Termin składania ofert upłynął w dniu 13.12.2016 r. o godz. 10:00

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Ogłoszenia.zip)1. Ogłoszenie o zamówieniu (istotne warunki zamówienia)[OR] Mirosław Tomankiewicz1309 kB2016-12-05 11:082016-12-05 11:08
Pobierz plik (Treść zapytań z wyjaśnieniami.pdf)2. Wyjaśnienia zamawiającego dotyczące treści ogłoszenia[OR] Mirosław Tomankiewicz438 kB2016-12-07 14:172016-12-07 14:17
Pobierz plik (Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf)3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty[OR] Mirosław Tomankiewicz286 kB2016-12-14 14:142016-12-14 14:14
Pobierz plik (Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia.pdf)4. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia[OR] Mirosław Tomankiewicz351 kB2017-01-09 13:112017-01-09 13:11

Termin składania ofert upływa dnia 05.12.2016 r., o godz. 10:00

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)1. Ogłoszenie o zamówieniu[OR] Renata Wójcik1782 kB2016-11-25 14:502016-11-25 14:50
Pobierz plik (SIWZ.zip)2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)[OR] Renata Wójcik2330 kB2016-11-25 14:502016-11-25 14:50
Pobierz plik (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf)3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia[OR] Renata Wójcik127 kB2016-11-28 14:442016-11-28 14:44
Pobierz plik (Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert.pdf)4. Informacja z otwarcia ofert[OR] Renata Wójcik414 kB2016-12-05 11:302016-12-05 11:30
Pobierz plik (Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf)5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty[OR] Renata Wójcik393 kB2016-12-09 08:202016-12-09 08:20

Termin składania ofert upłynął w dniu 02.12.2016 r. o godz. 10:00.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Ogłoszenie.zip)1. Ogłoszenie o zamówieniu (istotne warunki zamówienia)[OR] Mirosław Tomankiewicz2170 kB2016-11-24 14:412016-11-25 09:10
Pobierz plik (formularze.zip)2. Formularze w wersji edytowalnej[OR] Mirosław Tomankiewicz42 kB2016-11-25 09:132016-11-29 14:27
Pobierz plik (Zawiadomienie o zmianie.pdf)3. Zawiadomienie o zmianie treści Ogłoszenia[OR] Mirosław Tomankiewicz256 kB2016-11-29 14:092016-11-29 14:09
Pobierz plik (Treść zapytań z wyjaśnieniami.pdf)4. Wyjaśniania zamawiającego dotyczące treści Ogłoszenia[OR] Mirosław Tomankiewicz437 kB2016-11-29 14:102016-11-29 14:10
Pobierz plik (Zawiadomienie o unieważnienu postępowania.pdf)5. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania[OR] Mirosław Tomankiewicz250 kB2016-12-02 14:552016-12-02 14:55

Termin składania ofert upłynął w dniu 01.12.2016 r., o godz. 10:00

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)1. Ogłoszenie o zamówieniu[OR] Renata Wójcik1215 kB2016-11-23 15:592016-11-23 15:59
Pobierz plik (SIWZ.zip)2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)[OR] Renata Wójcik2092 kB2016-11-23 16:002016-11-23 16:00
Pobierz plik (Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert.pdf)3. Informacja z otwarcia ofert[OR] Renata Wójcik582 kB2016-12-01 12:172016-12-01 12:17
Pobierz plik (Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf)4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty[OR] Renata Wójcik487 kB2016-12-15 07:542016-12-15 07:54

Termin składania ofert upływa dnia 01.12.2016 r. o godz. 10:00

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Ekogala.zip)1. Ogłoszenie o zamówieniu (Istotne warunki zamówienia)[OR] Damian Sarna13047 kB2016-11-23 13:492016-11-23 13:49
Pobierz plik (Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.pdf)2. Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia[OR] Damian Sarna141 kB2016-11-24 13:092016-11-24 13:09
Pobierz plik (Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf)3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty[OR] Damian Sarna239 kB2016-12-01 12:332016-12-01 12:33
Pobierz plik (Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia.pdf)4. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia[OR] Damian Sarna384 kB2016-12-20 13:222016-12-20 13:22

Termin składania ofert upłynął w dniu 25.11.2016 r. o godz. 10:00

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu wraz z załącznikami.zip)1. Ogłoszenie o zamówieniu (Istotne warunki zamówienia)[OR] Mirosław Tomankiewicz1729 kB2016-11-17 14:022016-11-21 13:10
Pobierz plik (Zawiadomienie o zmianie Ogłoszenia.zip)2. Zawiadomienie o zmianie treści ogłoszenia[OR] Mirosław Tomankiewicz668 kB2016-11-21 13:112016-11-21 13:11
Pobierz plik (Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf)3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty[OR] Mirosław Tomankiewicz280 kB2016-11-30 09:142016-11-30 09:14
Pobierz plik (Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia.pdf)4. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia[OR] Mirosław Tomankiewicz266 kB2016-12-12 13:242016-12-12 13:24

Termin składania ofert upływa dnia 03.11.2016 r. o godz. 10:00.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Zbiorcze zestawienie oferyt OR-IV.272.2.25.2016.pdf)5. Informacja z otwarcia ofert[OR] Tomasz Jarecki783 kB2016-11-03 11:562016-11-03 11:56
Pobierz plik (Inf. o wyborze BIP.pdf)6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty[OR] Tomasz Jarecki447 kB2016-11-18 09:272016-11-18 09:27
Pobierz plik (328001.pdf)1. Ogłoszenie o zamówieniu[OR] Mirosław Tomankiewicz516 kB2016-10-21 09:252016-10-21 09:25
Pobierz plik (SIWZ.zip)2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)[OR] Mirosław Tomankiewicz2079 kB2016-10-21 09:262016-10-21 09:26
Pobierz plik (Ogłoszenie nr 330659.pdf)3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia[OR] Mirosław Tomankiewicz263 kB2016-10-26 08:552016-10-26 08:55
Pobierz plik (Zawiadomienie o zmianie SIWZ.pdf)4. Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ[OR] Mirosław Tomankiewicz455 kB2016-10-26 08:562016-10-26 08:56

Termin składania ofert upływa w dniu 14.10.2016 r., o godz. 10:00

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)1. Ogłoszenie o zamówieniu[OR] Renata Wójcik1340 kB2016-10-06 15:542016-10-06 15:54
Pobierz plik (SIWZ.zip)2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)[OR] Renata Wójcik2881 kB2016-10-06 15:542016-10-06 15:54
Pobierz plik (Informacja z otwarcia ofert.pdf)3. Informacja z otwarcia ofert[OR] Renata Wójcik381 kB2016-10-14 11:512016-10-14 11:51
Pobierz plik (Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf)4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty[OR] Renata Wójcik481 kB2016-11-10 10:562016-11-10 10:56

Termin składania ofert upłynął 14.10.2016 r. o godz. 10:00

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)1. Ogłoszenie o zamówieniu[OR] Damian Sarna395 kB2016-10-04 12:262016-10-04 12:26
Pobierz plik (OR-IV.272.2.23.2016 Kampania informacyjno - promocyjna EKOGALA.zip)2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)[OR] Damian Sarna13086 kB2016-10-04 12:262016-10-04 12:26
Pobierz plik (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf)3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia[OR] Damian Sarna190 kB2016-10-11 10:282016-10-11 10:28
Pobierz plik (Zawiadomienie o zmianie SIWZ.pdf)4. Zmiana SIWZ[OR] Damian Sarna864 kB2016-10-11 10:462016-10-11 10:46
Pobierz plik (Treść zapytań z wyjaśnieniami 1.pdf)5. Pytania i odpowiedzi do SIWZ[OR] Damian Sarna320 kB2016-10-11 11:302016-10-11 11:30
Pobierz plik (Informacja z otwarcia ofert.pdf)6. Informacja z otwarcia ofert[OR] Damian Sarna469 kB2016-10-14 11:502016-10-14 11:50
Pobierz plik (Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty strona.pdf)7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty[OR] Damian Sarna433 kB2016-10-28 13:062016-10-28 13:06

Termin składania ofert upłynął w dniu 04.10.2016 r., o godz. 10:00

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)1. Ogłoszenie o zamówieniu[OR] Renata Wójcik1176 kB2016-09-26 08:192016-09-26 08:19
Pobierz plik (SIWZ.zip)2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)[OR] Renata Wójcik2303 kB2016-09-26 08:192016-09-26 08:19
Pobierz plik (Informacja z otwarcia ofert.pdf)3. Informacja z otwarcia ofert[OR] Renata Wójcik678 kB2016-10-04 11:392016-10-04 11:39
Pobierz plik (Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf)4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty[OR] Renata Wójcik599 kB2016-10-14 11:592016-10-14 11:59