Na podstawie uchwały Nr 448/9403/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 4 lipca 2018r. poddaje się konsultacjom społecznym projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Jaśliskiego Parku Krajobrazowego.

 

 

 

 

Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XLVIII/992/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014r. sprawie Jaśliskiego Parku Krajobrazowego, zwany dalej „Projektem".

 

Harmonogram konsultacji

Konsultacje odbędą się w terminie od dnia 16.07.2018r. do dnia 30.07.2018r. włącznie, przy czym za złożone w terminie uznaje się uwagi i wnioski, które wpłynęły do Urzędu w terminie przeznaczonym na konsultacje. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane w terminie 30 dni od terminu zakończenia konsultacji na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego www.umwp.podkarpackie.pl, w zakładce Środowisko, w zakładce NGO oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Adresaci konsultacji

 

1. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2018r. poz. 450), prowadzące działalność statutową na terenie Województwa Podkarpackiego.

 


2. Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwa, adres, dane rejestrowe, osoby uprawnione do reprezentowania organizacji, dane osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach oraz statut organizacji lub adres strony internetowej, na której udostępniono statut organizacji.

 

Formy konsultacji

 

Uwagi i wnioski należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do wymienionej wyżej uchwały: 

 

  1. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Ł. Cieplińskiego 4, w Sekretariacie Departamentu Ochrony Środowiska IV piętro, pokój nr 408,
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Miejsce konsultacji

 

  1. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Ł. Cieplińskiego 4, w Sekretariacie Departamentu Ochrony Środowiska IV piętro, pokój nr 408,
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Jednostka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji

 

Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Informacje dotyczące prowadzonych konsultacji udzielane są telefonicznie pod nr (017) 747 69 22.

 

DYREKTOR DEPARTAMENTU

      Ochrony Środowiska

                    -

            Andrzej Kulig