http://www.bip.gov.pl/ Strona główna

Kontrast

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

|
[RG] Jerzy Tubiak
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2018 r. zgodnych z założeniami Programu „Podkarpacki Naturalny Wypas II”.
Oferty należy składać w terminie do 25 dni kalendarzowych licząc od następnego dnia po ogłoszeniu otwartego konkursu ofert, tj. do dnia 30 kwietnia 2018 r.