Termin składania ofert upływa 4 sierpnia 2016 r. o godz. 10.00

Termin składania ofert do 20 lipca 2016 r. do godz. 11.00

Termin składania ofert: do 18 lipca 2016 r. do godz. 14.00

 „Złożenie zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w jego wyniku oferty nie jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego (nie rodzi skutków w postaci zawarcia umowy)”.