Termin składania ofert upływa 13 listopada 2019 r. o godzinie 13.00.

Przedmiotowe postepowanie poniżej 30 tys. euro zostało unieważnione.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 27 września 2019 r. do godziny 13.15.