Termin składania ofert upłynął dnia 17.08.2018 r. o godz. 10:00.

Termin składania ofert upłynął w dniu 17.08.2018 r. o godz. 10:00.

Termin składania ofert upływa 14.08.2018 r. o godz. 10:00.

Termin składania ofert upływa 14.08.2018 r. o godz.10:00.