Termin składania ofert upływa 26.02.2016 r. o godz. 11.00.

Zamawiający nie wymaga, aby w postępowaniu brały udział wyłącznie podmioty, w których ponad 50% zatrudnionych pracowników stanowią osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Termin składania ofert upływa 23.02.2016 r. o godz. 8:00

Termin składania ofert upływa: 11.02.2016 r. o godz. 11.00

Termin składania ofert upływa: 10.02.2016 r. o godz. 13.00