Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony
INFORMACJA
o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych
 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L119 z 4 maja 2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L127 z 23 maja 2018, str. 2) informuję, iż:
 
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Marszałek Województwa Podkarpackiego
z siedzibą w 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4.
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie 17 747 67-09, listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, kontakt osobisty w siedzibie Urzędu przy Al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zgłaszania przypadku problemów z dostępnością strony internetowej na podstawie art.6 ust.1 lit. c RODO {ustawa  z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1062)} w zakresie dane kontaktowe wnioskodawcy - imię, nazwisko, adresu, e-mail. Przetwarzanie innych danych osobowych podanych z własnej inicjatywy  odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art.6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji  celu. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych - w interesie publicznym (przypisana kategoria archiwalna „BE 10”) na podstawie
Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 5. posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych - z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 lit. b i d RODO, zgodnie z którym nie jest możliwe usunięcie danych osobowych niezbędnych, w szczególności do:
a)       wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego;
b)       celów archiwalnych w interesie publicznym.
6. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. w  każdej  chwili ma Pani/Pan  prawo  cofnąć  zgodę  na  przetwarzanie  tych  danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie  wpływać  na  zgodność  z  prawem  przetwarzania,  którego  dokonano  na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom .
9. podanie danych osobowych jest dobrowolne,  jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować, że nie będzie możliwa realizacja ww. celu. (lub załatwienia sprawy)
10. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).
11. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

Copyright © 2011-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Realizacja © Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi