Termin składania ofert upływa 15 marca 2016 r. o godz. 11.00.

Termin składania ofert upływa 8 marca 2016 r. o godz. 11.00

Złożenie zapytania ofertowego jak też otrzymanie w jego wyniku oferty nie jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Zamawiający nie wymaga, aby w postępowaniu brały udział wyłącznie podmioty, w których ponad 50% zatrudnionych pracowników stanowią osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Termin złożenia oferty: 03.03.2016 do godziny 8:00

Termin składania ofert mija 29 lutego 2016 r. o godz. 12.00.

Termin składania ofert upływa 29.02.2016 r. godz. 13.00.