http://www.bip.gov.pl/ Strona główna

Kontrast

Uchwała Nr 60/1487/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 9 lipca 2019 r.

|
[RG] Jerzy Tubiak

Uchwała Nr 60/1487/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2019 r., zgodnych z założeniami Programu „Podkarpacki Naturalny Wypas II”.