Termin składania ofert upłynął w dniu 23.11.2015 r. o godz. 10:00

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Ogloszenie o zamowieniu - 1.52.pdf)1. Ogłoszenie o zamówieniu [OR] Mirosław Tomankiewicz188 kB2015-11-09 10:572015-11-09 10:57
Pobierz plik (SIWZ - 1.52.zip)2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)[OR] Mirosław Tomankiewicz3088 kB2015-11-09 10:582015-11-09 10:58
Pobierz plik (Wyjaśnienia - 1.52.pdf)3. Wyjaśnienia zamawiającego dotyczące treści SIWZ[OR] Mirosław Tomankiewicz1058 kB2015-11-12 09:272015-11-12 09:27
Pobierz plik (Zawiadomienie o zmianie SIWZ - 1.52.pdf)4. Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ[OR] Mirosław Tomankiewicz408 kB2015-11-16 11:082015-11-16 11:08
Pobierz plik (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 1.52.pdf)5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia[OR] Mirosław Tomankiewicz136 kB2015-11-16 11:092015-11-16 11:09
Pobierz plik (Zawiadomienie o zmianie SIWZ 2.zip)6. Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ 2[OR] Mirosław Tomankiewicz860 kB2015-11-17 11:212015-11-17 11:21
Pobierz plik (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 - 1.52.pdf)7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2[OR] Mirosław Tomankiewicz129 kB2015-11-17 11:232015-11-17 11:23
Pobierz plik (Treść zapytań z wyjaśnieniami 2 - 1.52.pdf)8. Wyjaśnienia zamawiającego dotyczące treści SIWZ 2[OR] Mirosław Tomankiewicz4266 kB2015-11-18 08:262015-11-18 08:26
Pobierz plik (Treść zapytań z wyjaśnieniami 3 - 1.52.pdf)9. Wyjaśnienia zamawiającego dotyczące treści SIWZ 3[OR] Mirosław Tomankiewicz2653 kB2015-11-20 09:012015-11-20 09:01
Pobierz plik (Zawiadomienie o wyborze oferty - 1.52.pdf)10. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty[OR] Mirosław Tomankiewicz371 kB2015-11-26 15:062015-11-26 15:06
Termin składania ofert upływa 17.11.2015 r. o godz. 10:00
Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)1. Ogłoszenie o zamówieniu[OR] Tomasz Jarecki299 kB2015-11-09 09:512015-11-09 09:51
Pobierz plik (Druk PPS OR-IV.272.1.53.2015.zip)2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)[OR] Tomasz Jarecki994 kB2015-11-09 09:512015-11-09 09:51
Pobierz plik (Zawiadomienie o wyborze s.pdf)3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty[OR] Damian Sarna542 kB2015-11-26 15:162015-11-26 15:16

Termin składania ofert upływa dnia 13.11.2015 r. o godz. 10:00 

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Ogloszenie o zamowieniu - 1.48.pdf)1. Ogłoszenie o zamówieniu[OR] Mirosław Tomankiewicz157 kB2015-11-04 11:192015-11-04 11:19
Pobierz plik (SIWZ - 1.48.zip)2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówieniu (SIWZ)[OR] Mirosław Tomankiewicz2746 kB2015-11-04 11:202015-11-04 11:20
Pobierz plik (Zawiadomienie o wyborze s.pdf)3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty[OR] Damian Sarna535 kB2015-11-17 15:252015-11-17 15:25
Termin składania ofert upływa 13.11.2015 r. o godz. 10:00.
Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)1. Ogłoszenie o zamówieniu[OR] Tomasz Jarecki302 kB2015-11-03 11:452015-11-03 11:45
Pobierz plik (Druk kalendzrzy ściennych OR-IV.272.1.51.2015.zip)2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)[OR] Tomasz Jarecki1034 kB2015-11-03 11:452015-11-03 11:45
Pobierz plik (Inf. o wybozre BIP.pdf)3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty[OR] Tomasz Jarecki273 kB2015-11-17 07:422015-11-17 07:42
Termin składania ofert upływa 16.11.2015 r. o godz. 10:00
Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)1. Ogłoszenie o zamówieniu[OR] Tomasz Jarecki302 kB2015-11-02 11:422015-11-02 11:42
Pobierz plik (Modernizacja szynobusów OR-IV.272.1.49.2015.zip)2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)[OR] Tomasz Jarecki1133 kB2015-11-02 11:422015-11-02 11:42
Pobierz plik (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf)3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia[OR] Tomasz Jarecki250 kB2015-11-10 10:242015-11-10 10:24
Pobierz plik (Zmiana siwz.pdf)4. Zmiana SIWZ[OR] Tomasz Jarecki259 kB2015-11-10 10:252015-11-10 10:25
Pobierz plik (Pytania i odpowiedzi do SIWZ.pdf)5. Pytania i odpowiedzi do SIWZ[OR] Tomasz Jarecki119 kB2015-11-12 15:162015-11-12 15:16

Termin składania ofert upłynął w dniu 06.11.2015 r. o godz. 10:00

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Ogloszenie o zamowieniu - 1.45.pdf)1. Ogłoszenie o zamówieniu[OR] Mirosław Tomankiewicz170 kB2015-10-29 12:522015-10-29 12:52
Pobierz plik (SIWZ - 1.45.zip)2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)[OR] Mirosław Tomankiewicz2622 kB2015-10-29 12:532015-10-29 12:53
Pobierz plik (Zawiadomienie o wyborze oferty - 1.45.pdf)3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty[OR] Mirosław Tomankiewicz420 kB2015-11-12 09:112015-11-12 09:11
Termin składania ofert upływa 29.10.2015 r. o godz.10:00
Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)1. Ogłoszenie o zamówieniu[OR] Tomasz Jarecki230 kB2015-10-21 14:132015-10-21 14:13
Pobierz plik (Analiza przewozów OR-IV.272.1.46.2015.zip)2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)[OR] Tomasz Jarecki830 kB2015-10-21 14:142015-10-21 14:22
Pobierz plik (Unieważnienie postępowania.pdf)3. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania[OR] Tomasz Jarecki273 kB2015-11-06 10:072015-11-06 10:07
Termin składania ofert upływa 30.10.2015 r. o godz. 10:00.
Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)1. Ogłoszenie o zamówieniu[OR] Tomasz Jarecki298 kB2015-10-21 12:202015-10-21 12:20
Pobierz plik (Druk wydawnictw promocyjnych OR-IV.272.1.44.2015.zip)2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)[OR] Tomasz Jarecki906 kB2015-10-21 12:212015-10-21 12:21
Pobierz plik (Zawiadomienie o wyborze s.pdf)3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty[OR] Damian Sarna737 kB2015-11-06 10:272015-11-06 10:27

Termin składania ofert upłynał w dniu 26.10.2015 r. o godz. 10:00.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu - 1.39.pdf)1. Ogłoszenie o zamówieniu[OR] Mirosław Tomankiewicz185 kB2015-10-15 10:242015-10-15 10:24
Pobierz plik (SIWZ - 1.39.zip)2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)[OR] Mirosław Tomankiewicz3577 kB2015-10-15 10:242015-10-15 10:24
Pobierz plik (Treść zapytań z wyjaśnieniami - 1.39.pdf)3. Wyjaśnienia zamawiającego dotyczące treści SIWZ[OR] Mirosław Tomankiewicz469 kB2015-10-22 13:162015-10-22 13:16
Pobierz plik (Zawiadomienie o wyborze oferty - 1.39.pdf)4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty[OR] Mirosław Tomankiewicz452 kB2015-11-04 12:502015-11-04 12:50

Termin składania ofert upłynął w dniu 06.11.2015 r. o godz. 10:00

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Ogloszenie o zamowieniu - 1.41.pdf)1. Ogłoszenie o zamówieniu[OR] Mirosław Tomankiewicz152 kB2015-10-14 15:092015-10-14 15:09
Pobierz plik (SIWZ - 1.41.zip)2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)[OR] Mirosław Tomankiewicz1857 kB2015-10-16 14:122015-10-16 14:12
Pobierz plik (Zawiadomienie o zmianie treśći SIWZ - 1.41.zip)3. Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ[OR] Mirosław Tomankiewicz351 kB2015-10-20 11:502015-10-20 11:50
Pobierz plik (Ogloszenie o zmianie ogloszenia - 1.41.pdf)4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [OR] Mirosław Tomankiewicz77 kB2015-10-29 14:592015-10-29 14:59
Pobierz plik (Zawiadomienie o zmianie SIWZ 2 - 1.41.pdf)5. Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ 2[OR] Mirosław Tomankiewicz442 kB2015-10-29 15:002015-10-29 15:00
Pobierz plik (Treść zapytań z wyjaśnieniami - 1.30.pdf)6. Wyjaśnienia zamawiającego dotyczące treści SIWZ[OR] Mirosław Tomankiewicz2208 kB2015-10-30 14:062015-10-30 14:06
Pobierz plik (Wyjaśnienia zamawiającego dotyczące treści SIWZ 2 - 1.41.zip)7. Wyjaśnienia zamawiającego dotyczące treści SIWZ 2[OR] Mirosław Tomankiewicz7616 kB2015-10-30 14:352015-10-30 14:35
Pobierz plik (Zawiadomienie o wyborze oferty - 1.41.pdf)8. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty [OR] Mirosław Tomankiewicz102 kB2015-11-10 08:132015-11-10 08:13