Mapa strony

Open / Close Offcanvas sidebar

Uchwała Nr 334/7997/14

Zarządu Województwa Podkarpackiego

w Rzeszowie

z dnia 8 kwietnia 2014 r.

 

zmieniająca uchwałę Nr 328/7812/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w 2014 r. w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego zgodnych z założeniami Programu ,,Podkarpacki Naturalny Wypas”.

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt. 18, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010, Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), uchwały Nr XL/807/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie Programu współpracy Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014, uchwały Nr XXXVII/697/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 sierpnia 2013 roku w sprawie aktualizacji Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007 – 2020., oraz uchwały Nr 121/2770/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia „Programu aktywizacji gospodarczo – turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo wskazanych terenów łąkowo – pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas”,

 

 

Zarząd Województwa Podkarpackiego

uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

W regulaminie Konkursu stanowiącym załącznik do uchwały Nr 328/7812/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w 2014 r. w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego zgodnych z założeniami Programu ,,Podkarpacki Naturalny Wypas” w części III, pkt. 5 indeks górny 3' otrzymuje brzmienie:

,, 3DJP – (duże jednostki przeliczeniowe ) umowna jednostka odpowiadająca zwierzęciu o masie ciała 500 kg lub wielu zwierzętom  o łącznej masie ciała 500 kg. Współczynniki przeliczeniowe sztuk zwierząt na duże jednostki przeliczeniowe inwentarza (DJP)  zawarte są w  załączniku do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco     oddziaływać na środowisko  (Dz. U. Nr 213 poz. 1397). W przypadku udziału w wypasie byczków w wieku 7-12 miesięcy należy stosować do nich współczynnik 0,3 DJP.

 

§ 2

 

 Wprowadzone zmiany podaje się do wiadomości poprzez  zamieszczenie:

1)   w Biuletynie Informacji Publicznej;

 2) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń

3)   na stronie internetowej www.umwp.podkarpackie.pl

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

 

 

 

 

 

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

 

/-/

 

Władysław Ortyl

 

 

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Uchwała_na_strone.doc)Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 328/7812/14 [RG] Marcin Matusz38 kB2014-04-10 07:542014-04-10 07:54

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Realizacja © Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi