Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zaprasza wszystkich zainteresowanych do zgłaszania uwag dotyczących zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko projektu Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2014-2020.

Instytucją Zarządzającą Programu jest Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej, a Koordynatorem Krajowym - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Republiki Słowackiej. Program przygotowywany jest wspólnie przez międzynarodową polsko-słowacką grupę roboczą. Przewidywany budżet Programu to 155 mln euro.

Program swoim zasięgiem terytorialnym obejmuje następujące regiony przygraniczne:

  • w Polsce - pięć podregionów (NTS III): bielski, nowosądecki, oświęcimski, krośnieński i przemyski oraz trzy powiaty (NTS IV): pszczyński, myślenicki, rzeszowski i miasto Rzeszów,
  • w Republice Słowackiej - dwa regiony (NTS III): Żylina i Preszów oraz powiat (NTS IV) Spiska Nowa Ves w regionie koszyckim.

Konsultacje zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko projektu ww. Programu prowadzone są w związku z uzgodnioną między stroną polską a stroną słowacką wspólną procedurą oceny oddziaływania Programu na środowisko. Procedura ta uwzględnia wymogi zarówno prawa polskiego, jak i słowackiego w zakresie ocen oddziaływania na środowisko.

W celu równego dostępu do informacji społeczeństwa objętego Programem po obu stronach granicy, strona polska rozszerzyła zakres konsultacji społecznych o etap ustalania zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko. Konsultacje te odbywają się na zasadach analogicznych jak po stronie słowackiej, tj. wyłącznie poprzez stronę internetową.

Wszelkie uwagi do zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2014-2020 prosimy przekazywać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub nr faksu (22) 273 89 18 do dnia 27 grudnia 2013 r. (15 dni od dnia opublikowania ogłoszenia o konsultacjach na stronie internetowej).