Samorząd Województwa Podkarpackiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie województwa podkarpackiego, do konsultacji projektu „Programu Współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego z organizacjami i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014".

Termin konsultacji: od dnia 28 sierpnia 2013 r. do dnia 15 września 2013 r.

Wszelkie uwagi i wnioski można przesyłać lub dostarczyć w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Ł. Cieplińskiego 4, Kancelaria Ogólna lub elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do pobrania:

  1. Uchwała Nr III/28/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2011 r. Nr 1, poz. 2),
  2. Uchwała Nr. 262/6419/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27.08.2013r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014"
  3. Projekt „Programu współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014",
  4. Formularz zgłaszania uwag i wniosków do projektu „Programu Współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2013",
  5. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zm. ).