W związku z rozpoczęciem realizacji projektu „Szlak Maryjny (Światło ze Wschodu)" w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja w załączeniu przesyłam zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej organizacji objazdu studyjnego dla partnerów projektu.

Termin na składanie ofert upływa 1 marca 2017r. o godz. 12 00.

Termin na składanie ofert upływa 17 lutego 2017r. o godz.13 00.