http://www.bip.gov.pl/ Strona główna

Kontrast

Wykonanie usługi ekspertyzy pn. Wsparcie przygotowania Planu ewaluacji RPO WP 2014-2020

|
[RP] Aleksandra Kędra

Termin składania ofert upływa 19.08.2015r. o godz. 11:30.