Termin składania ofert upływa: 10.02.2016 r. o godz. 13.00

Termin składania ofert upływa: 09.02.2016 r. o godz. 9.00

Termin składania ofert upływa 02.02.2016 r. o godz. 11:00

Termin składania ofert upływa 27.01.2016 r. o godz. 10:00

Złożenie zapytania ofertowego jak też otrzymanie w jego wyniku oferty nie jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego