Biuletyn powstał w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 132, poz. 1110) oraz wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP).

Informacje zamieszczone w BIP zostały zebrane w kategorie tematyczne. Wybierając kategorię tematyczną uzyskuje się wykaz podkategorii, które zawierają treść informacji publicznej. Chcąc zapoznać się z treścią informacji z wybranej podkategorii należy kliknąć na wybraną podkategorię albo Czytaj więcej.

Na stronie BIP zostały umieszczone przyciski ekranowe umożliwiające dostęp do strony głównej Biuletynu (logo BIP). Biuletyn zawiera moduł wyszukujący – umożliwiający znalezienie stron Biuletynu, w którym jest poszukiwane wyrażenie.

W BIP kategorie uchwały Sejmiku, uchwały Zarządu i Zamówienia publiczne zostały zebrane w osobne bazy danych. Uchwały Sejmiku i Zarządu można przeszukiwać wypełniając zamieszczony formularz poprzez wpisanie zakresu czasu, w którym uchwała jest poszukiwana, numer posiedzenia lub numer uchwały albo fragment tekstu po nacisnięciu przycisku Wyszukaj.

Wyszukiwanie w bazie danych Zamówień publicznych następuje przez wpisanie wybranego rodzaju przedmiotu zamówienia (dostawy, usługi, roboty budowlane) lub skrótowej treści zamówienia i nacisnięciu przyciskuWyszukaj. Wyszukana lista przetargów będzie obejmować przetargi aktualne – wyświetlane będą na białym tle i przetargi zakończone – wyświetlane będą na szarym tle. Chcąc zapoznać się ze szczegółowymi informacjami takimi jak data ogłoszenia przetargu, data otwarcia ofert, skrótowa treść zamówienia, właściwa treść zamówienia, ewentualny komentarz należy kliknąc na ikonkę lupki znajdującą się po prawej stronie listy wyszukiwanych przetargów.

Biuletyn Informacji Publicznej Województwa Podkarpackiego administruje: Krystian Ciejka 17 8676932

Archiwalny BIP: http://www.bip.podkarpackie.pl/old