Zaproszenie do złożenia oferty na usługę wynajmu środka transportu na potrzeby spotkań rozpowszechniających informację nt. Podkarpackiej Platformy Wsparcia Biznesu wśród MŚP województwa podkarpackiego.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30 marca 2018 do godz.12:00 w siedzibie Zamawiającego Al. Łukasza Cieplińskiego 4 pok. 239c w zamkniętej kopercie opisanej zgodnie ze wskazówkami z pkt. VIII Zaproszenia.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Zaproszenie do złożenia oferty.pdf)Zaproszenie do złożenia oferty[RR] Wiesław Bek1668 kB2018-03-22 13:592018-03-22 13:59
Pobierz plik (Załącznik nr 3 formularz oferty.docx)Formularz oferty[RR] Wiesław Bek54 kB2018-03-22 13:592018-03-22 13:59
Pobierz plik (Projekt Umowy z załącznikami.pdf)Projekt umowy[RR] Wiesław Bek2453 kB2018-03-22 14:002018-03-22 14:00
Pobierz plik (informacja o wyborze Wykonawcy.pdf)Informacja o wyborze wykonawcy[RR] Wiesław Bek331 kB2018-04-10 08:412018-04-10 08:41

Zaproszenie do złozenia oferty na usługę doradczo – ekspercką w ramach realizacji projektu własnego pn.  „Inteligentne specjalizacje – narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego”.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 26 marca 2018 do godz.11:00 w siedzibie Zamawiającego Al. Łukasza Cieplińskiego 4 pok. 346 w zamkniętej kopercie opisanej zgodnie ze wskazówkami z pkt. VIII Zaproszenia.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Zaproszenie do złożenia oferty.pdf)Zaproszenie do złożenia oferty[RR] Wiesław Bek1910 kB2018-03-16 09:342018-03-16 09:34
Pobierz plik (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf)Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia[RR] Wiesław Bek1643 kB2018-03-16 09:352018-03-16 09:35
Pobierz plik (Formularz oferty.docx)Formularz oferty[RR] Wiesław Bek27 kB2018-03-16 09:402018-03-16 09:40
Pobierz plik (projekt umowy.pdf)Projekt umowy[RR] Wiesław Bek3834 kB2018-03-16 09:402018-03-16 09:40
Pobierz plik (Info o wyborze wykonawcy.pdf)Informacja o wyborze wykonawcy[RR] Wiesław Bek301 kB2018-05-14 09:412018-05-14 09:41

Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania: „Organizacja i obsługa konferencji otwierającej projekt pn. Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu”

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22.03.2018 roku, do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego: al. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, pok. 347 w zamkniętej kopercie opisanej zgodnie ze wskazówkami z pkt. VIII.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (zaproszenie.pdf)Zaproszenie do złożenia oferty[RR] Wiesław Bek2138 kB2018-03-14 12:062018-03-14 12:06
Pobierz plik (SOPZ.PDF)Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia[RR] Wiesław Bek931 kB2018-03-14 12:072018-03-14 12:07
Pobierz plik (4.Formularz oferty.docx)Formularz oferty[RR] Wiesław Bek71 kB2018-03-14 12:082018-03-14 12:08
Pobierz plik (projekt umowy.pdf)Projekt umowy[RR] Wiesław Bek2746 kB2018-03-14 12:082018-03-14 12:08
Pobierz plik (Informacja o wyborze.pdf)Informacja o wyborze wykonawcy[RR] Wiesław Bek324 kB2018-07-12 13:162018-07-12 13:16

Zaproszenie do złożenia oferty w zakresie organizacji II edycji Festiwalu Filmów Karpackich w dniach 24-26 sierpnia 2018 r. w Majdanie k. Cisnej (teren Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej).


Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 07.03.2018 r., do godz. 8.00 w siedzibie Zamawiającego: Al. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, pok. 304 w zamkniętej kopercie, opisanej zgodnie z wymogami zawartymi w zaproszeniu.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (zaproszenie do złożenia oferty.pdf)zaproszenie do złożenia oferty.pdf[PG] Krzysztof Zajączkowski2377 kB2018-02-27 13:292018-02-27 13:29
Pobierz plik (formularz oferty.docx)formularz oferty.docx[PG] Krzysztof Zajączkowski1511 kB2018-02-27 13:292018-02-27 13:29
Pobierz plik (oświadczenie oferenta.docx)oświadczenie oferenta.docx[PG] Krzysztof Zajączkowski1379 kB2018-02-27 13:292018-02-27 13:29
Pobierz plik (protokół z czynności postępowania.pdf)protokół z czynności postępowania.pdf[PT] Kinga Aleksandrowicz-Kostępska2329 kB2018-03-12 07:482018-03-12 07:48

Zaproszenie do złożenia oferty w zakresie organizacji II edycji Festiwalu Filmów Karpackich w dniach 24-26 sierpnia 2018 r. w Majdanie k. Cisnej (teren Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej).

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21.02.2018 r., do godz. 8.00 w siedzibie Zamawiającego: Al. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, pok. 304 w zamkniętej kopercie, opisanej zgodnie z wymogami zawartymi w zaproszeniu.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (zaproszenie do złożenia oferty Festiwal Filmów Karpackich.pdf)zaproszenie do złożenia oferty Festiwal Filmów Karpackich.pdf[PT] Kinga Aleksandrowicz-Kostępska2362 kB2018-02-13 12:512018-02-13 12:51
Pobierz plik (formularz oferty_fetiwal_filmow.docx)formularz oferty_fetiwal_filmow.docx[PT] Kinga Aleksandrowicz-Kostępska1511 kB2018-02-13 12:512018-02-13 12:51
Pobierz plik (protokół z czynności postepowania.pdf)protokół z czynności postepowania.pdf[PT] Kinga Aleksandrowicz-Kostępska1481 kB2018-02-26 09:292018-02-26 09:29