Organizacja objazdu studyjnego dla dziennikarzy w ramach projektu „Szlak Maryjny (Światło ze Wschodu)"

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 9.10.2017 r., do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego: Al. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, pok. 304 w zamkniętej kopercie, opisanej zgodnie z wymogami zawartymi w zaproszeniu.

Organizacja objazdu studyjnego dla touroperatorów w ramach projektu „Szlak Maryjny (Światło ze Wschodu)".

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 9.10.2017 r., do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego: Al. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, pok. 304 w zamkniętej kopercie, opisanej zgodnie z wymogami zawartymi w zaproszeniu.

Termin składania ofert upływa 22 września 2017 r. o godz. 11.00.

Termin składania ofert upływa 6 września 2017 r. o godz. 9.00.

Termin składania ofert upływa 11 sierpnia 2017 r. o godz. 10.00.