Lp. Data złożenia petycji Podmiot wnoszący petycję 
(imię i nazwisko/nazwa podmiotu
wnoszącego petycję lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana
Przedmiot petycji Przewidywany termin załatwienia Dane dotyczące 
przebiegu postępowania w tym zasięganych opinii
Sposób załatwienia petycji Skan petycji
1. 17.01.2020 r.   w sprawie zwiększenia liczby połączeń pociągami POLREGIO na trasie Dębica-Tarnów oraz Tarnów-Dębica 17.04.2020 r.   udzielono odpowiedzi pismem z dnia 17.04.2020 r., znak: DT-VIII.8060.2.5.2020.AS plik
2. 22.01.2020 r.   w sprawie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Chwałowice 22.04.2020 r.   udzielono odpowiedzi pismem z dnia 28.01.2020 r., znak: DT-I.8010.1.20.2020.DD plik
3. 3.03.2020 r.   w sprawie uruchomienia jednej pary pociągów regionalnych przyspieszonych dziennie, kursujących z Przemyśla do Kielc 3.06.2020 r.   udzielono odpowiedzi pismem z dnia 31.03.2020 r., znak: DT-VIII.8060.2.18.2020 plik
4. 3.06.2020 r.

Jacek Sułuja

Komitet Protestacyjny wobec budowy w sołectwie Przewrotne spalarni

w sprawie sprzeciwu wobec planowanej budowy spalarni odpadów w miejscowości Przewrotne 3.09.2020 r.   udzielono odpowiedzi pismem z dnia 29.06.2020 r., znak: OS-I.7013.2.101.2020.NS plik
5. 30.06.2020 r. Grupa mieszkańców Milczy, Wróblika Szlacheckiego, Ladzina, Rymanowa-Zdroju, Posady Górnej, Królika Polskiego i Sieniawy w sprawie podjęcia przez Samorząd Województwa Podkarpackiego inwestycji związanych z budową chodników dla pieszych wzdłuż dróg wojewódzkich Nr 887 i Nr 889 na terenie Gminy Rymanów w miejscowościach Milcza, Wróblik Szlachecki, Ladzin, Posada Górna, Rymanów-Zdrój, Królik Polski oraz Sieniawa 30.09.2020 r.   udzielono odpowiedzi pismem z 31.07.2020 r., znak: DT-I.8010.1.18.2020.DD plik

 

 

REJESTR PETYCJI

Lp. Data złożenia petycji Podmiot wnoszący petycję 
(imię i nazwisko/nazwa podmiotu
wnoszącego petycję lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana
Przedmiot petycji Przewidywany termin załatwienia Dane dotyczące 
przebiegu postępowania w tym zasięganych opinii
Sposób załatwienia petycji Skan petycji
1. 28.01.2019 r.   w sprawie ponownego uruchomienia basenu rehabilitacyjnego w Regionalnym Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjnym dla Dzieci i Młodzieży im. Bł. Jana Pawła II, działajacym przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie 28.04.2019 r.   udzielono odpowiedzi pismem z dnia 12 lutego 2019 r., znak: OZ-I.9024.15.2019.MP plik
 2. 19.03.2019 r.    w sprawie uruchomienia połączenia kolejowego z Rzeszowa przez Jarosław, Lubaczów do miejscowości Hrebenne i Rawa Ruska 19.06.2019 r.   udzielono odpowiedzi pismem z dnia 28 marca 2019 r., znak: DT-VIII.8060.2.13.2019.AS plik 
3. 6.06.2019 r.   w sprawie remontu drogi wojewódzkiej Nr 867 na odcinku Horyniec-Zdrój - Werchrata - Prusie 6.09.2019 r.   udzielono odpowiedzi pismem z dnia 19 czerwca 2019 r., znak: DT-I.8010.1.79.2019.MS plik
4. 18.06.2019 r. Aleksandra Kanak w sprawie dodatkowego kursu pociągu REGIO na trasie Przemyśl Główny - Jarosław - Przeworsk 18.09.2019 r.   udzielono odpowiedzi pismem z dnia 17 lipca 2019 r., znak: DT-VIII.8060.2.27.2019.AS plik
5. 12.09.2019   w sprawie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 878 na granicy miejscowości Kielnarowa i Borek Stary 12.12.2019 r.   udzielono odpowiedzi pismem z dnia 25 września 2019 r., znak: DT-I.8010.1.14.2019.DD plik
6. 26.09.2019   w sprawie naprawy drogi wojewódzkiej nr 897 na odcinku Cisna krzyżówka do granicy Gminy Cisna - góra Szczerbanówka, jak również remontu mostu i poszerzenia poboczy 26.12.2019 r.   udzielono odpowiedzi pismem z dnia 7 października 2019 r., znak: DT-I.8010.117.2019.ŁL plik
7. 8.10.2019   w sprawie podjęcia stałych działań kontrolnych w zakresie wypełniania przez podmioty przywożące smary do Polski w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne obowiązku odzysku i recyklingu, o którym mowa w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej 8.01.2020 r.   udzielono odpowiedzi pismem z dnia 8 stycznia 2020 r., znak: OS-III.7250.80.2.2019.DFL plik
8. 8.10.2019   w sprawie dokonania ponownej analizy stosowania podwójnej linii ciągłej na drodze nr 886 Domaradz-Sanok 8.01.2020 r.   udzielono odpowiedzi pismem z dnia 29 października 2019 r., znak: DT-I.8026.123.2019.MF plik
9. 31.10.2019   w sprawie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 878 na granicy miejscowości Kielnarowa i Borek Stary 31.01.2020 r.   udzielono odpowiedzi pismem z dnia 7 listopada 2019 r., znak: DT-I.8010.1.14.2019.DD plik
10. 14.11.2019   w sprawie realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec-Kolbuszowa-Leżajsk 14.02.2020 r.   udzielono odpowiedzi pismem z dnia 12 grudnia 2019 r., znak: DT-I.8010.15.70.2016.ŁL plik
11. 18.11.2019 Renata Sutor w sprawie "zmiany przepisów prawa miejscowego", a w szczególności m.in. nieodpłatnego korzystania z parkingów przy szpitalach, jak również wysokości cen produktów sprzedawanych w sklepach działających w szpitalach 18.02.2020 r.   udzielono odpowiedzi pismem z dnia 4 grudnia 2019 r., znak: OZ-I.9024.74.2019.MP plik
12. 6.12.2019 Renata Sutor w sprawie zmiany przepisów prawa miejscowego poprzez utworzenie bezpłatnych miejsc parkingowych oraz w sprawie poparcia petycji skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski o dokonanie pełnej intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski 6.03.2020 r.   udzielono odpowiedzi pismem z dnia 17 grudnia 2019 r., znak: OR-II.152.25.2019.IN plik
13 4.12.2019   w sprawie budowy ok 100 m chodnika do przesuniętej zatoki autobusowej na odcinku drogi wojewódzkiej Nr 875 4.03.2020 r.   udzielono odpowiedzi pismem z dnia 2 stycznia 2020 r., znak: DT-I.8010.15.71.2016ŁL plik
14 10.12.2019   w sprawie podjęcia kompleksowych działań mających na celu wprowadzenie rozwiązań systemowych w zagospodarowaniu odpadów w województwie podkarpackim 10.03.2020 r.   udzielono odpowiedzi pismem z dnia 31.12.2019 r., znak: OS-III.7011.20.2019.BF plik