Mapa strony

Open / Close Offcanvas sidebar

Na podstawie uchwały Nr 141/3000/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 2 lutego 2016r. poddaje się konsultacjom społecznym projeky uchwał w sprawach zmiany uchwał w sprawach obszarów chronionego krajobrazu

Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie zmiany uchwał w sprawach obszarów chronionego krajobrazu, zwany dalej „Projektem".

Harmonogram konsultacji

Konsultacje odbędą się w terminie od dnia 08.02.2016r. do dnia 22.02.2016r. włącznie, przy czym za złożone w terminie uznaje się uwagi i wnioski, które wpłynęły do Urzędu w terminie przeznaczonym na konsultacje. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane w terminie 30 dni od terminu zakończenia konsultacji na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego www.umwp.podkarpackie.pl, w zakładce Środowisko, w zakładce NGO oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

Adresaci konsultacji

1. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2014r. poz.1118 ze zm.), prowadzące działalność statutową na terenie Województwa Podkarpackiego.
2. Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwa, adres, dane rejestrowe, osoby uprawnione do reprezentowania organizacji, dane osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach oraz statut organizacji lub adres strony internetowej, na której udostępniono statut organizacji.

Formy konsultacji

Uwagi i wnioski należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 13 do wymienionej wyżej uchwały:
1) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Ł. Cieplińskiego 4, w Sekretariacie Departamentu Ochrony Środowiska IV piętro, pok. Nr 408,
2) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Miejsce konsultacji

1) siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Ł. Cieplińskiego 4, Sekretariat Departamentu Ochrony Środowiska, IV piętro, pokój nr 408,
2) poczta elektroniczna, adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jednostka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji

Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Informacji dotyczących prowadzonych konsultacji udziela Magdalena Radecka, Tel. (017) 747 69 27, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DYREKTOR DEPARTAMENTU
OCHRONY ŚRODOWISKA
Andrzej Kulig

Brzóźniański Obszar Chronionego Krajobrazu

Projekt uchwały

Mapa

Czarnorzecki Obszar Chronionego Krajobrazu

Projekt uchwały

Mapa

Kuryłowski Obszar Chronionego Krajobrazu

Projekt uchwały

Mapa

Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowski Obszar Chronionego Krajobrazu

Projekt uchwały

Mapa

Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego

Projekt uchwały

Mapa(płd-wsch)

Mapa(płn-wsch)

Mapa(zach)

Przemysko-Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu

projekt uchwały

mapa część północno-wschodnia

mapa część północno-zachodnia

mapa część wschodnia

mapa część zachodnia

Roztoczański Obszar Chronionego Krajobrazu

Projekt uchwały

Mapa

Sieniawski Obszar Chronionego Krajobrazu

Projekt uchwały

Mapa

Sokołowsko-Wilczowski Obszar Chronionego Krajobrazu

Projekt uchwały

Mapa

Strzyżowsko-Sędziszowski Obszar Chronionego Krajobrazu

projekt uchwały

mapa

Wschodniobeskidzki Obszar Chronionego Krajobrazu

Projekt uchwały

Mapa(płd-wsch)

Mapa(płd-zach)

Mapa(płn)

Mapa(płn i płd)

Zmysłowski Obszar Chronionego Krajobrazu

projekt uchwały

mapa

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (UCHWAŁA w sprawie przeprowadzenia konsultacji.docx)Uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji[OS] Michał Herdzik17 kB2016-02-05 09:512016-02-05 09:51
Pobierz plik (FORMULARZ uwag.docx)Formularz uwag[OS] Michał Herdzik16 kB2016-02-05 09:512016-02-05 09:51
Pobierz plik (protokół z konsultacji z NGO projektów uchwał ws OCHK.pdf)Protokół z konsultacji[OS] Michał Herdzik1070 kB2016-03-14 08:092016-03-14 08:09

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Realizacja © Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi