http://www.bip.gov.pl/ Strona główna

Kontrast

Dotacje na zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym na obszarach wodnych

|
BIP2

Zasady postępowania przy udzielaniu dotacji celowych w 2017 roku podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego na realizację zadań z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na obszarach wodnych na terenie województwa podkarpackiego.

1. Uchwała Nr 315/6602/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad postępowania przy udzielaniu dotacji celowych w 2017 roku podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego na realizację zadań z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na obszarach wodnych na terenie województwa podkarpackiego.

2. Uchwała Nr 330/7096/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie przyznania dotacji dla Bieszczadzkiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z siedzibą w Krośnie na realizację zadania z zakresu ratownictwa wodnego.