Nazwa zadania: Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż 24 tablic informacyjnych pamiątkowych dla projektu pn. Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20.02.2018 roku, do godz. 13.30 w siedzibie Zamawiającego: al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, (kancelaria ogólna).

 

Uległa zmianie treść zaproszenia do złożenia oferty w zakresie wymagań dotyczących informacji i promocji. 

 

 

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - BIP.pdf)Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty [SI] Piotr Makara347 kB2018-02-28 10:122018-02-28 10:12
Pobierz plik (Formularz ofertowy.pdf)Formularz ofertowy[SI] Piotr Makara464 kB2018-02-12 12:332018-02-12 12:33
Pobierz plik (Wzór umowy.pdf)Wzór umowy[SI] Piotr Makara455 kB2018-02-12 12:332018-02-12 12:33
Pobierz plik (Zaproszenie do złożenia oferty.pdf)Zaproszenie do złożenia oferty[SI] Piotr Makara2927 kB2018-02-12 12:332018-02-12 12:33

Zaproszenie do złożenia oferty w zakresie organizacji wydarzenia pn. „Wołoska Koliba – folkowe spotkania na pasterskim szlaku” w dniach 6-7 października 2018 r. w Beskidzie Niskim: Osławicy i okolicach Osławicy i Jaślisk.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 05.02.2018 r., do godz. 8.00 w siedzibie Zamawiającego: Al. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, pok. 304 w zamkniętej kopercie, opisanej zgodnie z wymogami zawartymi w zaproszeniu.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (zaproszenie do złożenia oferty_woloska_koliba.pdf)zaproszenie do złożenia oferty_woloska_koliba.pdf[PT] Kinga Aleksandrowicz-Kostępska1904 kB2018-01-25 08:472018-01-25 08:47
Pobierz plik (formularz oferty_woloska_koliba.docx)formularz oferty_woloska_koliba.docx[PT] Kinga Aleksandrowicz-Kostępska1511 kB2018-01-25 08:472018-01-25 08:47
Pobierz plik (protokół z czynności postępowania Wołoska Koliba.pdf)Protokół z czynności postępowania [PT] Kinga Aleksandrowicz-Kostępska1701 kB2018-02-07 08:122018-02-07 08:12

Zaproszenie do złożenia oferty w zakresie organizacji wydarzenia pn. „Redyk Karpacki - na pasterskim szlaku" w Ustrzykach Górnych.

Uległa zmianie treść zaproszenia do złożenia oferty (inny termin imprezy). W związku z tym termin składania ofert do dnia 12 lutego 2018 r. do godz. 08:00 w siedzibie Zamawiającego: Al. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, pok. 304 w zamkniętej kopercie, opisanej zgodnie z wymogami zawartymi w zaproszeniu.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (zaproszenie do złożenia oferty_organizacja_Redyk_Karpacki.pdf)zaproszenie do złożenia oferty_organizacja_Redyk_Karpacki.pdf[PT] Kinga Aleksandrowicz-Kostępska1949 kB2018-01-24 09:432018-01-24 09:43
Pobierz plik (formularz oferty_redyk_karpacki.docx)formularz oferty_redyk_karpacki.docx[PT] Kinga Aleksandrowicz-Kostępska1511 kB2018-01-24 09:432018-01-24 09:43
Pobierz plik (zaproszenie do złożenia oferty - zmiana treści.pdf)zaproszenie do złożenia oferty - zmiana treści.pdf[PT] Kinga Aleksandrowicz-Kostępska1020 kB2018-01-30 08:272018-01-30 08:27
Pobierz plik (protokół z czynności postępowania Redyk Karpacki.pdf)protokół z czynności postępowania Redyk Karpacki.pdf[PT] Kinga Aleksandrowicz-Kostępska1822 kB2018-02-16 13:032018-02-16 13:03

Termin składania ofert upływa 2 lutego 2018 roku o godzinie 9.00.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Opis kryteriów.pdf)Opis kryteriów.pdf[RP] Agnieszka Zarzyczny291 kB2018-01-24 09:442018-01-24 09:44
Pobierz plik (Zaproszenie do złożenia oferty.pdf)Zaproszenie do złożenia oferty.pdf[RP] Agnieszka Zarzyczny496 kB2018-01-24 09:422018-01-24 09:42
Pobierz plik (SOPZ-prasa.pdf)SOPZ-prasa.pdf[RP] Agnieszka Zarzyczny305 kB2018-01-24 09:442018-01-24 09:44
Pobierz plik (Formularz ofertowy.doc)Formularz ofertowy.doc[RP] Agnieszka Zarzyczny78 kB2018-01-24 09:442018-01-24 09:44
Pobierz plik (Wymagania w stosunku do Wykonawcy.pdf)Wymagania w stosunku do Wykonawcy.pdf[RP] Agnieszka Zarzyczny358 kB2018-01-24 09:442018-01-24 09:44
Pobierz plik (Wykaz uslug.docx)Wykaz uslug.docx[RP] Agnieszka Zarzyczny60 kB2018-01-24 09:452018-01-24 09:45
Pobierz plik (Sprawozdanie ofertowe.pdf)Sprawozdanie ofertowe.pdf[RP] Agnieszka Zarzyczny387 kB2018-02-05 13:092018-02-05 13:09
Pobierz plik (Informacja o wyborze wykonawcy.pdf)Informacja o wyborze wykonawcy.pdf[RP] Agnieszka Zarzyczny148 kB2018-02-05 13:092018-02-05 13:09

Termin składania ofert upływa 23 stycznia 2018 r. o godzinie 9.00.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Zaproszenie do złożenia oferty.pdf)Zaproszenie do złożenia oferty.pdf[RP] Agnieszka Zarzyczny591 kB2018-01-15 14:092018-01-15 14:09
Pobierz plik (Zal_1_SOPZ_e biuletyn_2018.pdf)SOPZ[RP] Agnieszka Zarzyczny404 kB2018-01-15 14:102018-01-15 14:10
Pobierz plik (Zal_2_kryteria do zamówienia_eb_2018.pdf)Opis kryteriów[RP] Agnieszka Zarzyczny201 kB2018-01-15 14:112018-01-15 14:11
Pobierz plik (Zal_3_Wymagania_w_stosunku_do_Wykonawcy_2018.pdf)Wymagania w stosunku do Wykonawcy[RP] Agnieszka Zarzyczny211 kB2018-01-15 14:112018-01-15 14:11
Pobierz plik (Zal_4_Formularz oferty_eb_2018.docx)Formularz oferty[RP] Agnieszka Zarzyczny55 kB2018-01-15 14:112018-01-15 14:12
Pobierz plik (Sprawozdanie_ofertowe.pdf)Sprawozdanie ofertowe[RP] Joanna Skrzypek431 kB2018-01-26 10:142018-01-26 10:14
Pobierz plik (Informacja_o_wyborze_wykonawcy.pdf)Informacja o wyborze wykonawcy[RP] Joanna Skrzypek153 kB2018-01-26 10:152018-01-26 10:15