Mapa strony

Open / Close Offcanvas sidebar

UCHWAŁA Nr 77/1759/15

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

w RZESZOWIE

z dnia 21 lipca 2015 r.

w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2015 r. zgodnych z założeniami Programu ,,Podkarpacki Naturalny Wypas”

 Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt. 18, art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 1118 z późn. zm.), uchwały Nr LIX/1118/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 13 listopada 2014 roku w sprawie Programu współpracy Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015, oraz Uchwały Nr 41/868/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w 2015 r. w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego zgodnych z założeniami Programu ,,Podkarpacki Naturalny Wypas”.

Zarząd Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:

§ 1

W związku z tym, że suma wnioskowanych kwot dotacji określonych w ofertach złożonych w ramach konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2015 r., przewyższa kwotę zabezpieczoną w budżecie Województwa Podkarpackiego na realizację tego zadania w 2015 r., postanawia się przyznać dotację oferentom w kwocie proporcjonalnie mniejszej od określonej w ofercie i zaktualizowanej w taki sposób, że podstawowa wartość dotacji do 1 ha określona w Regulaminie Konkursu, przedstawia się następująco:

 

Obsada pastwiska (DJP/ha)

Wartość jednostkowa dotacji (zł/ha)

0,4

132 zł

0,5

142 zł

0,6

152 zł

0,7

162 zł

0,8

172 zł

0,9

182 zł

1,0

192 zł

 

§ 2

1. Dokonuje się wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2015 r. złożonych w ramach otwartego konkursu ofert przeprowadzonego na podstawie Uchwały Nr 41/868/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w 2015 r. w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego zgodnych z założeniami Programu ,,Podkarpacki Naturalny Wypas”, z uwzględnieniem postanowień  § 1.

2. Wykaz podmiotów, których oferty wybrano do realizacji zadania wraz z określeniem wysokości kwoty przyznanej dotacji stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. 

§ 3

Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
  2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego,
  3. na stronie internetowej www.umwp.podkarpackie.pl

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (uz-77-1759-15.pdf)UCHWAŁA Nr 77/1759/15BIP21471 kB2015-07-30 10:312015-07-30 10:31

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Realizacja © Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi