Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

Na podstawie uchwały Nr 273/5441/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 14 lutego 2017r. poddaje się konsultacjom społecznym projekty uchwał w sprawach zmiany uchwał w sprawach obszarów chronionego krajobrazu

Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji są projekty uchwał w sprawach zmiany uchwał w sprawach obszarów chronionego krajobrazu, zwane dalej „Projektami".

Harmonogram konsultacji

Konsultacje odbędą się w terminie od dnia 20.02.2017r. do dnia 05.03.2017r. włącznie, przy czym za złożone w terminie uznaje się uwagi i wnioski, które wpłynęły do Urzędu w terminie przeznaczonym na konsultacje. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane w terminie 30 dni od terminu zakończenia konsultacji na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego www.umwp.podkarpackie.pl, w zakładce Środowisko, w zakładce NGO oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

Adresaci konsultacji

1. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 239 ze zm.), prowadzące działalność statutową na terenie Województwa Podkarpackiego.
2. Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwa, adres, dane rejestrowe, osoby uprawnione do reprezentowania organizacji, dane osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach oraz statut organizacji lub adres strony internetowej, na której udostępniono statut organizacji.

Formy konsultacji

Uwagi i wnioski należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 14 do wymienionej wyżej uchwały:
1) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Ł. Cieplińskiego 4, w Sekretariacie Departamentu Ochrony Środowiska IV piętro, pok. Nr 408,
2) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Miejsce konsultacji

1) siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Ł. Cieplińskiego 4, Sekretariat Departamentu Ochrony Środowiska, IV piętro, pokój nr 408,
2) poczta elektroniczna, adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jednostka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji.

Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Informacji dotyczących prowadzonych konsultacji udziela Magdalena Radecka, Tel. (017) 773 60 24, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DYREKTOR DEPARTAMENTU
OCHRONY ŚRODOWISKA
Andrzej Kulig

Brzóźniański Obszar Chronionego Krajobrazu

Projekt uchwały

Mapa

Czarnorzecki Obszar Chronionego Krajobrazu

Projekt uchwały

Mapa

Hyżnieńsko-Gwoźnicki Obszar Chronionego Krajobrazu

Projekt uchwały

Kuryłowski Obszar Chronionego Krajobrazu

Projekt uchwały

Mapa

Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowski Obszar Chronionego Krajobrazu

Projekt uchwały

Mapa

Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego

Projekt uchwały

Mapa(wsch)

Mapa(zach)

Przemysko-Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu

projekt uchwały

mapa część północno -wschodnia

mapa część północno-zachodnia

mapa część wschodnia

mapa część zachodnia

Roztoczański Obszar Chronionego Krajobrazu

Projekt uchwały

Mapa

Sieniawski Obszar Chronionego Krajobrazu

Projekt uchwały

Mapa

Sokołowsko-Wilczowski Obszar Chronionego Krajobrazu

Projekt uchwały

Mapa

Strzyżowsko-Sędziszowski Obszar Chronionego Krajobrazu

projekt uchwały

Mapa

Wschodniobeskidzki Obszar Chronionego Krajobrazu

Projekt uchwały

Mapa(płd-wsch)

Mapa(płd-zach)

Mapa(płn)

Mapa(płn i płd)

Zmysłowski Obszar Chronionego Krajobrazu

Projekt uchwały

Mapa

Formularz uwag

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (uchwała - protokół z wyników konsultacji.pdf)Protokół z wyników konsultacji[OS] Michał Herdzik821 kB2017-03-17 11:432017-03-17 11:43

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

Copyright © 2011-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Realizacja © Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi