Termin składania ofert upływa 1 czerwca 2017 r. o godz. 9.00.

Ofertę należy przesłać lub złożyć w terminie do dnia: 29.05.2017 r. do godz. 10:00, w siedzibie Zamawiającego (Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, pok. 143)

Termin składania ofert upływa 22 maja 2017 r. o godz. 11.00.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 8.05.2017 r., do godz. 9.00 w siedzibie Zamawiającego: Al. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, pok. 304 w zamkniętej kopercie, opisanej zgodnie z wymogami zawartymi w zaproszeniu.