Termin składania ofert do dnia 21.07.2017 do godz. 08:00.

Termin składania ofert do dnia 19.07.2017 r. do godz. 08:00.

Finalny e-produkt jest dostępny pod adresem: http://www.podkarpackie.pl/szlakunesco/

Termin składania ofert upływa 14 lipca 2017 r. o godz. 10.00.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 17 lipca 2017 r. do godz. 14:00 w siedzibie Zamawiającego: 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. 342.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 14.07.2017 roku, do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego: al. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, pok. 304.