienie realizowane przez partnera Muzeum Podkarpackie w Krośnie Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej Dostawa wyposażenia gabloty wystawiennicze wraz z akcesoriami () MPK.261.9.2020.AG brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 425.83 KB)
61 RPO WP RPPK.04.03.02-18-0025/18 Gmina Narol Przebudowa ujęcia dla potrzeb wodociągu "Płazów" wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Huta Różaniecka Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Huta Różaniecka, gm. Narol / ZP.271.19.2020 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 417.01 KB)
62 RPO WP RPPK.04.03.02-18-0003/18 Gmina Czermin Przebudowa z rozbudową układu uzdatniania wody wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną stacji uzdatniania wody w m. Trzciana Przebudowa z rozbudową układu uzdatniania wody wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną stacji uzdatniania wody w m. Trzciana / In.271.1.2020 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik, (PDF, 201.19 KB)
63 RPO WP RPPK.06.02.01-18-0001/20 Województwo Podkarpackie – Partner/Zamawiający Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa podkarpackiego w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 Zakup i dostawy wyrobów medycznych i innych jednorazowego użytku 2019/S113-276885 - Numer referencyjny: ZP250/045/2019 - 35 pakietów brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 424.57 KB)
64 RPO WP RPPK.06.02.01-18-0001/20 Województwo Podkarpackie – Partner/Zamawiający Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa podkarpackiego w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 Zakup i dostawy wyrobów medycznych dla Bloku Operacyjnego Kliniki Kardiochirurgii BZP 656119-N-2018 ZP 250/089/2018 - 11 pakietów brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 398.75 KB)
65 RPO WP RPPK.04.05.00-18-0015/18 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie Opracowanie planów ochrony dla rezerwatów przyrody województwa podkarpackiego Opracowanie dokumentacji do planów ochrony dla 4 rezerwatów przyrody/ WPN.261.6.3.2019.DD brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 416.8 KB)
66 RPO WP RPPK.06.02.01-18-0001/20 Województwo Podkarpackie – Partner/Zamawiający Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa podkarpackiego w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 Zakup i dostawa papierów higienicznych, wyrobów z miazgi papierowej, dozowników dla Działu Higieny / ZP250/018/2019 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik, (PDF, 307.19 KB)
67 RPO WP RPPK.06.02.01-18-0001/20 Województwo Podkarpackie – Partner/Zamawiający Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa podkarpackiego w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 Zakup i dostawy środków czystości, padów do maszyn, nakładek i innych artykułów gospodarczych / ZP250/028/2019 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 423.79 KB)
68 RPO WP RPPK.03.03.01-18-0014/18 Związek Gmin Dorzecza Wisłoki Poprawa jakosci powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki Instalacja kotłów na biomasę cz. II ZG/BO/271/5/2020 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 425.9 KB)
69 RPO WP RPPK.03.01.00-18-0047/17 Gmina Tryńcza Czysta energia w Gminie Tryńcza i Gminie Raniżów Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, pomp ciepa oraz kotłów na biomasę na terenie Gminy Tryńcza i Gminy Raniżów UIB.271.10.2020 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 426.85 KB)
 70 RPO WP RPPK.06.02.01-18-0001/20 Województwo Podkarpackie/ Szpital Specjalistyczny im. E. Biernackiego w Mielcu Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa podkarpackiego w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 w oparciu o ustawę Covid-19 (14 zamówień) brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 424 KB)
71 RPO WP RPPK.06.03.00-18-0025/18 Gmina Stalowa Wola Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli Zakup sprzętu i i wyposażenia przez Miejski Dom Kultury do budynku "Sokoła"
SA.26.8.2020.MSP
1.Naruszenie art. 25 ust. 1 ustawy Pzp poprzez żądanie dokumentów, które nie były dokumentami niezbędnymi do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania
2.Naruszenie art. 24 ust. 1 pkt 14 w związku z art. 26 ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, poprzez wybór oferty wykonawcy, który nie potwierdził braku podstaw wykluczenia z postępowania
3. Naruszenie art. 91 ust. 2 i 3 w związku z art. 7 ust.1 ustawy Pzp poprzez określenie kryterium oceny ofert: cena na poziomie 90%
4. Naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy Pzp., poprzez żądanie posiadania przez wykonawcę autoryzowanego serwisu oferowanego sprzętu na terenie Polski
4 486,22 IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 447.71 KB)
72 RPO WP RPPK.03.03.01-18-0016/18 Gmina Tarnobrzeg Tarnobrzeg bez smogu – wymiana źródeł ciepła w budynkach jedno i wielorodzinnych na terenie Miasta Tarnobrzega Inspektor nadzoru
BZP-I.271.21.2020
brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 423.16 KB)
73 RPO WP RPPK.02.01.00-18-0037/16 Województwo Podkarpackie PSIP - zadanie realizowane przez WODGiK nr zadania 15 Opracowanie wybranych map i baz danych tematycznych dla województwa podkarpackiego cz.I
DZ.261.02.01.2020
brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 423.61 KB)
74 RPO WP RPPK.04.03.02-18-0049/18 Gmina Brzostek Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bukowa oraz części miejscowości Klecie Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bukowa oraz części miejscowości Klecie
IZP.271.16.2020
brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 422.17 KB)
75 RPO WP RPPK.03.03.01-18-0014/18 Związek Gmin Dorzecza Wisłoki Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki Dostawa instalacji wytwarzających energię cieplną w ramach Projektu pn."Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Projekt 3.3.1" - Instalacje kotłów gazowych oraz węzłów cieplnych; ( chyba część nieudzielona we wczesniejszym postępowaniu)
ZG.BO.271.8.2020
brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 425.49 KB)
76 RPO WP RPPK.04.04.00-18-0084/16 Miasto Łańcut Rozbudowa, przebudowa i zakup wyposażenia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łańcucie Przebudowa i rozbudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łańcucie
WFZ.271.4.2020
brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 399.34 KB)
77 RPO WP  RPPK.06.02.01-18-0001/20 Województwo Podkarpackie (partner: Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie)  Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa podkarpackiego w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2  Sukcesywna dostawa rękawic chirurgicznych i diagnostycznych / 6/ZP/SZ/2017 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 426.33 KB)
78 RPO WP RPPK.06.04.04-18-0001/19 Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie Utworzenie podkarpackiego centrum nauki Utworzenie interaktywnych wystaw edukacyjnych podkarpackiego centrum nauki/ PCN-270-12/2019 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 426.29 KB)
79 RPO WP RPPK.06.05.00-18-0001/19 Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, zamawiający: Gmina Czarna Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF Dostawa mebli do Zagrody Garncarskiej – Kompleksowa Rewitalizacja na terenie ROF – Rewitalizacja Ośrodka Garncarskiego w Medyni Głogowskiej / WI.272.2.8.2020 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 427.56 KB)
80 RPO WP RPPK.06.03.00-18-0018/18 Miasto Jasło Rewitalizacja Miasta Jasła w ramach Regionalnego Programu Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż wystaw edukacyjnych w Centrum Techniki, Kultury i Przedsiębiorczości w Jaśle / FE.042.12.2019.11 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF,423.62 KB)
81 RPO WP RPPK.05.01.00-18-0002/20 Województwo Podkarpackie – Zamawiający Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Budowa obwodnicy Narola w ciągu DW 865 Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław–Bełżec w m. Narol w ramach zadania pn.: „Budowa obwodnicy Narola w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865” / 708/3052/243/WFU/5/2020 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 452.14 KB)
82 RPO WP RPPK.02.01.00-18-0037/16 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) Opracowanie wybranych map i baz danych tematycznych dla województwa podkarpackiego cz. II” (Znak: DZ.261.02.02.2020) brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 397.86 KB)
83 RPO WP RPPK.04.03.01-18-0009/16 Gmina Haczów Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Haczów w miejscowościach Haczów i Jabłonica Polska Wykonanie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jabłonica Polska i Malinówka / 1.3.2020 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 398.25 KB)
84 RPO WP : RPPK.06.02.01-18-0001/20 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa podkarpackiego w związku z pojawieniem się koronawirusa
SARS-CoV-2
Zakup i dostawy worków foliowych, pojemników na odpady, pojemników na materiał histopatologiczny soli tabletkowej, różnych artykułów gospodarczych brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 399.34 KB)
85 RPO WP RPPK.06.03.00-18-0002/18 Gmina Leżajsk Rewitalizacja skutecznym sposobem na rozwój Gminy Leżajsk Rozwój i poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej na terenie Gminy Leżajsk – Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Hucisku brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF,402.09 KB)
86 RPO WP RPPK.06.02.01-18-0001/20 Województwo Podkarpackie, partner: Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie/ Obwód Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa podkarpackiego w związku z pojawieniem się koronawirusa
SARS-coV-2
Dostawa środków dezynfekcyjnych dla podmiotów leczniczych województwa podkarpackiego”, nr 1/ZP/SZ//2018 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 399.27 KB)
87 RPO WP RPPK.06.02.01-18-0001/20 Województwo Podkarpackie, partner: Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie/ Obwód Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa podkarpackiego w związku z pojawieniem się koronawirusa
SARS-coV-2
Dostawa rękawiczek chirurgicznych i diagnostycznych dla podmiotów leczniczych województwa podkarpackiego / 2/ZP/SZ/2019 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 427.2 KB)
88 RPO WP RPPK.05.04.00-18-0006/16 Gmina Miejska Mielec Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego dla MOF Mielec Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją zadania pn. „Budowa budynku warsztatowego z myjnią dla autobusów (…) znak ZP.271.42.2017 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF,423.86 KB)
89 RPO WP RPPK.06.01.00-18-0005/20 Gmina Rymanów, (Partner Gmina Horyniec-Zdrój) Rozwój infrastruktury lecznictwa uzdrowiskowego i turystyczno-rekreacyjnej w gminach uzdrowiskowych województwa Podkarpackiego Rozbudowa i wyposażenie ogólnodostępnej infrastruktury uzdrowiskowej w Horyńcu-Zdroju - etap II Nr post. ZP.271.1.21.WR brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF,426.16 KB)
90 RPO WP RPPK.03.01.00-18-0030/17 Gmina Przeworsk Instalacja Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Przeworsk Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, instalacji kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie Gminy Przeworsk brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 423.6 KB)
91 RPO WP RPPK.06.04.02-18-0001/17 Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno – Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu Rozbudowa bazy dydaktycznej PWSTE w Jarosławiu w celu dostosowania efektów kształcenia do wymogów stawianych przez rynek pracy Dostawa sprzętu i oprogramowania do Laboratoriów Geodezyjno - Kartograficznych PWSTE w Jarosławiu/ DAG/PN/17/20 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP

pobierz plik (PDF, 401.37 KB)

92 RPO WP RPPK.01.02.00-18-0004/19 AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO MARR S.A.
39-300 Mielec, ul. Chopina 18
Rozwój infrastruktury B+R Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w zakresie inżynierii odwrotnej i szybkiego prototypowania  

1. Dostawa wyposażenia do laboratorium wzorcującego i prototypowni działających w strukturze Zespołu Inkubatorów Nowych Technologii ARR MARR S.A. w ramach projektu pn.: Rozwój infrastruktury B+R Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w zakresie inżynierii odwrotnej i szybkiego prototypowania – Część 1. Dostawa systemu do wzorcowania sprawdzianów stożkowych do długościomierza Labconcept Nano firmy Trimos (1/MARR/2021).

2. Dostawa wyposażenia do laboratorium wzorcującego i prototypowni działających w strukturze Zespołu Inkubatorów Nowych Technologii ARR MARR S.A. w ramach projektu pn.: Rozwój infrastruktury B+R Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w zakresie inżynierii odwrotnej i szybkiego prototypowania – Część 2. Dostawa stanowiska do wzorcowania kluczy dynamometrycznych ręcznych do 1500 Nm (2/MARR/2021).

3. Dostawa wyposażenia do laboratorium wzorcującego i prototypowni działających w strukturze Zespołu Inkubatorów Nowych Technologii ARR MARR S.A. w ramach projektu pn.: Rozwój infrastruktury B+R Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w zakresie inżynierii odwrotnej i szybkiego prototypowania – Część 3. Dostawa projektora pomiarowego (3/MARR/2021).

brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 136.64 KB)
93

RPO WP

RPPK.10.01.00-18-0003/19

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11, 35-055 Rzeszów Pomoc techniczna RPO WP na lata 2014-2020 dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie na rok 2020

1) Usługa szkoleniowa/WO-ZP.2310.8.2020.EBE.

2) Usługa szkoleniowa/WO-ZP.2310.16.2020.EBE.

3) Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania (notebooki, drukarki laserowe urządzenia wielofunkcyjne, drukarki kolorowe)/ WO-ZP.2310.6.2020.PTA.

4) Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania (notebooki, skanery)/WO-ZP2310.13.2020.IMS.

5) Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek/WO-ZP.2310.14.2020.EBE.

brak nieprawidłowości - IZ RPO WP Informacja pokontrolna
94 RPO WP RPPK.10.01.00-18-0004/18 Województwo Podkarpackie – Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Wsparcie działalności Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego w procesie dostarczania niezbędnej wiedzy do zarządzania rozwojem regionu RPO WP 2014-2020

1) Przeprowadzenie badania i opracowanie „Raportu z realizacji Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2020 za okres 2016-2019”/ OR-IV.273.2.51.2019

2) Przeprowadzenie badania i opracowanie raportu pn. „Analiza infrastruktury i potencjału portu lotniczego Rzeszów – Jasionka w perspektywie do 2030”/ OR-IV.273.2.46.2020
brak nieprawidłowości - IZ RPO WP Informacja pokontrolna
95 RPO WP RPPK.01.01.00-18-0001/18 UNIWERSYTET RZESZOWSKI, al. Tadeusza Rejtana 16c, 35- 959 Rzeszów Interdyscyplinarne Centrum Badań Przedklinicznych i Klinicznych

1) Dostawa urządzeń do Interdyscyplinarnego Centrum Badań Przedklinicznych
i Klinicznych” - Znak sprawy: ZP/UR/02/2021.

2)Dostawa kolumny anestezjologicznej, kolumny chirurgicznej oraz lampy sufitowej operacyjnej do Interdyscyplinarnego Centrum Badań Przedklinicznych i Klinicznych” - Znak sprawy: ZP/UR/02/2021.

brak nieprawidłowości  -  IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 136.06 KB)
96 RPO WP RPPK.06.03.00-18-0012/18 Gmina Miejska Mielec Przebudowa zdegradowanych obiektów na terenie MOF Mielec
w celu nadania im nowych funkcji społecznych
Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych: przebudowa parku w zakresie utworzenia ogrodu sensorycznego z infrastrukturą pieszą i elementami obiektów małej architektury, budowa kanalizacji kablowej, budowa instalacji zalicznikowej oświetlenia oraz systemu monitoringu wizyjnego parku sensorycznego brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 424.73 KB)
97 RPO WP RPPK.06.04.02-18-0001/17 Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczną im. Ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu Rozbudowa bazy dydaktycznej PWSTE w Jarosławiu w celu dostosowania efektów kształcenia do wymogów stawianych przez rynek pracy Laboratorium fizyczne - doposażenie" (znak: DAG/PN/7/20) Naruszenie art. 91 ust.2 i 2a w związku z art. 7 ust.1 ustawy Pzp 17 662,99 zł IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 444.44 KB)
98 RPO WP RPPK.06.04.02-18-0001/17 Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno – Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu Rozbudowa bazy dydaktycznej PWSTE w Jarosławiu w celu dostosowania efektów kształcenia do wymogów stawianych przez rynek pracy Dostawa sprzętu i wyposażenia do pracowni prac w zespole z przestrzenią kreatywną (laboratorium) Instytutu Inżynierii Technicznej PWSTE w Jarosławiu” (DAG/PN/4/20) brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 475.76 KB)
99 RPO WP RPPK.04.03.02-18-0046/18 Gmina Raniżów Przebudowa stacji uzdatniania wody w Raniżowie Przebudowa stacji uzdatniania wody w Raniżowie Naruszenie art. 12a ust. 2 ustawy Pzp 76 675,59 zł IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 445.13 KB)
100 RPO WP RPPK.05.01.00-18-0031/17 Gmina Tarnobrzeg Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją zadania pn.: Budowa drogi wojewódzkiej - obwodnicy miasta Tarnobrzega brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 453.66 KB)
101 RPO WP RPPK.02.01.00-18-0037/16 Województwo Podkarpackie – partner Powiat Stalowowolski Podkarpacki system informacji przestrzennej (PSIP) Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w zakresie nadzoru nad pracami geodezyjnymi brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 573.61 KB)
102 RPO WP RPPK.05.01.00-18-0002/16 Powiat Rzeszowski Budowa łącznika drogi ekspresowej S-19 - drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów-Południe do drogi krajowej nr 19 - Etap I Budowa łącznika drogi ekspresowej S-19 - drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów-Południe do drogi krajowej nr 19 - Etap I / ZDP-5-DZP/373/RPO/2/2020 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 417.78 KB)
103 RPO WP RPPK.06.03.00-18-0023/18 Gmina Jedlicze Rewitalizacja obiektów i przestrzeni publicznej Gmin: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka i Korczyna, zlokalizowanych na obszarze MOF Krosno Dostawa i montaż wyposażenia Domu Pomocy Społecznej w Jedliczu w ramach zadania pn. "Rewitalizacja obiektów i przestrzeni publicznej Gmin: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka i Korczyna, zlokalizowanych na obszarze MOF Krosno"/ ZP.271.4.3.2021.MŻM brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF,417.66 KB)
104 RPO WP RPPK.05.01.00-18-0002/16 Powiat Rzeszowski Budowa łącznika drogi ekspresowej S-19 - drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów-Południe do drogi krajowej nr 19 - Etap I Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach projektu pn. „Budowa łącznika drogi ekspresowej S-19 - drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów-Południe do drogi krajowej nr 19 - Etap I” / ZDP-6-DZP/373/RPO1/2021 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 418.33 KB)
105 RPO WP RPPK.06.05.00-18-0001/19 Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego (partner: Gmina Boguchwała) Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF Dostawa sprzętu i wyposażenia do budynku Domu Kultury w Boguchwale w ramach realizacji zadania pn. „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – zakup wyposażenia, przebudowa Domu Kultury – Gminy Boguchwała” / RIZ.271.1.2021 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 439.32 KB)
106 RPO WP RPPK.03.03.01-18-0015/18 Gmina Wojaszówka Poprawa jakości powietrza w gminie Wojaszówka – montaż ekologicznych kotłów centralnego ogrzewania Dostawa, montaż i uruchomienie gazowych kotłów kondensacyjnych wraz z projektem i wykonaniem wewnętrznych instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Wojaszówka / IŚ.271.1.2021 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 425.86 KB)
107 RPO WP  RPPK.06.02.01-18-0001/20  Województwo Podkarpackie - Partner Szpital Specjalistyczny im. E Biernackiego w Mielcu Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa podkarpackiego w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 Na sprzedaż i dostawę rękawic medycznych do Szpitala Specjalistycznego im. E. Biernackiego w Mielcu brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 424.04 KB)
108 RPO WP  RPPK.04.03.01-18-0021/17 Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Rozbudowa oczyszczalni ścieków na terenie Aglomeracji Lesko Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn.: Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w Lesku realizowana w ramach projektu „Rozbudowa oczyszczalni ścieków na terenie Aglomeracji Lesko” brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 425.69 KB)
109 RPO WP  RPPK.10.01.00-18-0005/19 Województwo Podkarpackie – Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Wsparcie procesu wdrażania RPO WP 2014 – 2020 poprzez działania o charakterze edukacyjno – promocyjnym w 2020 roku”

1) Opracowanie, zaplanowanie i realizacja kampanii o charakterze wizerunkowym w mediach na terenie województwa podkarpackiego, promującej RPO WP na lata 2014-2020 oraz FE w regionie / OR-IV.273.2.34.2020

2) Projekt, wydruk oraz dostarczenie do siedziby Zamawiającego kalendarzy informacyjno-promocyjnych na 2021 r. / OR-IV.273.2.45.2020

 brak nieprawidłowości  - IZ RPO WP

 Informacja pokontrolna

110 RPO WP RPPK.01.01.00-18-0001/19 Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Lotnicze Centrum Wdrożeń Ogniw Paliwowych oraz Nowoczesnych Ceramicznych Materiałów Konstrukcyjnych Dostawa urządzeń do wykonywania form i obróbki prototypowych wyrobów – tokarek.
Nr sprawy 02/2021/PPv1.
brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 130 KB)
111 RPO WP RPPK.10.01.00-18-0002/19 Województwo Podkarpackie – Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Wsparcie UMWP w Rzeszowie w związku z realizacją RPO WP w 2020 roku

1. Umowa kompleksowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usługi dystrybucji do budynków
przy al. Łukasza Cieplińskiego 4,
ul. Ambrożego Towarnickiego 3A,
ul. Lubelska 4 w Rzeszowie oraz ośrodka socjalnego w Polańczyku
(ul. Równa, dz.nr 236/3) oraz Regionalnego Centrum Informacji Medycznej znajdującego się
w budynku Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie przy ul. Niedzielskiego 2
Umowa nr OR-IV.273.1.2.2020,

2. Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych
do drukarek komputerowych, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych
Umowa nr OR-IV.273.2.22.2020,

3. Świadczenie usług transportowych polegających na przewozie pracowników Zamawiającego zaangażowanych w realizację RPO WP w 2020 r.
Umowa nr OR-IV.273.2.17.2020 oraz
Umowa nr OR-IV.273.2.18.2020.

brak nieprawidłowości - IZ RPO WP Informacja pokontrolna
112 RPO WP RPPK.06.03.00-18-0004/18 Gmina Brzozów Rewitalizacja obszaru miejskiego w Brzozowie Nadzór inwestorski na inwestycji pn.: „Rewitalizacja Obszaru Miejskiego Brzozowa” / ZP.271.8.2021 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 425.41 KB)
113 RPO WP RPPK.04.03.01-18-0021/17 Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Rozbudowa oczyszczalni ścieków na terenie Aglomeracji Lesko Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w Lesku realizowana w ramach projektu „Rozbudowa oczyszczalni ścieków na terenie Aglomeracji Lesko” / DW.166/2020 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 400.57 KB)
114 RPO WP RPPK.05.03.00-18-0005/18 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Budowa łącznicy kolejowej Jedlicze - Szebnie (dokumentacja projektowa + przedprojektowa) Opracowanie dokumentacji projektowej dwóch dodatkowych wiaduktów wraz z drogami dojazdowymi realizowanej w ramach zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej dla projektu pn. „Budowa łącznicy kolejowej Jedlicze – Szebnie” / IREZA3.292.2.2021.g brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 401.67 KB)
115 RPO WP RPPK.04.03.02-18-0053/18 Gmina Sokołów Małopolski Zaopatrzenie w wodę w gminie Sokołów Małopolski Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Turzy-Górnie / RGZP.271.2.4.2018.GD brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 400.24 KB)
116 RPO WP RPPK.04.05.00-18-0003/19 Gmina Krzywcza Dostawa i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krzywcza Przygotowanie dokumentacji technicznej i instalacja przydomowych oczyszczalni ścieków w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach wniosku pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krzywcza” oraz „Budowa oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym do budynku świetlicy wiejskiej w Reczpolu” / SGI.271.4.2021 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 426.61 KB)
117 RPO WP RPPK.06.02.01-18-0001/20 Województwo Podkarpackie – Partner/Zamawiający Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa podkarpackiego w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 Zakup i dostawa aparatury medycznej / ZP250/071/2020 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 425.06 KB)
118 RPO WP RPPK.04.01.00-18-0037/19 Gmina Błażowa (zamawiający Ochotnicza Straż Pożarna
w Błażowej)
Dostawa pojazdu specjalnego ochrony przeciwpożarowej wraz
z wyposażeniem dla potrzeb OSP
Dostawa pojazdu specjalnego ochrony przeciwpożarowej wraz z wyposażeniem dla potrzeb OSP/ GiB.271.11.2021 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 400.01 KB)
119 RPO WP RPPK.02.01.00-18-0037/16 Powiat Sanocki Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) Cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego w powiecie sanockim w ramach projektu Podkarpacki System Informacji Przestrzennej / IN.272.2.2021 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 400.52 KB)
120 RPO WP RPPK.05.01.00-18-0002/20 Województwo Podkarpackie (Zamawiający Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich) Budowa obwodnicy Narola w ciągu DW 865 Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” w ramach zadania pn.: „Budowa obwodnicy Narola w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865” / PZDW/WZP/3052/243/WFU/10/2020 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 401.57 KB)
121 RPO WP RPPK.06.02.01-18-0001/20 Województwo Podkarpackie – Partner/Zamawiający Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa podkarpackiego w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 Dostawa czterech separatorów do poboru osocza metodą plazmaferezy automatycznej wraz z oprzyrządowaniem, instalacją, podłączeniem do systemu komputerowego bank krwi, kwalifikacją i szkoleniem oraz kompatybilnych materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do pobierania osocza / DTZ.261.19 ZP.2020 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 424.31 KB)
122 RPO WP RPPK.03.03.01-18-0004/20 Gmina Nowa Sarzyna Budowa pasywnego budynku przedszkola w Woli Zarczyckiej Budowa pasywnego budynku przedszkola w Woli Zarczyckiej / ZP.271.20.2020 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 400.2 KB)
123 RPO WP RPPK.02.01.00-18-0037/16 Województwo Podkarpackie (Zamawiający: Powiat Jarosławski) Podkarpacki system informacji przestrzennej (PSIP) Opracowanie georeferencyjnych baz danych EGiB, GESUT, BDOT500 w powiecie jarosławskim 2017-2018 Zadanie 56 / ZP.272.4.2020 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 401.15 KB)
124 RPO WP RPPK.04.05.00-18-0002/19 Gmina Cisna Budowa infrastruktury przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych w Gminie Cisna zlokalizowanej na obszarze Natura 2000 w celu minimalizacji zanieczyszczeń wód i gleb Kompleksowy nadzór inwestorski dla zadania: Budowa infrastruktury przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych w Gminie Cisna zlokalizowanej na obszarze Natura 2000 w celu minimalizacji zanieczyszczeń wód i gleb/ GGib.IV.271.1.2021 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 427.85 KB)
125 RPO WP RPPK.04.03.01-18-0026/17 Gmina Miejska Dynów Budowa kanalizacji sanitarnej w Dynowie przy ul. Bartkówka wraz
z budową przejścia pod dnem rzeki San kanałem sanitarnym
i rozbudową miejskiej oczyszczalni ścieków o instalację fotowoltaiczną
Budowa kanalizacji sanitarnej w Dynowie przy ul. Bartkówka wraz z budową przejścia pod dnem rzeki San kanałem sanitarnym
i rozbudową miejskiej oczyszczalni ścieków o instalację fotowoltaiczną / SG.271.4.2021
brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 424.81 KB)
126 RPO WP RPPK.04.04.00-18-0056/16 Gmina Jasienica Rosielna Przebudowa i wyposażenie placówek kultury na terenie gminy Jasienica Rosielna Wyposażenie placówek kultury na terenie gminy Jasienica Rosielna Stwierdzono nieprawidłowość związaną z naruszeniem art. 29 ust. 2 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp. 2 209,34 zł IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 446.72 KB)
127 RPO WP RPPK.06.02.01-18-0001/20 Województwo Podkarpackie (zamawiający/partner: Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy) Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa podkarpackiego w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 Fabrycznie nowe i zagregowane respiratory w pakietach I-II dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy – wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu medycznego/ ZP-PN-60/2020 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 440.15 KB)
128 RPO WP RPPK.06.03.00-18-0006/18 GMINA IWONICZ-ZDRÓJ Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa istniejącego budynku oświaty na potrzeby utworzenia przedszkola gminnego w miejscowości Lubatowa Przebudowa i rozbudowa budynku oświaty na budynek przedszkola w miejscowości Lubatowa – etap I (Znak: IZ.271.8.2016) brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 423.21 KB)
129 RPO WP RPPK.06.03.00-18-0006/18 GMINA IWONICZ-ZDRÓJ Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa istniejącego budynku oświaty na potrzeby utworzenia przedszkola gminnego w miejscowości Lubatowa Przebudowa i rozbudowa budynku Oświaty na budynek przedszkola oraz budowa parkingu i zewnętrznej instalacji oświetleniowej w Lubatowej – etap II (Znak: IZ.271.1.2018.IZ) brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 424.07 KB)
130 RPO WP RPPK.06.02.01-18-0001/20 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE (Zamawiający: Bieszczadzkie Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ w Sanoku) Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa podkarpackiego w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-coV-2 Dostawa opatrunków oraz sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku dla BPR SPZOZ w Sanoku (Znak: BPR/PN/02/2020) brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 424.95 KB)
131 RPO WP RPPK.06.03.00-18-0013/18 Gmina Rymanów Rewitalizacja rymanowskiego rynku Inspektor nadzoru brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 422.88 KB)
132 RPO WP RPPK.06.03.00-18-0025/18 Gmina Stalowa Wola Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli Przywrócenie dawnego charakteru przestrzeni publicznej płyty głównej Rynku w Stalowej Woli - Rozwadowie brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF,455.63 KB)
133 RPO WP RPPK.05.01.00-18-0031/17 Gmina Tarnobrzeg Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega Wykonanie prac budowlanych dot. zadania pn. Budowa drogi wojewódzkiej – obwodnicy miasta Tarnobrzega brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 455.27 KB)
134 RPO WP RPPK.03.01.00-18-0054/17 Gmina Kolbuszowa Rozwój odnawialnych źródeł energii w Gminie Kolbuszowa i Gminie Dzikowiec Nadzór inwestorski na zadaniu inwestycyjnym pn. „Dostawa i montaż instalacji OZE w ramach projektu „Rozwój odnawialnych źródeł energii w Gminie Kolbuszowa i Gminie Dzikowiec" brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 455.95 KB)
135 RPO WP RPPK.03.01.00-18-0054/17 Gmina Kolbuszowa Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Kolbuszowa i gminie Dzikowiec Dostawa i montaż odnawialnych źródeł energii brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 455.62 KB)
136 RPO WP RPPK.05.01.00-18-0003/20 Województwo Podkarpackie Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Piątkowiec przez m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka – etap II Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” w ramach inwestycji pn. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Piątkowiec przez m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka – etap II” brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 456.06 KB)
137 RPO WP RPPK.04.02.00-18-0012/19 LESKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O. Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Lesku Wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Lesku/ D/1/2020 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 398.48 KB)
138 RPO WP RPPK.04.02.00-18-0012/19 LESKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O. Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Lesku Wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Lesku/ D/2/2020 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 398.47 KB)
139 RPO WP RPPK.01.03.00-18-0004/16 Województwo Podkarpackie Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego. Dostawa mobilnych elementów wystawienniczych (OR-IV.272.2.12.2021). brak nieprawidłowości  - IZ RPO WP

pobierz plik (PDF,132 KB)

140 RPO WP RPPK.01.02.00-18-0002/16 Województwo Podkarpackie Inteligentne specjalizacje - narzędzie wzrostu innowacyjności
i konkurencyjności województwa podkarpackiego
Organizacja i obsługa Paneli
i Metapanelu Inteligentnych Specjalizacji Województwa Podkarpackiego
(OR-IV.272.2.24.2021)
brak nieprawidłowośc - IZ RPO WP pobierz plik (PDF,102.66 KB)
141 RPO WP RPPK.05.01.00-18-0003/20 Województwo Podkarpackie Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Piątkowiec przez m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka – etap II Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra – Radomyśl Wielki – Mielec od m. Piątkowiec do m. Rzędzianowice wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych Stwierdzono naruszenie art. 7 ust. 1 w związku z art.91 ust. 1 ustawy Pzp 63 043,65 zł IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 432.14 KB)
142 RPO WP RPPK.06.03.00-18-0003/18 Gmina Solina Rewitalizacja na terenie Gminy Solina – rewitalizacja budynku gminnego po byłej szkole podstawowej, usytuowanego na działce nr 486/5 w m-ci Myczków Dostawa wyposażenia do zaplecza gastronomicznego oraz Centrum Edukacji Ekologiczno-Turystycznej, Przedszkola i Sali budynku w m-ci Myczków brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 426.13 KB)
143 RPO WP RPPK.04.04.00-18-0026/16 Gmina Nowa Sarzyna Poszerzenie oferty kulturalno-turystycznej Gminy Nowa Sarzyna poprzez modernizację bazy wraz z zagospodarowaniem i zakupem wyposażenia Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Kultury w Łętowni brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 423.39 KB)
144 RPO WP RPPK.06.01.00-18-0001/20 Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Horyńcu-Zdroju Poprawa potencjału uzdrowiskowego CRR KRUS w Horyńcu - Zdroju poprzez modernizację infrastruktury Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej Stwierdzono naruszenie art. 99 ust. 4 w związku z art. 16 pkt 1 ustawy Pzp 3 353,66 zł IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 438.16 KB)
145 RPO WP RPPK.03.03.02-18-0013/18 Gmina Wojaszówka Redukcja emisji w gminie Wojaszówka – montaż ekologicznych kotłów centralnego ogrzewania Dostawa, montaż i uruchomienie kotłów opalanych ekogroszkiem w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Wojaszówka / IŚ.271.3.2021 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 425.15 KB)
146 RPO WP RPPK.03.03.01-18-0006/20 Gmina Ustrzyki Dolne Budowa pasywnego segmentu B budynku Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych Budowa pasywnego segmentu B budynku Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych / ZP-271.22.2021 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 416.93 KB)
147 RPO WP RPPK.04.04.00-18-0110/16 Gmina Zagórz Kompleksowa ochrona dziedzictwa kulturowego na terenie MOF Sanok-Lesko – adaptacja ruin Zespołu Klasztornego Karmelitów Bosych na centrum kultury w Zagórzu Dostawa z montażem wyposażenia budynku Foresterium w zespole zabudowań klasztoru Karmelitów Bosych w Zagórzu / PZP.271.10.2021 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 417.22 KB)
148 RPO WP RPPK.04.03.02-18-0005/18 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Poprawa zaopatrzenia w wodę i jej jakości dla gminy Nowa Dęba – etap II Zadanie nr 2: Modernizacja Głębinowego Ujęcia Wody w Nowej Dębie –etap II/ ZP-3/SUW-II etap/N_D/2021 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 417.35 KB)
149 RPO WP RPPK.06.01.00-18-0001/20 Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Horyńcu Zdroju Poprawa potencjału uzdrowiskowego CRR KRUS w Horyńcu-Zdroju poprzez modernizację infrastruktury Dostawa urządzeń rehabilitacyjnych i medycznych”/ ZP.262.2.2021 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 425.59 KB)
150 RPO WP RPPK.06.02.01-18-0001/20 Województwo Podkarpackie (zamawiający/partner: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie) Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa podkarpackiego w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 Dostawa urządzenia do inaktywacji czynników zakaźnych w osoczu uzyskanym z krwi pełnej wraz z kompatybilnymi zestawami oraz dostawa zestawów do inaktywacji czynników zakaźnych w osoczu uzyskanym z krwi pełnej wraz z dzierżawą urządzenia niezbędnego do prawidłowego wykonania procedury inaktywacji czynników zakaźnych na okres 12 miesięcy / DTZ.261.18.ZP.2020 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 427.77 KB)
151 RPO WP RPPK.06.01.00-18-0005/20 Gmina Rymanów, zamawiający: Gmina Solina Rozwój infrastruktury lecznictwa uzdrowiskowego i turystyczno-rekreacyjnej w gminach uzdrowiskowych województwa Podkarpackiego Rewitalizacja parku zdrojowego w Polańczyku-Zdroju”/ WR.271.2.2021 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 426.39 KB)
152 RPO WP RPPK.10.01.00-18-0002/20 Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Pomoc techniczna RPO WP na lata 2014-2020 dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie na rok 2021 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla WUP
Nr umowy/Nr sprawy
WO-ZP.2310.2.2021
brak nieprawidłowości - IZ RPO WP Informacja pokontrolna
153 RPO WP RPPK.01.03.00-18-0004/16 Województwo Podkarpackie Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego. Produkcja filmów promujących potencjał turystyczno-gospodarczy województwa podkarpackiego
(OR-IV.272.2.22.2021).
brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 104 KB)
154 RPO WP RPPK.01.01.00-18-0001/19 Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL, ul. Techniczna 1, 36 – 040 Boguchwała. Lotnicze Centrum Wdrożeń Ogniw Paliwowych oraz Nowoczesnych Ceramicznych Materiałów Konstrukcyjnych

Dostawa wyposażenia „Laboratorium przygotowania proszków” – mieszadło do homogenizacji mas plastycznych i lejnych – mieszarka do past (1szt.)

brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 104 KB)
155 RPO WP RPPK.06.02.01-18-0001/20 Województwo Podkarpackie (zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Jaśle) Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa podkarpackiego w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 „Dostawa środków dezynfekcyjnych dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle” Stwierdzono naruszenie art. 30 ust.1-4 ustawy Pzp 4 214,65 zł IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 442.66 KB)
156 RPO WP RPPK.06.02.01-18-0001/20 Województwo Podkarpackie (zamawiający/partner: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie) Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa podkarpackiego w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 Dostawa urządzenia do inaktywacji czynników zakaźnych w osoczu uzyskanym z krwi pełnej wraz z kompatybilnymi zestawami oraz dostawa zestawów do inaktywacji czynników zakaźnych w osoczu uzyskanym z krwi pełnej wraz z dzierżawą urządzenia niezbędnego do prawidłowego wykonania procedury inaktywacji czynników zakaźnych na okres 12 miesięcy / DTZ.261.18.ZP.2020 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP

pobierz plik (PDF, 427.57 KB)

157 RPO WP RPPK.06.03.00-18-0010/18 Gmina Miasto Krosno (zamawiający: Muzeum Podkarpackie
w Krośnie)
Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej „Dostawa wyposażenia - gabloty wystawiennicze z akcesoriami” / MPK.261.8.2021.AG brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 425.95 KB)
158 RPO WP  RPPK.06.01.00-18-0001/20  Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Horyńcu Zdroju Poprawa potencjału uzdrowiskowego CRR KRUS w Horyńcu-Zdroju poprzez modernizację infrastruktury” „Dostawa urządzeń rehabilitacyjnych i medycznych”/ ZP.262.2.2021 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 425.48 KB)
159 RPO WP RPPK.06.03.00-18-0019/18 Gmina Miasto Krosno (zamawiający: Muzeum Podkarpackie
w Krośnie)
 Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społeczne  Dostawa wraz z montażem wyposażenia specjalistycznego i sprzętu - sprzęt i wyposażenie fotograficzne”/MPK.261.10.2021.AG brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 426.23 KB)
160 RPO WP  RPPK.05.01.00-18-0001/21 Województwo podkarpackie (Zamawiający: PZDW) Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 94 do miasta Kańczuga – etap I Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności pozwalających na realizację zadania pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska od skrzyżowania z DK nr 94 w m. Gwizdaj do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 835 w m. Przeworsk oraz przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 na odcinku Przeworsk – Kańczuga wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych” w ramach zadania pn.: „Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 4 do miasta Kańczuga” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 427.06 KB)
 161 RPO WP RPPK.06.03.00-18-0040/18 Muzeum Ziemi Leżajskiej Adaptacja Zespołu Dworu Starościńskiego na cele społeczne „Dostawa wyposażenia w ramach projektu Adaptacja Zespołu Dworu Starościńskiego na cele społeczne / A 261/7/2021 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 426.23 KB)
162 RPO WP RPPK.04.04.00-18-0014/16 Gmina Lesko Przebudowa Bieszczadzkiego Domu Kultury w Lesku oraz wykonanie prac konserwatorskich przy budynku synagogi w Lesku Dostawa systemu kinowego w ramach zadania pn. Przebudowa Bieszczadzkiego Domu Kultury w Lesku oraz wykonanie prac konserwatorskich przy budynku synagogi w Lesku”/ PIK.271.1.14.2021 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 425.75 KB)
163 RPO WP RPPK.02.01.00-18-0034/16 Województwo Podkarpackie Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 Wdrożenie systemu nadzoru nad wojewódzkimi jednostkami oświatowymi prowadzonymi przez Województwo Podkarpackie” znak: OR.IV.242.2.21.2021 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 426.03 KB)
164 RPO WP RPPK.06.03.00-18-0004/18 Gmina Brzozów Rewitalizacja obszaru miejskiego w Brzozowie Rewitalizacja Obszaru Miejskiego Brzozowa/ZP.271.36.2020 brak neprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 438.74 KB)
165 RPO WP RPPK.04.05.00-18-0001/21 Województwo Podkarpackie Analiza problemu ochrony bioróżnorodności w kontekście unieszkodliwiania ścieków komunalnych oraz konieczności zapewnienia ludności wody właściwej jakości na terenie województwa podkarpackiego w szczególności na obszarach cennych przyrodniczo Wykonanie analizy brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 470.28 KB)
166 RPO WP RPPK.03.03.02-18-0001/18 Gmina i Miasto Nisko Ograniczenie szkodliwej niskiej emisji – montaż nowoczesnych kotłów centralnego ogrzewania na terenie Gminy i Miasta Nisko Dostawa i montaż źródeł ciepła obejmująca demontaż dotychczasowego źródła ciepła i montaż 16 szt. kotłów na ekogroszek w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Nisko Naruszenie art. 7 ust. 1 oraz art. 25 ust. 1 Pzp 74 417,50 zł IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 439.34 KB)
167 RPO WP RPPK.03.03.01-18-0001/18 Gmina i Miasto Nisko Ograniczenie szkodliwej niskiej emisji – montaż nowoczesnych kotłów centralnego ogrzewania na terenie Gminy i Miasta Nisko Dostawa i montaż źródeł ciepła obejmująca demontaż dotychczasowego źródła ciepła i montaż 142 szt. kotłów gazowych w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Nisko Naruszenie art. 7 ust. 1 oraz art. 25 ust. 1 Pzp 151 214,32 zł IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 439.37 KB)
167 RPO WP RPPK.05.01.00-18-0034/17 Województwo Podkarpackie Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Leżajsk od końca obwodnicy m. Werynia do początku obwodnicy
m. Sokołów Małopolski
Wykonanie robót podobnych
w ramach zadania pn. Wykonanie w systemie "zaprojektuj i wybuduj" dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji środowiskowej i decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz robót budowlanych w ramach zadania pn.: Przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec - Kolbuszowa - Leżajsk od końca obwodnicy m. Werynia do początku obwodnicy m. Sokołów Małopolski
brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 469.79 KB)
 168 RPO WP  RPPK.06.03.00-18-0045/18 Gmina Miejska Przemyśl Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu Przebudowa północno-wschodniej części Rynku Starego Miasta wraz z badaniami archeologicznymi w ramach projektu pn. „Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyśl” / ZDM.NE-3.333.18.2021 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 396.35 KB)
169 RPO WP RPPK.04.04.00-18-0068/16 Muzeum Regionalne w Jaśle Ukryte skarby Muzeum Regionalnego w Jaśle Ukryte skarby Muzeum Regionalnego w Jaśle dotyczącego rozbudowy, przebudowy i nadbudowy budynku Muzeum Regionalnego w Jaśle przy ulicy Stanisława Kadyiego 11/ MRJ-212-II-/20 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 395.04 KB)
170 RPO WP RPPK.06.02.01-18-0001/20 Województwo Podkarpackie – Partner/Zamawiający Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Rzeszowie Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa podkarpackiego w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 Dostawa automatycznej stacji pipetującej do ekstrakcji kwasów nukleinowych i przygotowania reakcji PCR oraz system do Real Time PCR w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa podkarpackiego w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2” / SA.272.11.2021 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 422.11 KB)
171 RPO WP RPPK.06.02.01-18-0001/20 Województwo Podkarpackie – Partner/Zamawiający Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Rzeszowie Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa podkarpackiego w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. "Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa podkarpackiego w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2" - III procedura / SA.272.16.2021 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 421.11 KB)
172 RPO WP RPPK.05.01.00-18-0001/21 Województwo Podkarpackie Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 4 do miasta Kańczuga – etap I Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach inwestycji: Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 4 do miasta Kańczuga – etap I brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 450 KB)
172 RPO WP RPPK.04.02.00-18-0028/19 Gmina Ostrów Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Kozodrzy Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Kozodrzy Naruszenie art. 16 pkt. 3 oraz art. 112 ust. 1 ustawy Pzp 442 925,14 zł IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 441.23 KB)
 173 RPO WP RPPK.05.03.00-18-0001/20 Powiat Przeworski Rewitalizacja Kolei Dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy-Dynów Przebudowa Przeworskiej Kolei Dojazdowej – wąskotorowej łączącej Przeworsk i Dynów w ramach zadania pn.: „Rewitalizacja kolei dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy – Dynów” / GZ.272.5.2021 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 421.48 KB)
 173 RPO WP RPPK.03.03.03-18-0001/18 Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF Dostawa i montaż urządzeń grzewczych w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” - kotły gazowe kondensacyjne / ZP.ROF.2021 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 421.98 KB)
 174 RPO WP RPPK.04.01.00-18-0043/19 Gmina Wojaszówka Zakup pojazdu strażackiego dla OSP Bratkówka Zakup pojazdu strażackiego dla OSP Bratkówka / IŚ.271.8.2021 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 420.79 KB)
175 RPO WP RPPK.02.01.00-18-0010/20 Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Poprawa dostępności do świadczeń medycznych poprzez modernizację i rozwój e-usług w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie Wyłonienie Inżyniera Kontraktu do realizacji projektu „Poprawa dostępności do świadczeń medycznych poprzez modernizację i rozwój e-usług w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie / EZ/215/27/2021 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 421.71 KB)
176 RPO WP RPPK.06.05.00-18-0001/19 Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego (Zamawiający: Gmina Czarna) Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF Przebudowa drogi na działce nr ew. gr. 1456 położonej w miejscowości Medynia Głogowska – wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej, WI.271.2.6u.2020 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 413.07 KB)
177 RPO WP RPPK.04.04.00-18-0014/16 Gmina Lesko Przebudowa Bieszczadzkiego Domu Kultury w Lesku oraz wykonanie prac konserwatorskich przy budynku synagogi w Lesku Przebudowa Bieszczadzkiego Domu Kultury w Lesku oraz wykonanie prac konserwatorskich przy budynku synagogi w Lesku / PIK.271.1.10.2021 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 412.62 KB)
 178 RPO WP  RPPK.06.03.00-18-0040/18 Muzeum Ziemi Leżajskiej Adaptacja Zespołu Dworu Starościńskiego na cele społeczne Dostawa wyposażenia w ramach projektu Adaptacja Zespołu Dworu Starościńskiego na cele społeczne / A 261/7/2021 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 421.74 KB)
179 RPO WP RPPK.03.03.03-18-0001/18 Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF Przebudowa węzłów cieplnych (Znak: ZP.ROF.1.2020 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 421.52 KB)
180 RPO WP RPPK.03.01.00-18-0062/17 Gmina i Miasto Ulanów Odnawialne źródła energii na terenie Gminy i Miasta Ulanów Odnawialne źródła energii
na terenie Gminy i Miasta Ulanów” (Znak: I.270.5.2021)
brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 414.46 KB)
181 RPO WP RPPK.06.01.00-18-0005/20 Gmina Iwonicz-Zdrój Rozwój infrastruktury lecznictwa uzdrowiskowego i turystyczno-rekreacyjnej w gminach uzdrowiskowych województwa Podkarpackiego Przebudowa schodów terenowych wraz z przebudową infrastruktury technicznej w Iwoniczu Zdroju” (Znak sprawy: IR.271.2.2021.IZ) brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 421.47 KB)
182 RPO WP RPPK.04.03.02-18-0053/18 Gmina Sokołów Małopolski Zaopatrzenie w wodę w gminie Sokołów Małopolski Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na osiedlu Północ II w Sokołowie Małopolskim etap II” (Znak sprawy: RG.271.1.2021.GD) brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 421.14 KB)
183 RPO WP RPPK.03.03.01-18-0004/20 Gmina Nowa Sarzyna Budowa pasywnego budynku przedszkola w Woli Zarczyckiej Budowa pasywnego budynku przedszkola w Woli Zarczyckiej / ZP.271.20.2020 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 395.57 KB)
184 RPO WP RPPK.05.01.00-18-0001/21 Województwo Podkarpackie Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 94 do miasta Kańczuga – etap I Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 4 do miasta Kańczuga – etap I brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 463.19 KB)
                   
                   

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi