Termin składania ofert upłynął 31.08.2017 r. o godz.10:00.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)1. Ogłoszenie o zamówieniu[OR] Damian Sarna157 kB2017-08-23 10:352017-08-23 10:35
Pobierz plik (OR-IV.272.2.35.2017 Wykonanie, umieszczenie nadruków i dostawa artykułów promocy)2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)[OR] Damian Sarna2495 kB2017-08-23 10:392017-08-23 10:39
Pobierz plik (Zbiorcze zestawienie ofert.pdf)3. Informacja zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych[OR] Damian Sarna81 kB2017-08-31 11:312017-08-31 11:31
Pobierz plik (Infromacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - strona.pdf)4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty[OR] Damian Sarna118 kB2017-09-08 11:582017-09-08 11:58

Termin składania ofert upłynął 16.10.2017 r. o godz.10:00.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)1. Ogłoszenie o zamówieniu[OR] Tomasz Jarecki120 kB2017-08-22 09:582017-08-22 09:58
Pobierz plik (Dostawa sprzętu komputerowego OR-IV.272.1.30.2017.zip)2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)[OR] Tomasz Jarecki2841 kB2017-08-22 09:592017-08-22 09:59
Pobierz plik (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf)3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia[OR] Tomasz Jarecki74 kB2017-09-14 08:072017-09-14 08:07
Pobierz plik (Zmiana SIWZ.pdf)4. Zmiana SIWZ[OR] Tomasz Jarecki4320 kB2017-09-14 08:282017-09-14 08:28
Pobierz plik (Z2 SOPZ po zmianach 13.09.2017.pdf)5. Załącznik nr 2 (SOPZ) po zmianie[OR] Tomasz Jarecki294 kB2017-09-14 08:292017-09-14 08:29
Pobierz plik (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2.pdf)6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia[OR] Tomasz Jarecki70 kB2017-09-28 11:572017-09-28 11:57
Pobierz plik (Zmiana SIWZ II.pdf)7. Zmiana SIWZ[OR] Tomasz Jarecki4041 kB2017-09-28 13:032017-09-28 13:03
Pobierz plik (Z2 SOPZ po zmianach 28.09.2017.pdf)8. Załącznik nr 2 (SOPZ) po zmianie[OR] Tomasz Jarecki258 kB2017-09-28 13:032017-09-28 13:03
Pobierz plik (Zbiorcze zest..pdf)9. Informacja zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych[OR] Damian Sarna75 kB2017-10-16 11:422017-10-16 11:42
Pobierz plik (Inf. o wyborze BIP.pdf)10. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty[OR] Tomasz Jarecki347 kB2017-10-24 08:422017-10-24 08:42

Termin składania ofert upływa 19.10.2017 r. o godz 10:00.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)1. Ogłoszenie o zamówieniu[OR] Tomasz Jarecki150 kB2017-08-01 09:202017-08-01 09:20
Pobierz plik (Dostawa sprzętu komputerowego OR-IV.272.2.32.2017.zip)2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)[OR] Tomasz Jarecki4051 kB2017-08-01 09:202017-08-01 09:20
Pobierz plik (Pytania i odpowiedzi do SIWZ.pdf)3. Pytania i odpowiedzi do SIWZ[OR] Tomasz Jarecki480 kB2017-08-17 08:312017-08-17 08:31
Pobierz plik (Pytania i odpowiedzi do SIWZ 2.pdf)4. Pytania i odpowiedzi do SIWZ[OR] Tomasz Jarecki395 kB2017-08-30 07:442017-08-30 07:44
Pobierz plik (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf)5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.[OR] Tomasz Jarecki73 kB2017-09-07 15:022017-09-07 15:02
Pobierz plik (Zmiana siwz.pdf)6. Zmiana SIWZ[OR] Tomasz Jarecki238 kB2017-09-07 15:032017-09-07 15:03
Pobierz plik (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II.pdf)7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia[OR] Tomasz Jarecki73 kB2017-09-19 13:072017-09-19 13:07
Pobierz plik (Zmiana SIWZ II.pdf)8. Zmiana SIWZ[OR] Tomasz Jarecki1495 kB2017-09-19 13:082017-09-19 13:08
Pobierz plik (Ogłoszenie o zmainie ogłoszenia III.pdf)9. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia[OR] Tomasz Jarecki85 kB2017-10-03 08:172017-10-03 08:17
Pobierz plik (Zmiana siwz III.pdf)10. Zmiana SIWZ[OR] Tomasz Jarecki466 kB2017-10-03 08:182017-10-03 08:18
Pobierz plik (Z2.1 SOPZ po zmianie 03.10.2017.pdf)11. Załącznik nr Z2.1 do SIWZ po zmianie[OR] Tomasz Jarecki1063 kB2017-10-03 08:192017-10-03 08:20
Pobierz plik (Z2.2 SOPZ po zmianie 03.10.2017.pdf)12. Załącznik nr Z2.2 do SIWZ po zmainie[OR] Tomasz Jarecki598 kB2017-10-03 08:202017-10-03 08:20
Pobierz plik (Informacja z otwarcia ofert.pdf)13. Informacja zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych[OR] Tomasz Jarecki590 kB2017-10-19 12:092017-10-19 12:09
Pobierz plik (Inf. o wyborze BIP.pdf)14. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty[OR] Tomasz Jarecki478 kB2017-10-26 12:362017-10-26 12:36

Termin składania ofert upłynął dnia 25.07.2017 r. o godz. 10:00.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa koszulek promocyjnych Green Vlo 548126-N-2017.)1. Ogłoszenie o zamówieniu[OR] Renata Wójcik2299 kB2017-07-14 09:282017-07-14 09:28
Pobierz plik (SIWZ.zip)2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)[OR] Renata Wójcik2937 kB2017-07-14 09:292017-07-14 09:29
Pobierz plik (ogłoszenie o zmianie ogłoszenia .pdf)3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia[OR] Renata Wójcik157 kB2017-07-18 13:572017-07-18 13:57
Pobierz plik (Zawiadomienie o zmianie SIWZ.pdf)4. Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ[OR] Renata Wójcik572 kB2017-07-18 13:582017-07-18 13:58
Pobierz plik (Wyjaśnienia Zamawiającego dotyczące treści SIWZ.zip)5. Wyjaśnienia zamawiającego dotyczące treści SIWZ[OR] Renata Wójcik650 kB2017-07-18 13:582017-07-18 13:58
Pobierz plik (Informacja z otwarcia ofert wraz z grupą kapitałową.pdf)6. Informacja z otwarcia ofert[OR] Renata Wójcik323 kB2017-07-25 12:422017-07-25 12:42
Pobierz plik (informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - BIP.pdf)7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty[OR] Renata Wójcik364 kB2017-08-04 09:212017-08-04 09:21

Termin składania ofert upłynął w dniu 21.07.2017 r. o godz. 10:00.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)1. Ogłoszenie o zamówieniu[OR] Damian Sarna157 kB2017-07-13 13:462017-07-13 13:46
Pobierz plik (OR-IV.272.2.28.2017 Dostawa wyposażenia punktu informacyjnego.zip)2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)[OR] Damian Sarna2568 kB2017-07-13 13:472017-07-13 13:47
Pobierz plik (Informacja z otwarcia ofert.pdf)3. Informacja z otwarcia ofert[OR] Tomasz Jarecki404 kB2017-07-21 11:372017-07-21 11:37
Pobierz plik (Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - BIP.pdf)4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty[OR] Renata Wójcik406 kB2017-07-27 12:122017-07-27 12:12