Termin składania ofert upłynął 29.10.2018 r. o godz. 10:00.

Termin składania ofert upływa 07.05.2019 r. o godz. 10:00.

Załączniki:
Pobierz plik (Ogłozenie o zamówieniu.pdf)1. Ogłoszenie o zamówieniu230 kB
Pobierz plik (GW PSIP OR-IV.272.2.54.2018.zip)2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)8193 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1.pdf)3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia164 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2.pdf)4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia161 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3.pdf)5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.161 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 4.pdf)6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia161 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 5.pdf)7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia154 kB
Pobierz plik (Zmiana siwz 19.10.2018.pdf)8. Zmiana SIWZ564 kB
Pobierz plik (Odwołanie 1.pdf)9. Odwołanie 11453 kB
Pobierz plik (Odwołanie 2.pdf)10. Odwołanie 23995 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf)11. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia143 kB
Pobierz plik (Zmiana SIWZ.zip)12. Zmiana SIWZ4708 kB
Pobierz plik (Zmiana SIWZ 2.zip)13. Zmiana SIWZ4916 kB
Pobierz plik (ENOTICES_rzeszow-2018-169375-NF14-PL.pdf)14. Ogłoszenie o zmianie143 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 04.12.2018.pdf)15. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia155 kB
Pobierz plik (Zmiana siwz 04.12.2018.pdf)16. Zmiana SIWZ235 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 28.12.2018.pdf)17. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia155 kB
Pobierz plik (Zmiana siwz 28.12.2018.pdf)18. Zmiana SIWZ235 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 10.01.2019.pdf)19. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia155 kB
Pobierz plik (Zmiana siwz 10.01.2019.pdf)20. Zmiana SIWZ235 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 17.01.2019.pdf)21. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 155 kB
Pobierz plik (Zmiana siwz 17.01.2019.pdf)22. Zmiana SIWZ236 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 23.01.2019.pdf)23. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 155 kB
Pobierz plik (Zmiana siwz 23.01.2019.pdf)24. Zmiana SIWZ235 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 06.02.2019.pdf)25. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia155 kB
Pobierz plik (Zmiana siwz 06.02.2019.pdf)26. Zmiana SIWZ236 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 20.02.2019.pdf)27. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia155 kB
Pobierz plik (Zmiana siwz 20.02.2019.pdf)28. Zmiana SIWZ235 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 27.02.2019.pdf)29. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia155 kB
Pobierz plik (Zmiana siwz 27.02.2019.pdf)30. Zmiana SIWZ235 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 06.03.2019.pdf)31. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia155 kB
Pobierz plik (Zmiana siwz 06.03.2019.pdf)32. Zmiana SIWZ236 kB
Pobierz plik (Pytania i odpowiedzi 06.03.2019.pdf)33. Pytania i odpowiedzi do SIWZ2200 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 11.03.2019.pdf)34. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia160 kB
Pobierz plik (Zmiana SIWZ  11.03.2019.pdf)35. Zmiana SIWZ934 kB
Pobierz plik (załącznik nr 1 do zmian - Z1A SOPZ Suplement 11.03.2019.pdf)36. Załącznik nr 1 do zmian SIWZ (Załącznik nr 1A do SIWZ po zmianie)781 kB
Pobierz plik (załącznik nr 2 do zmian - Z1B SOPZ Ankiety 11.03.2019.pdf)37. Załącznik nr 2 do zmian SIWZ (Załącznik nr 1B do SIWZ po zmianie)822 kB
Pobierz plik (załącznik nr 3 do zmian - Z3 formularz ofertowy 11.03.2019.pdf)38. Załącznik nr 3 do zmian SIWZ (Załącznik nr 3 do SIWZ po zmianie)772 kB
Pobierz plik (załącznik nr 4 do zmian - Z4 wykaz usług 11.03.2019.pdf)39. Załącznik nr 4 do zmian SIWZ (Załącznik nr 4 do SIWZ po zmianie)348 kB
Pobierz plik (załącznik nr 5 do zmian - Z9 opis próbki 11.03.2019.pdf)40. Załącznik nr 5 do zmian SIWZ (Załącznik nr 9 do SIWZ po zmianie)404 kB
Pobierz plik (Odwołanie 18.03.2019.pdf)41. Odwołanie3899 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o zminie ogłoszenia 22.03.2019.pdf)42. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia155 kB
Pobierz plik (Zmiana siwz 22.03.2019.pdf)43. Zmiana SIWZ236 kB
Pobierz plik (Pytania i odpowiedzi 26.03.2019.pdf)44. Pytania i odpowiedzi do SIWZ381 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o zmianie ogł. 26.03.2019.pdf)45. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia155 kB
Pobierz plik (Zmiana siwz 26.03.2019.pdf)46. Zmiana SIWZ282 kB
Pobierz plik (Odwołanie 05.04.2019 zawiadomienie na BIP.pdf)47. Odwołanie1921 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 09.04.2019.pdf)48. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia155 kB
Pobierz plik (Zmiana SIWZ 09.04.2019.pdf)49. Zmiana SIWZ239 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 15.04.2019.pdf)50. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia155 kB
Pobierz plik (Zmiana SIWZ 15.04.2019.pdf)51. Zmiana SIWZ3411 kB
Pobierz plik (Z3 formularz ofertowy po zmainie 15.04.2019.pdf)52. Załącznik nr 3 do SIWZ po zmianie472 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 16.04.2019.pdf)53. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia155 kB
Pobierz plik (Zmiana SIWZ 16.04.2019.pdf)54. Zmiana SIWZ3425 kB
Pobierz plik (Z3 formularz ofertowy po zmianie 16.04.2019.pdf)55. Załącznik nr 3 do SIWZ po zmianie473 kB
Pobierz plik (PSIP.pdf)56. Pytania i odpowiedzi do SIWZ454 kB
Pobierz plik (Informacja z otwarcia ofert.pdf)57. Informacja z otwarcia ofert403 kB
Pobierz plik (Odwołanie 13.06.2019.pdf)58. Odwołanie4215 kB
Pobierz plik (Inf. o wyborze BIP.pdf)59. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty359 kB

Termin składania ofert upływa 21.11.2018 r. o godz. 10:00

Termin składania ofert upływa 06.09.2018 r. o godz. 10:00.