http://www.bip.gov.pl/ Strona główna

Kontrast

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych

|
BIP2

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych prowadzonych w związku z opracowaniem projektu„Programuaktywizacji gospodarczo – turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów łąkowo – pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarskich i owadopylność.”